Biblioteken har viktig uppgift på arbetsplatsen

15 nov 2022 • 2 min

En ny rapport om arbetsplatsbibliotek uppmanar Bibliotekssverige att fundera kring vad uppsökande verksamhet kan vara. Hur ska biblioteken nå vuxna människor i deras vardag?

Pamela Schultz Nybacka. Foto Eva Enarsson, KB.

Pamela Schultz Nybacka är universitetslektor vid Södertörns högskola där hon har grundat och arbetar med bibliotekarieprogrammet. Men hon är också litteraturvetare och fil.dr. i företagsekonomi och har nu skrivit en rapport, en förstudie kring arbetsplatsbibliotek, på uppdrag av Region Uppsala.

Förra veckan delades ABF:s och LO:s pris för Årets arbetsplatsbibliotek ut till Ellos i Borås och Pamela Schultz Nybacka konstaterar att en av de saker som rapporten är ett tecken på, är att det är fackförbunden och bildningsförbunden som har tagit över uppgiften att tillhandahålla arbetsplatsbibliotek.

– Min poäng med rapporten är att inspirera och uppmuntra biblioteken att hitta nya ingångar, att plocka upp frågan igen. Den är för viktig för att släppa, säger Pamela Schultz Nybacka.

Hon flikar in att medan facken fortfarande håller fanan högt har de kommunala arbetsplatsbiblioteken försvunnit från radarn.

– Man har fått så många andra kulturpolitiska uppdrag och förtydliganden, inte minst med lagstiftning. Men jag menar att det inte finns någon motsättning mellan att försöka arbeta med till exempel prioriterade grupper och att tänka på arbetsplatsbibliotek. Det är min hållning här, att det är ett utmärkt tillfälle att fundera på nytt kring vad uppsökande verksamhet kan vara och kring att nå vuxna människor där de är. Inte minst angeläget när politiken driver igenom arbetslinjen. Ja, hur kan biblioteken nå gig-jobbare och andra utsatta inom och utanför arbetet, funderar Pamela Schultz Nybacka.

Hon poängterar att även vuxna behöver läsa, att det inte bara är barns läsning som är viktig och att ett arbetsplatsbibliotek rimmar väl med satsningar på kompetens och arbetsmiljö. Pandemin har skyndat på den digitala utvecklingen och Pamela Schultz Nybacka påpekar att möjligheterna har blivit fler för biblioteksverksamheter att arbeta uppsökande. Att föra ihop frågor om läsning och läsfrämjande med en förbättring av den digitala kompetensen, det känns som en framkomlig väg för biblioteken, menar hon.

– En reflektion apropå pandemin är ju också frågeställningen: Vad är en arbetsplats? Följdfrågan blir: Hur kan biblioteken vara med och omdefiniera vad en arbetsplats är? Det är en spännande fråga, säger Pamela Schultz Nybacka.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min