Biblioteket jobbar mot psykisk ohälsa hos unga

7 feb 2022 • 2 min

I en tid då allt fler unga vuxna mår dåligt kan skönlitteratur fylla en viktig funktion. Nu satsar Göteborgs bibliotek och kulturhus på ett brett kunskapslyft kring psykisk ohälsa och läsning.

I Storbritannien finns sedan länge ett organiserat samarbete mellan bibliotek och hälsovård. Där kan läsning av självhjälpslitteratur ordineras på recept och metoder som biblioterapi och shared reading är välkända.

Göteborgs bibliotek och kulturhus tar ett första steg mot något liknande i en satsning på litteratur som läkande kraft för unga med psykisk ohälsa. Under våren handlar det främst om ett internt kunskapslyft, som blivit möjligt med medel från Kulturrådet och satsningen Stärkta bibliotek.

– Under pandemin har många börjat hitta tillbaka till läsning och till biblioteken. Fler vill prata och fler berättar att de mår dåligt. Men det finns en grupp som vi sällan når, och det är de unga vuxna. Nu får vi äntligen lyfta fram den gruppen, säger Anna Lindblad, bibliotekarie och tillsammans med Martin Holmqvist den som leder projektet.

På sikt hoppas vi kunna samverka med andra verksamheter inom staden. Ungdomsmottagningar och hälsolotsar och kanske studenthälsan på Göteborgs universitet

I projektet räknas ”unga vuxna” som personer i åldrarna 16 till 29, det vill säga från gymnasieåldern och upp till ungdomsmottagningarnas maxålder. En medvetet bred definition för att vara så inkluderande som möjligt och även för att hitta olika framtida samarbetspartners.

– På sikt hoppas vi kunna samverka med andra verksamheter inom staden. Ungdomsmottagningar och hälsolotsar och kanske studenthälsan på Göteborgs universitet, berättar Anna Lindblad.

I det här skedet får medarbetare på bibliotek och kulturhus i Göteborg utbildning kring psykisk ohälsa hos unga och om metoder där läsning och litteratur fungerar läkande. Biblioterapi är en sådan metod, shared reading en annan.

– Medan biblioterapi är ett sätt att få läsaren att nå en bit in i sig själv, handlar shared reading i korthet om att man läser tillsammans och hjälper varandra att förstå texten, förklarar Anna Lindblad och fortsätter:

– Målet är att vi ska kunna bjuda in till cirklar i biblioterapi och shared reading till hösten.

I vår kommer allmänheten att bjudas in till bland annat ett samtal om poesi som medicin på Göteborgs Stadsbibliotek 9 februari och till en livesändning med Ångestpodden på Frilagret den 9 mars. Dit kommer  Christian Rück, professor i psykiatri, och talar.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min