Ifla är en dysfunktionell organisation

24 nov 2022 • 2 min

Att avlägsna generalsekreteraren är knappast tillräckligt. Det kommer att krävas mer för att den internationella biblioteksfederationen ska läka.

I april meddelade styrelsen för Ifla att generalsekreteraren Gerald Leitner skilts från sina arbetsuppgifter. Samtidigt cirkulerade ett mejl från en styrelseledamot som vittnade om en giftig atmosfär på den internationella biblioteksfederationens huvudkontor i Haag och att det därför genomförts oberoende utredningar av personalens situation. Ledamoten krävde styrelseordförandens avgång.

Vad pågick egentligen? 

För varje journalist hade det varit tjänstefel att inte ställa frågan.

Det har krävts stora ansträngningar för att överhuvudtaget få några svar.

Ett av Iflas kärnvärden stöder sig på artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. 

Det borde vara lätt att komma till tals med en organisation som har dessa ord inympade i sin identitet. Men sedan Biblioteksbladet publicerade den första artikeln om turbulensen inom Ifla har det uttalade stödet för artikel 19 i praktiken mest liknat tomt prat. 

Vacker kosmetik som ledande Ifla-företrädare verkar förhålla sig oroväckande flexibelt till. 

Konsekvent har de avstått från att svara på frågor. I stället för att skingra oklarheter har det gjorts försök att förmå Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder att gripa in och stoppa artiklar i Biblioteksbladet, som föreningen äger. 

”Gör jag inte det hotar avsändaren att vända sig till en advokat”, skrev hon nyligen i en krönika.

Många väntar sig nog mer av världens ledande biblioteksorganisation.

Om principen om åsikts- och yttrandefrihet tagits på fullt allvar skulle nuvarande och före detta Ifla-medarbetare inte frukta repressalier och därför dra sig för att berätta om sådant de upplevt på jobbet.

Ägaren till en redaktionellt oberoende tidning skulle inte utsättas för hot om rättsliga åtgärder.

Och federationens ledning och styrelse skulle svara på berättigade frågor.

Det senaste numret av Biblioteksbladet ägnas åt situationen inom Ifla. Bilden av en dysfunktionell organisation tonar fram, där avlägsnandet av en ledande person knappast kommer att vara tillräckligt. 

Det krävs förmodligen betydligt mer för att Ifla ska läka.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min