Brev till regeringen: ”Er tystnad är besvärande”

28 feb 2023 • < 1 min

Svensk biblioteksförening, fackförbundet Dik och Länsmuseernas samarbetsråd vädjar till regeringen att värna om kulturens oberoende.

I ett öppet brev, publicerat i Göteborgsposten, bjuder företrädarna för de tre organisationerna in de kulturpolitiska talespersonerna för M, L och KD till möte. Syftet är att diskutera kulturens oberoende. ”Ni har ett ansvar för kulturlivets villkor och dess möjlighet at leva och utvecklas i frihet”, skriver de i brevet.

Bakgrunden till inbjudan är flera händelser där principen om armlängds avstånd har ifrågasatts och att delar av regeringsunderlaget försöker ändra begreppets innebörd för att ge politikerna större kontroll över kulturens innehåll.

Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, Anna Troberg, förbundsordförande för Dik och Ulf Dernevik, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd hänvisar till händelser där politiker har lagt sig i museernas och bibliotekens verksamhet och innehåll, exempelvis sagostunderna med dragartister.

De vänder sig direkt till kulturminister Parisa Liljestrand (M), Robert Hanna (L) och Roland Ubult (KD) och hänvisar till Tidöavtalet där det slås fast att principen om armlängds avstånd ska respekteras. ”Ni som kulturpolitiskt ansvariga i regeringspartierna har ett ansvar att stå upp för kulturens oberoende, i enlighet med Tidöavtalet.”

Företrädarna för bibliotek, museer och fackförbundet Dik konstaterar också att de kräver mer än uttalanden om att regeringspartierna står bakom principen om armlängds avstånd. ”Vi förväntar oss att ni också offentligt markerar, tydligt, mot den som äventyrar kulturens oberoende, även om den råkar vara en samarbetspartner. Er tystnad är besvärande.”

Regeringsföreträdarna uppmanas ha almanackan i beredskap för att boka ett möte. Där kommer brevets undertecknare att berätta hur påtryckningarna som sker skrämmer medarbetare, hur kvalificerad arbetskraft överväger att sluta och vilket kompetenstapp det riskerar. ”Om inte vårt fantastiska, rika kulturliv ska åsamkas oåterkallelig skada måste ni markera och agera. Nu.”

2 kommentarer

  1. Bra initiativ, hoppas politikerna nappar. Noterar att rapporten Så fri är konsten nämns i det öppna brevet. Vill skicka med ett lästips till undertecknarna av det öppna brevet inför eventuellt politikermöte, om de inte redan läst: ”Kritik av konstens frihet – en motrapport” av Gustav Strandberg, Kim West och Josefine Wikström. Innehåller nödvändiga perspektiv apropå konstens frihet och armlängds avstånd, och sätter den selektiva rapporteringen och debatten kring Så fri är konsten i ett större sammanhang.

  2. Problemet är ju bara att principen om armslängds avstånd i praktiken inte så mycket garanterar kulturens oberoende som dess fortsatta vänstervridning…

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min