Biblioteket jobbar mot psykisk ohälsa hos unga

7 feb 2022 • 2 min

I en tid då allt fler unga vuxna mår dåligt kan skönlitteratur fylla en viktig funktion. Nu satsar Göteborgs bibliotek och kulturhus på ett brett kunskapslyft kring psykisk ohälsa och läsning.

I Storbritannien finns sedan länge ett organiserat samarbete mellan bibliotek och hälsovård. Där kan läsning av självhjälpslitteratur ordineras på recept och metoder som biblioterapi och shared reading är välkända.

Göteborgs bibliotek och kulturhus tar ett första steg mot något liknande i en satsning på litteratur som läkande kraft för unga med psykisk ohälsa. Under våren handlar det främst om ett internt kunskapslyft, som blivit möjligt med medel från Kulturrådet och satsningen Stärkta bibliotek.

– Under pandemin har många börjat hitta tillbaka till läsning och till biblioteken. Fler vill prata och fler berättar att de mår dåligt. Men det finns en grupp som vi sällan når, och det är de unga vuxna. Nu får vi äntligen lyfta fram den gruppen, säger Anna Lindblad, bibliotekarie och tillsammans med Martin Holmqvist den som leder projektet.

På sikt hoppas vi kunna samverka med andra verksamheter inom staden. Ungdomsmottagningar och hälsolotsar och kanske studenthälsan på Göteborgs universitet

I projektet räknas ”unga vuxna” som personer i åldrarna 16 till 29, det vill säga från gymnasieåldern och upp till ungdomsmottagningarnas maxålder. En medvetet bred definition för att vara så inkluderande som möjligt och även för att hitta olika framtida samarbetspartners.

– På sikt hoppas vi kunna samverka med andra verksamheter inom staden. Ungdomsmottagningar och hälsolotsar och kanske studenthälsan på Göteborgs universitet, berättar Anna Lindblad.

I det här skedet får medarbetare på bibliotek och kulturhus i Göteborg utbildning kring psykisk ohälsa hos unga och om metoder där läsning och litteratur fungerar läkande. Biblioterapi är en sådan metod, shared reading en annan.

– Medan biblioterapi är ett sätt att få läsaren att nå en bit in i sig själv, handlar shared reading i korthet om att man läser tillsammans och hjälper varandra att förstå texten, förklarar Anna Lindblad och fortsätter:

– Målet är att vi ska kunna bjuda in till cirklar i biblioterapi och shared reading till hösten.

I vår kommer allmänheten att bjudas in till bland annat ett samtal om poesi som medicin på Göteborgs Stadsbibliotek 9 februari och till en livesändning med Ångestpodden på Frilagret den 9 mars. Dit kommer  Christian Rück, professor i psykiatri, och talar.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min