En hel dag om bibliotek i Almedalen

17 jun 2024 • < 1 min

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

– Grundidén med konceptet är att se biblioteken i samhället och samhället i biblioteken. Det passar väldigt bra på en plats som Almedalen, där man naturligt kan göra kopplingar till vidare samhällsfrågor, säger Thord Eriksson, chefredaktör på Biblioteksbladet.

Ett av samtalen kommer att handla om folkbibliotekens finansiering, där bland andra Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin kommer att delta. Ett annat gäller den så kallade anmälningsplikten som, om den införs, skulle innebära att offentliganställda ska bli skyldiga att anmäla personer som vistas utan papper i Sverige. Här deltar Alexander Christiansson (SD), Madelaine Jakobsson (C), Göran Arrius, ordförande i Saco och Maria Wennström, chef, Biblioteken på Gotland.

– Det här har väckt starka känslor på många håll, och inte minst bibliotekssektorn, där många menar att det här strider mot bibliotekslagen, säger Thord Eriksson.

Samtal om skolbiblioteken

Ytterligare ett ämne som kommer att avhandlas är regeringens satsning på skolbibliotek. I samtalet, som leds av Thord Eriksson, deltar bland andra David Lindberg, statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm, och Lovisa Lanryd från näringslivets tankesmedja Timbro.

– Skollagen ändras nästa år, och tanken är att det ska finnas bemannade bibliotek på alla skolor. Men – det finns ett stort ”men” här: Bibliotekarierna räcker inte. Hur ska vi snabbutbilda människor för att bemanna de här biblioteken?

Brit Stakston, mediestrateg, och Jesper Bengtsson kommer tillsammans med Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen att tala om hur trenden att förbjuda böcker ska hejdas.

Samtalen äger rum på torsdagen den 27 juni på Almedalsbiblioteket och arrangeras av Biblioteksbladet, Svensk biblioteksförening och Biblioteken på Gotland.

Fakta Biblioteksarenan 2024

  1. 09.45: Hur mycket kan folkbiblioteken blöda? Med Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet och Silvia Ernhagen, generalsekreterare Svensk, biblioteksförening
  2. 10.30: Så stärks försvaret av det fria ordet. Med Jesper Bengtsson, tidigare ordförande för Svenska Pen, Brit Stakston, mediestrateg och styrelseledamot Svensk biblioteksförening och Silvia Ernhagen, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
  3. 11.30: Ett första steg mot ett angiverisamhälle? Med Maria Wennström, chef, Biblioteken på Gotland, Göran Arrius, ordförande, Saco, Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande (C), Nordmaling, Alexander Christiansson, riksdagsledamot (SD)
  4. 12.15: Stärka skolbibliotek – hur och till vilken nytta? Med David Lindberg, statssekreterare (L), utbildningsdepartementet, Lovisa Lanryd, välfärdsansvarig, Timbro, Madelaine Jakobsson, ordförande beredningen för utbildningsfrågor, SKR, Pamela Schultz Nybacka, programsamordnare bibliotekarieprogrammet, Högskolan Södertörn, Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening.
  5. 13.15: Ett kulturarv går förlorat. Med Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Pelle Snickars, professor i digitala kulturer, Lunds universitet, Ewa Pihl Krabbe, riksdagsledamot (S), Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot (M).
  6. 14.00: Bibliotekens roll i ett samhälle som rustar för kris. Med Linda Wagenius, Biblioteken på Gotland, Lisa Mobrand, Myndigheten för psykologiskt försvar och Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening
  7. 14.45: Vetenskap för miljarder. Med Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitet, Pelle Snickars, professor i digitala kulturer, Lunds universitet, Pamela Schultz Nybacka, programsamordnare, Södertörns högskola, Silvia Ernhagen, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
  8. 15.30: Ett samtal om bokstölder. Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Susanne Thedéen, riksantikvarie, samt inslag med kammaråklagare Eva Wintzell.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min