Statistik: stor minskning av fysiska lån

18 maj 2022 • 2 min

Pandemin påverkade de svenska biblioteken under 2021 men ändå anordnades det fler aktiviteter än under 2020. Det visar Kungliga bibliotekets officiella statistik som samtidigt avslöjar att de fysiska besöken minskade med 27 procent jämfört med året innan.

När Kungliga biblioteket i dag presenterade sin biblioteksstatistik för 2021 framgår det att antalet aktivitetstillfällen var 246 000 stycken sammanlagt, fördelade på samtliga offentligt finansierade bibliotek i landet. Av dessa aktiviteter riktades 63 procent mot barn och unga. Samtidigt, trots satsningar på webbaktiviteter, arrangerades det inte lika mycket på biblioteken som före pandemin.

Folkbiblioteken hade fler öppetdagar 2021 än 2020, ändå minskade de fysiska besöken med 27 procent. Förklaringen är bland annat att antalet öppetdagar med reducerad service har ökat, som att biblioteket var stängt men att användarna ändå kunde hämta kassar med beställda böcker.

Cecilia Ranemo är statistikansvarig på Kungliga biblioteket och konstaterar att det är det hon har lagt ner mest tid på, att räkna kommun för kommun, för att till slut komma fram till hur mycket färre fysiska besök det handlade om.

Statistiken visar också att utlåningen av fysiska medier var drygt 58 miljoner under 2021. Det är en minskning med tio miljoner jämfört med hur det såg ut före pandemin. Folkbibliotekens fysiska lån minskade med tretton procent och högskolebibliotekens utlåning, den ökade med fjorton procent jämfört med 2020.

Utlåningen av e-böcker från folkbiblioteken minskade med tio procent men då ska det poängteras att den utlåningen ökade med 32 procent under pandemins första år.

När det gäller antalet fysiska medier har det minskat med 449 000 stycken på landets bibliotek jämfört med 2020. Antalet e-titlar har däremot ökat med femton procent. Folkbiblioteken satsar, uttrycks det i pressmeddelandet från Kungliga biblioteket, på att behålla skönlitteraturen och medier som riktas till barn.

Den senaste tiden har mycket handlat om att biblioteken blir färre och färre i Sverige. Som underlag för statistiken tillfrågades 2 197 offentligt finansierade bibliotek, det är fyra bibliotek färre än 2020. I statistiken har det både tillkommit och försvunnit skolbibliotek och det beror främst på att bemanningsgraden sänkts av ekonomiska anledningar eller att man helt enkelt inte kunnat rekrytera personal. Statistiken innehåller bara skolbibliotek med minst halvtidsbemanning och den visar att minst 563 000 elever i grund- och gymnasieskolor har tillgång till något av de 881 enskilda skolbiblioteken. Antalet elever med tillgång till skolbibliotek har ökat med 30 000 jämfört med 2020.

Kungliga bibliotekets årliga statistik är i mångt och mycket en analys över läget i bibliotekslandet Sverige. Men varför gör KB inte fler liknande lägesanalyser?

– Vi har inte tillräckligt med personal. Det är jag som arbetar med biblioteksstatistik och nu har jag fått en ny kollega som också ska arbeta med det. Det krävs väldigt mycket detaljkunskaper för att man ska kunna göra en analys och det är dessutom så att KB har många andra uppdrag som måste skötas, säger Cecilia Ranemo som ägnar det första halvåret varje år åt biblioteksstatistiken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min