Brev till regeringen: ”Er tystnad är besvärande”

28 feb 2023 • < 1 min

Svensk biblioteksförening, fackförbundet Dik och Länsmuseernas samarbetsråd vädjar till regeringen att värna om kulturens oberoende.

I ett öppet brev, publicerat i Göteborgsposten, bjuder företrädarna för de tre organisationerna in de kulturpolitiska talespersonerna för M, L och KD till möte. Syftet är att diskutera kulturens oberoende. ”Ni har ett ansvar för kulturlivets villkor och dess möjlighet at leva och utvecklas i frihet”, skriver de i brevet.

Bakgrunden till inbjudan är flera händelser där principen om armlängds avstånd har ifrågasatts och att delar av regeringsunderlaget försöker ändra begreppets innebörd för att ge politikerna större kontroll över kulturens innehåll.

Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, Anna Troberg, förbundsordförande för Dik och Ulf Dernevik, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd hänvisar till händelser där politiker har lagt sig i museernas och bibliotekens verksamhet och innehåll, exempelvis sagostunderna med dragartister.

De vänder sig direkt till kulturminister Parisa Liljestrand (M), Robert Hanna (L) och Roland Ubult (KD) och hänvisar till Tidöavtalet där det slås fast att principen om armlängds avstånd ska respekteras. ”Ni som kulturpolitiskt ansvariga i regeringspartierna har ett ansvar att stå upp för kulturens oberoende, i enlighet med Tidöavtalet.”

Företrädarna för bibliotek, museer och fackförbundet Dik konstaterar också att de kräver mer än uttalanden om att regeringspartierna står bakom principen om armlängds avstånd. ”Vi förväntar oss att ni också offentligt markerar, tydligt, mot den som äventyrar kulturens oberoende, även om den råkar vara en samarbetspartner. Er tystnad är besvärande.”

Regeringsföreträdarna uppmanas ha almanackan i beredskap för att boka ett möte. Där kommer brevets undertecknare att berätta hur påtryckningarna som sker skrämmer medarbetare, hur kvalificerad arbetskraft överväger att sluta och vilket kompetenstapp det riskerar. ”Om inte vårt fantastiska, rika kulturliv ska åsamkas oåterkallelig skada måste ni markera och agera. Nu.”

2 kommentarer

  1. Bra initiativ, hoppas politikerna nappar. Noterar att rapporten Så fri är konsten nämns i det öppna brevet. Vill skicka med ett lästips till undertecknarna av det öppna brevet inför eventuellt politikermöte, om de inte redan läst: ”Kritik av konstens frihet – en motrapport” av Gustav Strandberg, Kim West och Josefine Wikström. Innehåller nödvändiga perspektiv apropå konstens frihet och armlängds avstånd, och sätter den selektiva rapporteringen och debatten kring Så fri är konsten i ett större sammanhang.

  2. Problemet är ju bara att principen om armslängds avstånd i praktiken inte så mycket garanterar kulturens oberoende som dess fortsatta vänstervridning…

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min