Replik: Inget rätt eller fel om känsliga frågor

12 sep 2022 • < 1 min

Malmö stadsbiblioteks skylt med "känsliga frågor" har väckt debatt. "Helt i linje med vårt grunduppdrag att främja det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till fri åsiktsbildning", skriver stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson.

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Foto: Erik B Leo

Vi på Biblioteken i Malmö är tacksamma över att initiativet med informationstavlan öppnat upp för så många viktiga samtal, frågor och ifrågasättande. Det ligger ju nämligen helt i linje med vårt grunduppdrag att främja det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till fri åsiktsbildning. Och det är just det vi vill understryka, att det rör sig om åsikter. Det finns inget rätt eller fel.

Utifrån vårt perspektiv upplever vi det därför som att Linnéa Jönsson och Elenor Pavlov genom att skriva ”Gör om och gör rätt” i sin debattartikel framställer sin egen ståndpunkt/åsikt som fakta. Det anser vi vara olyckligt, inte minst med tanke på expertnätverkens koppling till Svensk biblioteksförening, som ju bör förhålla sig neutral till medlemsbibliotekens verksamheter och i stället fungera stöttande i relation till branschen.

Låt oss därför fortsätta värna om det öppna icke-dömande samtalet där vi genom dialog synliggör olika perspektiv och bygger kunskap tillsammans.

Torbjörn Nilsson
Stadsbibliotekarie i Malmö

Läs också ››
Kritik mot ”känsliga ämnen”

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min