Fler Stockholmsbibliotek har stängt

24 apr 2020 • 2 min

Lokala risk- och konsekvensanalyser har gjorts på Stockholms stadsbibliotek och ytterligare bibliotek har stängt, berättar biträdande stadsbibliotekarie Elisabeth Aquilonius. Hon säger också att en medarbetares död påverkar hela organisationen.

Elisabeth Aquilonius är biträdande stadsbibliotekarie i Stockholm.

En medarbetare på Stockholms stadsbibliotek har avlidit i covid-19. Det är inte känt om han blev smittad på jobbet, men det påverkar ändå medarbetarna, säger Elisabeth Aquilonius som i övrigt inte kan kommentera dödsfallet med hänsyn till den personliga integriteten.

– En medarbetares död påverkar oss alla, självklart. Framför allt de medarbetare som har jobbat med personen. Men också kopplat till dödsorsaken. Det finne en oro generellt när pandemin kryper nära.

Sedan Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på folkbiblioteken i Stockholms stad har alla biblioteksenheter skrivit sina lokala risk- och konsekvensanalyser i dialog med skyddsombud och medarbetare. En central risk- och konsekvensanalys fanns sedan tidigare. Det finns även en samverkansgrupp där ledning, skyddsombud och fack är representerade som löpande diskuterar nya riktlinjer.

När skyddsombudsstoppet som föranledde inspektionen gjordes var ungefär hälften av alla 40 folkbibliotek i Stockholm fortfarande öppna. Sedan dess har ytterligare stängt och i dag är tolv bibliotek öppna. Men det är inte kopplat till föreläggandet, förklarar Elisabeth Aquilonius.

– Den 1 april kom ytterligare föreskrifter. Det ledde till att vi stängde de bibliotek vi har stängda i dag. Vi bedömer att vi på de mindre biblioteken inte kan säkra miljön utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Kan ytterligare bibliotek stängas?

– Det beror helt på Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv. Det är framför allt det som spelar in i våra beslut, säger hon.

Huvudskyddsombudet anser att biblioteken bör stängas som en försiktighetsåtgärd. Men Arbetsmiljöverket bedömning är att de fortsatt kan hålla öppet.

– Det är den här vägen Sverige har valt. Simhallar, grundskolor och gym har också fortsatt öppet.

Antal besökare har minskat kraftigt på Stockholmsbiblioteken. På huvudbiblioteket har de minskat med två tredjedelar och på många andra håll med hälften. Samtidigt märks det att det finns ett behov av biblioteken, säger Elisabeth Aquilonius.

– Man ser att de fortsatt spelar en roll i folks vardag. Det är tydligt att det finns ett stort behov kopplat till datorer, skrivare och scanners. Många behöver intyg till Försäkringskassan och socialtjänsten. Det uppdraget blir extra tydligt nu.

2 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min