Biblioteken har viktig uppgift på arbetsplatsen

15 nov 2022 • 2 min

En ny rapport om arbetsplatsbibliotek uppmanar Bibliotekssverige att fundera kring vad uppsökande verksamhet kan vara. Hur ska biblioteken nå vuxna människor i deras vardag?

Pamela Schultz Nybacka. Foto Eva Enarsson, KB.

Pamela Schultz Nybacka är universitetslektor vid Södertörns högskola där hon har grundat och arbetar med bibliotekarieprogrammet. Men hon är också litteraturvetare och fil.dr. i företagsekonomi och har nu skrivit en rapport, en förstudie kring arbetsplatsbibliotek, på uppdrag av Region Uppsala.

Förra veckan delades ABF:s och LO:s pris för Årets arbetsplatsbibliotek ut till Ellos i Borås och Pamela Schultz Nybacka konstaterar att en av de saker som rapporten är ett tecken på, är att det är fackförbunden och bildningsförbunden som har tagit över uppgiften att tillhandahålla arbetsplatsbibliotek.

– Min poäng med rapporten är att inspirera och uppmuntra biblioteken att hitta nya ingångar, att plocka upp frågan igen. Den är för viktig för att släppa, säger Pamela Schultz Nybacka.

Hon flikar in att medan facken fortfarande håller fanan högt har de kommunala arbetsplatsbiblioteken försvunnit från radarn.

– Man har fått så många andra kulturpolitiska uppdrag och förtydliganden, inte minst med lagstiftning. Men jag menar att det inte finns någon motsättning mellan att försöka arbeta med till exempel prioriterade grupper och att tänka på arbetsplatsbibliotek. Det är min hållning här, att det är ett utmärkt tillfälle att fundera på nytt kring vad uppsökande verksamhet kan vara och kring att nå vuxna människor där de är. Inte minst angeläget när politiken driver igenom arbetslinjen. Ja, hur kan biblioteken nå gig-jobbare och andra utsatta inom och utanför arbetet, funderar Pamela Schultz Nybacka.

Hon poängterar att även vuxna behöver läsa, att det inte bara är barns läsning som är viktig och att ett arbetsplatsbibliotek rimmar väl med satsningar på kompetens och arbetsmiljö. Pandemin har skyndat på den digitala utvecklingen och Pamela Schultz Nybacka påpekar att möjligheterna har blivit fler för biblioteksverksamheter att arbeta uppsökande. Att föra ihop frågor om läsning och läsfrämjande med en förbättring av den digitala kompetensen, det känns som en framkomlig väg för biblioteken, menar hon.

– En reflektion apropå pandemin är ju också frågeställningen: Vad är en arbetsplats? Följdfrågan blir: Hur kan biblioteken vara med och omdefiniera vad en arbetsplats är? Det är en spännande fråga, säger Pamela Schultz Nybacka.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min