Statistik: stor minskning av fysiska lån

18 maj 2022 • 2 min

Pandemin påverkade de svenska biblioteken under 2021 men ändå anordnades det fler aktiviteter än under 2020. Det visar Kungliga bibliotekets officiella statistik som samtidigt avslöjar att de fysiska besöken minskade med 27 procent jämfört med året innan.

När Kungliga biblioteket i dag presenterade sin biblioteksstatistik för 2021 framgår det att antalet aktivitetstillfällen var 246 000 stycken sammanlagt, fördelade på samtliga offentligt finansierade bibliotek i landet. Av dessa aktiviteter riktades 63 procent mot barn och unga. Samtidigt, trots satsningar på webbaktiviteter, arrangerades det inte lika mycket på biblioteken som före pandemin.

Folkbiblioteken hade fler öppetdagar 2021 än 2020, ändå minskade de fysiska besöken med 27 procent. Förklaringen är bland annat att antalet öppetdagar med reducerad service har ökat, som att biblioteket var stängt men att användarna ändå kunde hämta kassar med beställda böcker.

Cecilia Ranemo är statistikansvarig på Kungliga biblioteket och konstaterar att det är det hon har lagt ner mest tid på, att räkna kommun för kommun, för att till slut komma fram till hur mycket färre fysiska besök det handlade om.

Statistiken visar också att utlåningen av fysiska medier var drygt 58 miljoner under 2021. Det är en minskning med tio miljoner jämfört med hur det såg ut före pandemin. Folkbibliotekens fysiska lån minskade med tretton procent och högskolebibliotekens utlåning, den ökade med fjorton procent jämfört med 2020.

Utlåningen av e-böcker från folkbiblioteken minskade med tio procent men då ska det poängteras att den utlåningen ökade med 32 procent under pandemins första år.

När det gäller antalet fysiska medier har det minskat med 449 000 stycken på landets bibliotek jämfört med 2020. Antalet e-titlar har däremot ökat med femton procent. Folkbiblioteken satsar, uttrycks det i pressmeddelandet från Kungliga biblioteket, på att behålla skönlitteraturen och medier som riktas till barn.

Den senaste tiden har mycket handlat om att biblioteken blir färre och färre i Sverige. Som underlag för statistiken tillfrågades 2 197 offentligt finansierade bibliotek, det är fyra bibliotek färre än 2020. I statistiken har det både tillkommit och försvunnit skolbibliotek och det beror främst på att bemanningsgraden sänkts av ekonomiska anledningar eller att man helt enkelt inte kunnat rekrytera personal. Statistiken innehåller bara skolbibliotek med minst halvtidsbemanning och den visar att minst 563 000 elever i grund- och gymnasieskolor har tillgång till något av de 881 enskilda skolbiblioteken. Antalet elever med tillgång till skolbibliotek har ökat med 30 000 jämfört med 2020.

Kungliga bibliotekets årliga statistik är i mångt och mycket en analys över läget i bibliotekslandet Sverige. Men varför gör KB inte fler liknande lägesanalyser?

– Vi har inte tillräckligt med personal. Det är jag som arbetar med biblioteksstatistik och nu har jag fått en ny kollega som också ska arbeta med det. Det krävs väldigt mycket detaljkunskaper för att man ska kunna göra en analys och det är dessutom så att KB har många andra uppdrag som måste skötas, säger Cecilia Ranemo som ägnar det första halvåret varje år åt biblioteksstatistiken.

0 kommentarer

Senaste nytt

English

ESSAY: Librarians have responsibilities in these times

Global tensions with war, economic instability, climate threats – in addition to internal challenges. But a historical review shows that even in past crises IFLA has managed to maintain free research and truth, as well as access to information and freedom of expression, writes former IFLA president Alex Byrne.

28 nov 2022 • 7 min

English

Fear. Illness. Silence.

REPORTAGE What is happening within IFLA? In search of answers, journalist Lisa Bjurwald travelled to The Hague, where IFLA’s headquarters are located. She found a culture of silence and an organisation that lacks confidence in its leaders.

28 nov 2022 • 13 min

English

Closed doors damage trust

SURVEY Limited transparency and poor communication. Biblioteksbladet’s survey shows that the turbulence is raising questions among IFLA members in Sweden.

28 nov 2022 • 5 min

English

Out of Step with the Times

There was also testimony of an outdated leadership style in his previous place of work. Nevertheless, Gerald Leitner was given the task of modernising the global library sector.

27 nov 2022 • 3 min

English

The Whistleblower

Suzanne Reid was an employee representative at IFLA headquarters. She has since changed careers and recovered from the experience. IFLA she feels, however, is beyond rescue.

27 nov 2022 • 6 min

Krönika

Tack för mig!

Det är beklagligt att det fort­farande saknas en stark strategi för bibliotekssektorn. Målen borde vara individens demokratiska delaktighet och sam­hällets kunskaps­utveckling, skriver Svensk biblioteksförenings avgående generalsekreterare Karin Linder i sin avskedskrönika.

25 nov 2022 • 2 min

English

IFLA needs to change

CHRONICLE Karin Linder, secretary general, Swedish Library Association: Why is the Swedish Library Association fighting with IFLA? The answers are rooted in the principles of democracy and responsibility.

25 nov 2022 • 2 min

Reportage

Rädsla. Sjukdom. Tystnad.

Vad händer inom Ifla? Journalisten Lisa Bjurwald åkte till Haag där biblioteks­­federationens huvudkontor ligger. Hon fann en kompakt tystnadskultur och en skräckslagen organisation utan förtroende för sin ledning.

24 nov 2022 • 13 min