Biblioteket jobbar mot psykisk ohälsa hos unga

7 feb 2022 • 2 min

I en tid då allt fler unga vuxna mår dåligt kan skönlitteratur fylla en viktig funktion. Nu satsar Göteborgs bibliotek och kulturhus på ett brett kunskapslyft kring psykisk ohälsa och läsning.

I Storbritannien finns sedan länge ett organiserat samarbete mellan bibliotek och hälsovård. Där kan läsning av självhjälpslitteratur ordineras på recept och metoder som biblioterapi och shared reading är välkända.

Göteborgs bibliotek och kulturhus tar ett första steg mot något liknande i en satsning på litteratur som läkande kraft för unga med psykisk ohälsa. Under våren handlar det främst om ett internt kunskapslyft, som blivit möjligt med medel från Kulturrådet och satsningen Stärkta bibliotek.

– Under pandemin har många börjat hitta tillbaka till läsning och till biblioteken. Fler vill prata och fler berättar att de mår dåligt. Men det finns en grupp som vi sällan når, och det är de unga vuxna. Nu får vi äntligen lyfta fram den gruppen, säger Anna Lindblad, bibliotekarie och tillsammans med Martin Holmqvist den som leder projektet.

På sikt hoppas vi kunna samverka med andra verksamheter inom staden. Ungdomsmottagningar och hälsolotsar och kanske studenthälsan på Göteborgs universitet

I projektet räknas ”unga vuxna” som personer i åldrarna 16 till 29, det vill säga från gymnasieåldern och upp till ungdomsmottagningarnas maxålder. En medvetet bred definition för att vara så inkluderande som möjligt och även för att hitta olika framtida samarbetspartners.

– På sikt hoppas vi kunna samverka med andra verksamheter inom staden. Ungdomsmottagningar och hälsolotsar och kanske studenthälsan på Göteborgs universitet, berättar Anna Lindblad.

I det här skedet får medarbetare på bibliotek och kulturhus i Göteborg utbildning kring psykisk ohälsa hos unga och om metoder där läsning och litteratur fungerar läkande. Biblioterapi är en sådan metod, shared reading en annan.

– Medan biblioterapi är ett sätt att få läsaren att nå en bit in i sig själv, handlar shared reading i korthet om att man läser tillsammans och hjälper varandra att förstå texten, förklarar Anna Lindblad och fortsätter:

– Målet är att vi ska kunna bjuda in till cirklar i biblioterapi och shared reading till hösten.

I vår kommer allmänheten att bjudas in till bland annat ett samtal om poesi som medicin på Göteborgs Stadsbibliotek 9 februari och till en livesändning med Ångestpodden på Frilagret den 9 mars. Dit kommer  Christian Rück, professor i psykiatri, och talar.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min