MTM expanderar

29 aug 2013 • 2 min

I Lättlästutredningens betänkande som presenterats för kulturministern idag föreslås att Stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas och att verksamheten överförs som...

I Lättlästutredningens betänkande som presenterats för kulturministern idag föreslås att Stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas och att verksamheten överförs som ett nationellt kunskapscentrum till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation inrättade 1987 av staten. Uppgiften var att äga och ge ut en tidning för funktionshandikappade. Så småningom fördes även bokutgivningen av lättlästa böcker över till stiftelsen som då kom att heta Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (LL-stiftelsen).

Det var för cirka ett år sedan som regeringen beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att se över statens insatser för lättläst. Lättlästutredningen har haft till uppgift att kartlägga marknad och målgrupper, identifiera och beskriva aktörerna, identifiera behovet av offentligt stöd och föreslå hur statens insatser ska organiseras.

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, vars formella namn är Centrum för lättläst, får statliga bidrag för att personer med utvecklingsstörning och vissa andra grupper med lässvårigheter ska få nyhetsinformation och litteratur. Verksamheten står inför nya utmaningar när det gäller nya medier och en ökad konkurrens från andra aktörer.Lättlästutredningen föreslår att stiftelsen ska avvecklas och att medlen och större delen av verksamheten tillförs MTM. Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst ska etableras inom ramen för MTM. Kunskapscentret ska utforma nationella riktlinjer för lättläst, sammanställa och sprida forskning med mera. Insatserna vid kunskapscentret ska främst riktas till personer med utvecklingsstörning, andra funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan i hög grad och till personer med demenssjukdom.Inom ramen för det nationella kunskapscentret ska även tidningen 8 SIDOR ges ut samt även lättläst litteratur som den kommersiella marknaden inte producerar.

Inom kunskapscentret ska även ett brukarråd inrättas där de som använder lättläst material ska kunna ge synpunkter och önskemål. I brukarrådet bör även representanter för viktiga förmedlare finnas med som till exempel bibliotekarier, läsombud, och studieförbund.Lättlästutredningen föreslår en tidplan som innebär att kunskapscentret för lättläst kan starta den 1 januari 2015.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min