Besökarnas behov i centrum

26 okt 2021 • 3 min

Att arbeta med tjänstedesign på bibliotek lockar allt fler. På Stockholms stadsbibliotek finns nu en kurs som ska uppmuntra bibliotekarier att undersöka besökares behov, så att de ska tilltalas av biblioteket och besöka det oftare.

Personalen på Stockholms stadsbibliotek lär sig utgå från besökarnas beteende på biblioteket. Foto: Annika Clemens

– Tjänstedesign är egentligen ett ganska brett begrepp, och kan tillämpas på många olika branscher, men enklast beskrivet är det ett samlingsbegrepp för verksamhetsutveckling där man utgår från användarens eller kundens beteende och behov, säger Daniel Forsman, stadsbibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek.

Han är den som tagit initiativ till den kurs i tjänstedesign som nu ges på biblioteket i Stockholm. Arbetet med utformningen av kursen började redan 2019 då det gjordes en pilotutbildning med både medarbetare och chefer på Stockholms stadsbibliotek.

– De fick lära sig att använda metoder för tjänstedesign samt user experience (UX) och sedan implementera förändringar inom sina verksamheter för att se hur utfallet skulle bli. Det visade sig såklart fungera och vara effektivt, säger Daniel Forsman.

Stärkta bibliotek bidrog sedan med 2,2 miljoner kronor och Europeiska socialfonden med 300 000 kronor för att det skulle bli möjligt att göra en utbildning för samtliga medarbetare. Det är den som finns att tillgå nu. Utbildningen pågår i en vecka och är uppdelad i två segment. I fyra dagar varvas teori och praktik där fokus ligger på besökarnas användarupplevelse.

– Vi diskuterar vad användarupplevelse är och hur vi kan jobba med det på bibliotek. Hur ska vi förstå våra användares drivkrafter? Efter det jobbar vi med metoder, intervjuer och data som har samlats in i kursen. Till slut tar vi fram en prototyp som sedan går att testa på bibliotekets användare, säger Daniel Forsman.

Det andra segmentet börjar på dag fem, då de som utbildas får träffa sin enhetschef och berätta vad de har lärt sig de senaste dagarna, vilken prototyp de arbetar med och tankar om hur de kan ta med sig metoderna in i verksamheten.

– Under utbildningen slutdagar, dag sex och sju, följer en uppföljning där vi ser hur det går att i sin vardag arbeta med tjänstedesign och UX, säger Daniel Forsman.

Daniel Forsman. Foto: Oscar Mattsson.

Han berättar att över 300 medarbetare under totalt tio veckor ska gå utbildningen i tjänstedesign. De är nu inne på vecka fyra.

– Hittills visar våra utvärderingar på goda resultat, där många som deltagit tyckte att utbildningen var kreativ, rolig och stimulerande. Jag tror att sättet att jobba med dessa metoder skapar en kreativitet och positivitet inom hela biblioteksorganisationen. Jag tror också att tjänstedesign är basen för hela vårt framtida arbetssätt, där vi arbetar systematiskt med att undersöka användarnas behov och drivkrafter, och att våra medarbetare ska känna en gemenskap och möjlighet till förändring, säger Daniel Forsman och fortsätter:

– I en tid där vi genomgår stora snabba förändringar inom biblioteksvärlden är det viktigt att ligga nära sina användare. Då är det bra att grunda sina beslut i biblioteksbesökarnas behov och inte spekulation. Vi ska inte bara titta på vad de säger till oss att de vill ha, utan också undersöka deras beteenden. Tjänstedesign är ett sätt att säkerställa det, och om vi gör det kan vi ta fram saker som de inte ens visste att de ville ha i biblioteksmiljön. Det är dessutom väldigt roligt.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min