Brev till regeringen: ”Er tystnad är besvärande”

28 feb 2023 • < 1 min

Svensk biblioteksförening, fackförbundet Dik och Länsmuseernas samarbetsråd vädjar till regeringen att värna om kulturens oberoende.

I ett öppet brev, publicerat i Göteborgsposten, bjuder företrädarna för de tre organisationerna in de kulturpolitiska talespersonerna för M, L och KD till möte. Syftet är att diskutera kulturens oberoende. ”Ni har ett ansvar för kulturlivets villkor och dess möjlighet at leva och utvecklas i frihet”, skriver de i brevet.

Bakgrunden till inbjudan är flera händelser där principen om armlängds avstånd har ifrågasatts och att delar av regeringsunderlaget försöker ändra begreppets innebörd för att ge politikerna större kontroll över kulturens innehåll.

Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, Anna Troberg, förbundsordförande för Dik och Ulf Dernevik, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd hänvisar till händelser där politiker har lagt sig i museernas och bibliotekens verksamhet och innehåll, exempelvis sagostunderna med dragartister.

De vänder sig direkt till kulturminister Parisa Liljestrand (M), Robert Hanna (L) och Roland Ubult (KD) och hänvisar till Tidöavtalet där det slås fast att principen om armlängds avstånd ska respekteras. ”Ni som kulturpolitiskt ansvariga i regeringspartierna har ett ansvar att stå upp för kulturens oberoende, i enlighet med Tidöavtalet.”

Företrädarna för bibliotek, museer och fackförbundet Dik konstaterar också att de kräver mer än uttalanden om att regeringspartierna står bakom principen om armlängds avstånd. ”Vi förväntar oss att ni också offentligt markerar, tydligt, mot den som äventyrar kulturens oberoende, även om den råkar vara en samarbetspartner. Er tystnad är besvärande.”

Regeringsföreträdarna uppmanas ha almanackan i beredskap för att boka ett möte. Där kommer brevets undertecknare att berätta hur påtryckningarna som sker skrämmer medarbetare, hur kvalificerad arbetskraft överväger att sluta och vilket kompetenstapp det riskerar. ”Om inte vårt fantastiska, rika kulturliv ska åsamkas oåterkallelig skada måste ni markera och agera. Nu.”

2 kommentarer

  1. Problemet är ju bara att principen om armslängds avstånd i praktiken inte så mycket garanterar kulturens oberoende som dess fortsatta vänstervridning…

  2. Bra initiativ, hoppas politikerna nappar. Noterar att rapporten Så fri är konsten nämns i det öppna brevet. Vill skicka med ett lästips till undertecknarna av det öppna brevet inför eventuellt politikermöte, om de inte redan läst: ”Kritik av konstens frihet – en motrapport” av Gustav Strandberg, Kim West och Josefine Wikström. Innehåller nödvändiga perspektiv apropå konstens frihet och armlängds avstånd, och sätter den selektiva rapporteringen och debatten kring Så fri är konsten i ett större sammanhang.

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min