Unga män läser minst böcker

10 okt 2023 • < 1 min

Var tredje svensk läser inga böcker alls. Andelen är ännu större bland barn och unga. Minst av alla läser unga män, visar Internetstiftelsens årliga rapport som släpps i dag.

Dessa dystra konstateranden om hur många som faktiskt varken har läst (digitalt eller i tryckt form) eller lyssnat på en enda bok framkommer i Internetstiftelsens rapport, Svenskarna och internet 2023, som presenteras i dag, tisdag.

Bland invånare över åtta år har två tredjedelar läst eller lyssnat på böcker under senaste året. Var fjärde konsumerar böcker varje dag. Och alltså en tredjedel har varken läst eller lyssnat på böcker alls.

Minst av alla läser personer födda på 00-talet, och framför allt männen. Bland män och pojkar födda på 00-talet har nästan hälften inte konsumerat böcker i något format.

Bland barn och ungdomar mellan åtta och 19 år är det bara drygt 60 procent som har läst eller lyssnat på någon bok under året.

Kvinnor födda på 1970-, 80- och 90-talen läser och lyssnar mest på böcker.

Tryckta böcker är fortfarande det mest populära valet bland bokläsarna. Cirka 70 procent av alla som konsumerar böcker föredrar tryckta böcker framför e-böcker och ljudböcker.

Generellt är ljudböckerna mer populära än e-böcker, men på biblioteken är det fler som lånar e-böcker. Pappersböckerna är dock mest populära även bland biblioteksbesökare. Och det är de yngsta besökarna som lånar mest böcker. Ungefär 60 procent av barn som går på låg- och mellanstadiet har lånat böcker på biblioteket och nästan alla av dessa har lånat pappersböcker.

Internetstiftelsens rapport visar också att de allra flesta svenskar använder internet varje dag. Men det finns fortfarande en andel de äldre som inte gör det. Bland personer som är 75 år och äldre är tre av tio inte ute på nätet alls. Många pensionärer uppger också att de önskar att det var lättare att använda internet, exempelvis i kontakter med myndigheter och sjukvården.

Hela rapporten från Internetstiftelsen finns att läsa här.

5 kommentarer

 1. Ja, det knyter ju an till den andra diskussionstråden om demokratin på biblioteken.
  Där kände jag det lite som att du tyckte att många bibliotekarier köper in böcker som inte stämmer överens med narrativet väldigt motvilligt. Men är det inte just det som du efterfrågar här? Kanske menade du att den inställningen bland bibliotekarier är en del av problemet?

  1. Alla vi som har inköpsansvar tänker jag regelbundet köper in böcker med en viss motvillighet. Den som inte gör det antingen skiter i samhället hen lever i, eller gör inte sitt jobb. Problemet här är om inköp inte görs direkt när en bok är som mest aktuell utan först när någon efterfrågar den. För däremellan kan det ha gått en månad eller två och ett antal personer kan förgäves ha letat efter boken på biblioteket (långt ifrån alla lämnar ju inköpsförslag eller ens frågar i disken om de inte hittar det de vill ha). Personer vilka om detta upprepas några gånger mycket väl kan dra slutsatsen att biblioteket inte är en plats för dem och sluta gå dit.

 2. Det grundläggande problemet är som jag ser det att kulturvärlden i stort blivit tribalistisk och rent ut sagt ganska så enfaldig. Det är vissa perspektiv som helt klart anses vara de enda rätta och den som inte delar dessa perspektiv (vanligen män) är inte riktigt välkomna. Åtminstone inte så länge de inte råkar vara talangfulla på en närmast genialisk nivå, typ Knausgård eller Houellebecq. Biblioteken kan inte göra mycket åt detta, men kunde i alla fall bli bättre på att följa lagstiftningens krav på att vara neutrala platser välkomnande för alla människor. Inte minst genom att sluta med högprofilerade aktivistiska engagemang av typen drag queens som läser normkritiska sagor. För många ser inte det som en fråga om att stå upp för alla människors rätt att vara sig själva, utan (med all rätt enligt min mening) som något vilket kanske bäst kan beskrivas som ”den andra stammens ritualer”. Men det handlar förstås även om annat, som bokinköp och vilka föreläsare ett bibliotek väljer att bjuda in. Helt klart är t.ex. att man på biblioteken ofta har väldigt mycket sämre koll på böcker med koppling till vad som är populärt bland unga män än vad som är populärt bland unga kvinnor, särskilt när det rör politik.

 3. Unga män lär sig tidigt att kulturens värld inte är för dem. Att det är en värld för kvinnor med helt andra värderingar och prioriteringar än vad de har. Så att de läser klart mindre än unga kvinnor är knappast förvånande. Biblioteken har helt klart en stor del av skulden för detta.

  1. Jag undrar lite hur du menar när du säger att biblioteken har stor del av skulden i detta eftersom biblioteken är en ”värld med andra värderingar och prioriteringar”?

   Vilka värderingar och prioriteringar behöver biblioteken förändra tänker du? Vi försöker ju se till att det finns böcker för alla intresseområden och smaker. Vad mer skulle biblioteken kunna göra? Rekrytera fler manliga bibliotekarier då möjligtvis, så att det finns fler manliga förebilder på biblioteken. Eller vad har du för förslag?

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min