Årets böcker om bibliotek

22 dec 2022 • 3 min

Ett urval av årets bokutgivning med koppling till biblioteksvärlden.

Biblioteksgeografin, av Ulrika Cederwall, Cecilia Gärdén, Kerstin Rydbeck. Skolbibliotek och lärande av Louise Limberg, Frances Hultgren och Monika Johansson. Förlag: Studentlitteratur.

I Biblioteksgeografin (Studentlitteratur) ger Ulrika Cederwall, Cecilia Gärdén, Kerstin Rydbeck och ytterligare ett tiotal personer rotade i forskningen, varsin del av kartan över hela bibliotekssektorns olika förgreningar. Roger Blombäck, Johan Sundeen och Katarina Michnik har varit bokens redaktörer. ”… introducerar på ett lättillgängligt sätt läsaren till det svenska biblioteksväsendet och öppnar dörrar och möjligheter för att fortsätta den individuella resan däri”, skrev Lovisa Liljegren nyligen i en recension hos Bibliotek i Samhälle.

Skolbibliotek och lärande (Studentlitteratur) kom ut redan förra hösten och reder, som titeln antyder, ut kopplingen mellan elevers lärande och skolornas bibliotek. Enligt förlaget är boken först i sitt slag i Sverige. Författarna Louise Limberg, Frances Hultgren och Monika Johansson är professor emerita respektive lektor och studierektor Bibliotekshögskolan i Borås.

Klaras och Lottas skolbibliotek av Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask. Litteraturens kraft av Henrik Wig. BTJ Förlag.

Platsen, funktionen, organisationen och professionen är de fyra stöttepelare som skolbibliotekarierna bakom podden Flödet, Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask, resonerar kring i Klaras och Lottas skolbibliotek (BTJ förlag). Boken utkom redan i december 2021. ”…full av användbara exempel på hur samarbete i skolan kan främjas, hur MIK–arbetet kan utvecklas med mera”, skrev Andrea Berge i Bibliotek i samhälle i maj i år.

Shared reading, social högläsning i grupp med fokus på textinnehållet, är temat för boken Litteraturens kraft (BTJ förlag) som kom i oktober. Boken är skriven av Henrik Wig som är läsledare och utbildare i shared reading, och speglar erfarenheterna från Skaraborg där 15 kommuner tillsammans bestämde sig för att arbeta efter metoden. ”Läsvärt både för de som vill lära sig mer om shared reading, och för de som redan har erfarenhet av att leda en grupp”, skrev BTJ:s lektör.

Förskolebibliotek gör skillnad av Ulf Malmqvist, Förskolebibliotek i praktiken av Anna Fogelqvist Ehinger och Malin Lundqvist. BTJ Förlag.

Ulf Malmqvist kom för ett par år sedan ut med boken Förskolebiblioteket flyttar in. I Förskolebiblioteket gör skillnad (BTJ förlag), som kom i september, fördjupar han sig ytterligare i böckernas funktion på förskolan. ”… bör ha en självklar plats på varje förskola och läsas av alla som arbetar med barnen”, skrev BTJ:s lektör och gav boken betyg fem av fem.

”En mycket inspirerande och informativ bok som vänder sig både till personal i förskolan och till bibliotekarier”, tyckte BTJ:s lektör om Förskolebibliotek i praktiken (BTJ förlag) som kom ut i höstas. Författarna Anna Fogelqvist Ehinger och Malin Lundqvist är bibliotekarier i Lund där varje förskola har ett eget bibliotek. De berättar om sina erfarenheter av att bygga upp den verksamheten i kommunen.

I boken Folkbiblioteket (Bokförlaget Arena) besöker skribenten Dan Hallemar och fotografen Bert Leandersson 30 folkbibliotek i hela Sverige. ”Det är ett sätt att visa tacksamhet och att biblioteken är en oerhört viktig plats i samhället”, sa Bert Leandersson till Biblioteksbladet i samband med utgivningen i höstas.

Stök på bibliotek av Gunnar Rensfeldt, BTJ Förlag.

Stök på bibliotek (BTJ förlag) är titeln på journalisten Gunnar Rensfeldts helt nyutkomna granskning av senare års debatt om ordning och tystnadskultur. En av hans slutsatser är att ordningsproblem är något det historiskt alltid har talats om när det gäller folkbibliotek. ”… borde vara högintressant för personer som arbetar inom biblioteksområdet samt kommunala beslutsfattare”, skrev BTJ:s lektör.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min