Riksrevisionen: Inkludera bibliotek i kommunala utjämningssystemet

30 apr 2024 • 2 min

2019 rekommenderades regeringen att låta bibliotek ingå i det kommunala utjämningssystemet. Fem år senare har inget hänt, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

Det kommunala utjämningssystemet omfördelar i år 200 miljarder kronor från kommuner med stor skattekraft till kommuner med mindre underlag. Systemet ska jämna ut kostnadsskillnader som uppstår på grund av olika förutsättningar, till exempel olika andel barn och äldre i befolkningen samt varierande typer av bebyggelse.

Utjämningen bestäms utifrån ett antal så kalla delmodeller där obligatoriska verksamheter dominerar, till exempel förskoleklass och grundskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och räddningstjänst.

En av de obligatoriska kommunala verksamheter som däremot inte omfattas av kostnadsutjämningen är bibliotek.

En granskning för fem år sedan ledde till att Riksrevisionen rekommenderade regeringen att även låta bibliotek och kommunal vuxenutbildning omfattas av systemet. När denna granskning nu har följts upp är slutsatsen att regeringen har lyssnat till halva rekommendationen: vuxenutbildningen ingår numer i systemet medan biblioteken fortfarande står utanför.

Petter Frizén, effektivitetsrevisor på Riksrevisionen.

Enligt Petter Frizén, effektivitetsrevisor på Riksrevisionen som har gjort uppföljningen, skulle det ha konkret betydelse om systemet även omfattade biblioteken.

– Det är ju syftet med hela utjämningssystemet, det ska jämna ut för kostnader och i förlängningen måste man ju tolka det så att kvaliteten skulle bli mer jämn i landet, säger han.

I Riksrevisionens granskning från 2019 beräknades effekten av en introducerad omfördelning av kostnader för bibliotek och vuxenutbildning inte bli obetydlig, men begränsad. I pengar skulle det handla om en omfördelning av 284 miljoner kronor för bibliotekens del.

Det är tänkbart att systemet kommer att ändras framöver. Senare i år lägger den parlamentariska Utjämningskommittén fram sitt betänkande. Petter Frizén påpekar att regeringens direktiv till kommittén inte förhindrar eventuella förslag om att systemet ska omfatta fler kommunala verksamheter.

– Det kan hypotetiskt vara så att utredningen föreslår att biblioteken ska ingå som en delmodell i utjämningssystemet.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln framgick det att Utjämningskommitténs betänkande snart läggs fram. Utredningstiden är dock förlängd till den 3 juli.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min

Krönika

Hur bra är du på att bubbelhoppa?

Att röra sig utanför sin egen trygga sfär ger perspektiv och kunskap. Om bubbelhoppning ute i stora världen verkar skrämmande – börja med att fråga en skolbibliotekarie, en sjukhusbibliotekarie eller en fängelsebibliotekarie vad han eller hon gör om dagarna, skriver Anya Feltreuter.

29 apr 2024 • 3 min