Biblioteken har viktig uppgift på arbetsplatsen

15 nov 2022 • 2 min

En ny rapport om arbetsplatsbibliotek uppmanar Bibliotekssverige att fundera kring vad uppsökande verksamhet kan vara. Hur ska biblioteken nå vuxna människor i deras vardag?

Pamela Schultz Nybacka. Foto Eva Enarsson, KB.

Pamela Schultz Nybacka är universitetslektor vid Södertörns högskola där hon har grundat och arbetar med bibliotekarieprogrammet. Men hon är också litteraturvetare och fil.dr. i företagsekonomi och har nu skrivit en rapport, en förstudie kring arbetsplatsbibliotek, på uppdrag av Region Uppsala.

Förra veckan delades ABF:s och LO:s pris för Årets arbetsplatsbibliotek ut till Ellos i Borås och Pamela Schultz Nybacka konstaterar att en av de saker som rapporten är ett tecken på, är att det är fackförbunden och bildningsförbunden som har tagit över uppgiften att tillhandahålla arbetsplatsbibliotek.

– Min poäng med rapporten är att inspirera och uppmuntra biblioteken att hitta nya ingångar, att plocka upp frågan igen. Den är för viktig för att släppa, säger Pamela Schultz Nybacka.

Hon flikar in att medan facken fortfarande håller fanan högt har de kommunala arbetsplatsbiblioteken försvunnit från radarn.

– Man har fått så många andra kulturpolitiska uppdrag och förtydliganden, inte minst med lagstiftning. Men jag menar att det inte finns någon motsättning mellan att försöka arbeta med till exempel prioriterade grupper och att tänka på arbetsplatsbibliotek. Det är min hållning här, att det är ett utmärkt tillfälle att fundera på nytt kring vad uppsökande verksamhet kan vara och kring att nå vuxna människor där de är. Inte minst angeläget när politiken driver igenom arbetslinjen. Ja, hur kan biblioteken nå gig-jobbare och andra utsatta inom och utanför arbetet, funderar Pamela Schultz Nybacka.

Hon poängterar att även vuxna behöver läsa, att det inte bara är barns läsning som är viktig och att ett arbetsplatsbibliotek rimmar väl med satsningar på kompetens och arbetsmiljö. Pandemin har skyndat på den digitala utvecklingen och Pamela Schultz Nybacka påpekar att möjligheterna har blivit fler för biblioteksverksamheter att arbeta uppsökande. Att föra ihop frågor om läsning och läsfrämjande med en förbättring av den digitala kompetensen, det känns som en framkomlig väg för biblioteken, menar hon.

– En reflektion apropå pandemin är ju också frågeställningen: Vad är en arbetsplats? Följdfrågan blir: Hur kan biblioteken vara med och omdefiniera vad en arbetsplats är? Det är en spännande fråga, säger Pamela Schultz Nybacka.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min