Besökarnas behov i centrum

26 okt 2021 • 3 min

Att arbeta med tjänstedesign på bibliotek lockar allt fler. På Stockholms stadsbibliotek finns nu en kurs som ska uppmuntra bibliotekarier att undersöka besökares behov, så att de ska tilltalas av biblioteket och besöka det oftare.

Personalen på Stockholms stadsbibliotek lär sig utgå från besökarnas beteende på biblioteket. Foto: Annika Clemens

– Tjänstedesign är egentligen ett ganska brett begrepp, och kan tillämpas på många olika branscher, men enklast beskrivet är det ett samlingsbegrepp för verksamhetsutveckling där man utgår från användarens eller kundens beteende och behov, säger Daniel Forsman, stadsbibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek.

Han är den som tagit initiativ till den kurs i tjänstedesign som nu ges på biblioteket i Stockholm. Arbetet med utformningen av kursen började redan 2019 då det gjordes en pilotutbildning med både medarbetare och chefer på Stockholms stadsbibliotek.

– De fick lära sig att använda metoder för tjänstedesign samt user experience (UX) och sedan implementera förändringar inom sina verksamheter för att se hur utfallet skulle bli. Det visade sig såklart fungera och vara effektivt, säger Daniel Forsman.

Stärkta bibliotek bidrog sedan med 2,2 miljoner kronor och Europeiska socialfonden med 300 000 kronor för att det skulle bli möjligt att göra en utbildning för samtliga medarbetare. Det är den som finns att tillgå nu. Utbildningen pågår i en vecka och är uppdelad i två segment. I fyra dagar varvas teori och praktik där fokus ligger på besökarnas användarupplevelse.

– Vi diskuterar vad användarupplevelse är och hur vi kan jobba med det på bibliotek. Hur ska vi förstå våra användares drivkrafter? Efter det jobbar vi med metoder, intervjuer och data som har samlats in i kursen. Till slut tar vi fram en prototyp som sedan går att testa på bibliotekets användare, säger Daniel Forsman.

Det andra segmentet börjar på dag fem, då de som utbildas får träffa sin enhetschef och berätta vad de har lärt sig de senaste dagarna, vilken prototyp de arbetar med och tankar om hur de kan ta med sig metoderna in i verksamheten.

– Under utbildningen slutdagar, dag sex och sju, följer en uppföljning där vi ser hur det går att i sin vardag arbeta med tjänstedesign och UX, säger Daniel Forsman.

Daniel Forsman. Foto: Oscar Mattsson.

Han berättar att över 300 medarbetare under totalt tio veckor ska gå utbildningen i tjänstedesign. De är nu inne på vecka fyra.

– Hittills visar våra utvärderingar på goda resultat, där många som deltagit tyckte att utbildningen var kreativ, rolig och stimulerande. Jag tror att sättet att jobba med dessa metoder skapar en kreativitet och positivitet inom hela biblioteksorganisationen. Jag tror också att tjänstedesign är basen för hela vårt framtida arbetssätt, där vi arbetar systematiskt med att undersöka användarnas behov och drivkrafter, och att våra medarbetare ska känna en gemenskap och möjlighet till förändring, säger Daniel Forsman och fortsätter:

– I en tid där vi genomgår stora snabba förändringar inom biblioteksvärlden är det viktigt att ligga nära sina användare. Då är det bra att grunda sina beslut i biblioteksbesökarnas behov och inte spekulation. Vi ska inte bara titta på vad de säger till oss att de vill ha, utan också undersöka deras beteenden. Tjänstedesign är ett sätt att säkerställa det, och om vi gör det kan vi ta fram saker som de inte ens visste att de ville ha i biblioteksmiljön. Det är dessutom väldigt roligt.

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min