Brev till regeringen: ”Er tystnad är besvärande”

28 feb 2023 • < 1 min

Svensk biblioteksförening, fackförbundet Dik och Länsmuseernas samarbetsråd vädjar till regeringen att värna om kulturens oberoende.

I ett öppet brev, publicerat i Göteborgsposten, bjuder företrädarna för de tre organisationerna in de kulturpolitiska talespersonerna för M, L och KD till möte. Syftet är att diskutera kulturens oberoende. ”Ni har ett ansvar för kulturlivets villkor och dess möjlighet at leva och utvecklas i frihet”, skriver de i brevet.

Bakgrunden till inbjudan är flera händelser där principen om armlängds avstånd har ifrågasatts och att delar av regeringsunderlaget försöker ändra begreppets innebörd för att ge politikerna större kontroll över kulturens innehåll.

Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, Anna Troberg, förbundsordförande för Dik och Ulf Dernevik, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd hänvisar till händelser där politiker har lagt sig i museernas och bibliotekens verksamhet och innehåll, exempelvis sagostunderna med dragartister.

De vänder sig direkt till kulturminister Parisa Liljestrand (M), Robert Hanna (L) och Roland Ubult (KD) och hänvisar till Tidöavtalet där det slås fast att principen om armlängds avstånd ska respekteras. ”Ni som kulturpolitiskt ansvariga i regeringspartierna har ett ansvar att stå upp för kulturens oberoende, i enlighet med Tidöavtalet.”

Företrädarna för bibliotek, museer och fackförbundet Dik konstaterar också att de kräver mer än uttalanden om att regeringspartierna står bakom principen om armlängds avstånd. ”Vi förväntar oss att ni också offentligt markerar, tydligt, mot den som äventyrar kulturens oberoende, även om den råkar vara en samarbetspartner. Er tystnad är besvärande.”

Regeringsföreträdarna uppmanas ha almanackan i beredskap för att boka ett möte. Där kommer brevets undertecknare att berätta hur påtryckningarna som sker skrämmer medarbetare, hur kvalificerad arbetskraft överväger att sluta och vilket kompetenstapp det riskerar. ”Om inte vårt fantastiska, rika kulturliv ska åsamkas oåterkallelig skada måste ni markera och agera. Nu.”

2 kommentarer

  1. Problemet är ju bara att principen om armslängds avstånd i praktiken inte så mycket garanterar kulturens oberoende som dess fortsatta vänstervridning…

  2. Bra initiativ, hoppas politikerna nappar. Noterar att rapporten Så fri är konsten nämns i det öppna brevet. Vill skicka med ett lästips till undertecknarna av det öppna brevet inför eventuellt politikermöte, om de inte redan läst: ”Kritik av konstens frihet – en motrapport” av Gustav Strandberg, Kim West och Josefine Wikström. Innehåller nödvändiga perspektiv apropå konstens frihet och armlängds avstånd, och sätter den selektiva rapporteringen och debatten kring Så fri är konsten i ett större sammanhang.

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min