Biblioteken i Piteå vill hjälpa våldsutsatta

5 mar 2021 • 3 min

Biblioteken i Piteå samarbetar med socialtjänsten för att stötta våldsutsatta. Men hittills har ingen uppgett kodorden som ska signalera ett behov av hjälp. "Det är en svår sak att marknadsföra", säger bibliotekschefen Johan Söderberg.

Biblioteken i Piteå samarbetar med socialtjänsten. Foto: Piteå stadsbibliotek

I maj förra året inledde biblioteken i Piteå ett samarbete med socialtjänsten för att hjälpa personer som utsätts för våld i nära relationer. Sedan dess kan den som är utsatt uppge koden ”Mask 19” till någon ur bibliotekspersonalen för att signalera en önskan om att komma i kontakt med professionell hjälp.

Åtgärden är inspirerad av en insats i Frankrike som inleddes med anledning av pandemin och den tillhörande isoleringen. Möjligheten finns på samtliga bibliotek i kommunen, inklusive bokbussen.

Flera medier har berättat om satsningen, men biblioteken har till exempel inte satt upp lappar i lokalerna. Johan Söderberg som är bibliotekschef i Piteå kommun säger att man har förlitat sig på socialtjänstens rekommendationer kring lämpliga kommunikationskanaler.

– Får förövarna veta att biblioteken är ett ställe där man kan söka hjälp kan det innebära att de begränsar sin partners möjlighet att gå dit, säger han.

Johan Söderberg, bibliotekschef i Piteå.

Och än så länge har alltså ingen besökare sagt koden.

– Det är i och för sig skönt att ingen behövt använda den, men samtidigt är man ju orolig för att det förekommer många tragedier ute i samhället som vi inte vet något om.

Inför lanseringen av insatsen fick alla i bibliotekspersonalen två timmars grundläggande utbildning om våld i nära relationer från en representant för Individ och familj på socialtjänsten. Biblioteket satte också ihop direktiv för hur personalen ska agera om någon uppger koden. Där finns olika tänkbara scenarier och hur de kan hanteras nedskrivna.

– Personalen har fått sätta sig in i de olika scenarierna i förväg, innan de kanske står inför fullbordat faktum.

Om den hjälpsökande personen kommer ensam är det meningen att bibliotekspersonalen ska förmedla kontaktuppgifter till socialtjänsten. Man ska erbjuda möjligheten att ringa på plats och kan också vara med som stöd vid själva samtalet.

– Är förövaren med är det inte mycket vi kan göra. Vi vill inte utsätta personalen för någon risk, utan då får man försöka dokumentera vem som försökt få kontakt och förmedla den informationen till socialtjänsten, snarare än att göra något ingripande.

Men hur personalen bör agera beror också på hur det aktuella biblioteket är utformat. Stadsbiblioteket, exempelvis, är stort. Där går det att säga att man ska gå ner och hämta en bok i källaren tillsammans. I de mindre filialbiblioteken finns inte möjlighet att komma undan på samma sätt.

Johan Söderberg berättar att personalen varit och är positivt inställda till att göra den här insatsen, men att det varit viktigt för dem att få prata igenom vilken typ av risker man kan utsätta sig för och vilket stöd de behövde för att vilja medverka.

Det var socialtjänsten som tog initiativ till att inleda samarbetet med biblioteket. Sedan tidigare hade man samma upplägg med kommunens apotek.

– De hade funderat på arenor som kan upplevas som neutrala, som en förövare kan tänkas tillåta sin närstående att vistas på.

Även om satsningen initierades med anledning av coronakrisen kommer den inte upphöra när pandemin är över. Möjligheten att uppge ”Mask 19” på biblioteken för att få hjälp blir kvar. Johan Söderberg säger att man kommer att vara noga med att regelbundet ta upp frågan med personalen och kontinuerligt se över rutinerna för hur ett eventuellt rop på hjälp ska hanteras.

– I och med att vi inte haft något fall blir det lätt bortglömt, så en påminnelse med jämna mellanrum är viktigt.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min