Fler Stockholmsbibliotek har stängt

24 apr 2020 • 2 min

Lokala risk- och konsekvensanalyser har gjorts på Stockholms stadsbibliotek och ytterligare bibliotek har stängt, berättar biträdande stadsbibliotekarie Elisabeth Aquilonius. Hon säger också att en medarbetares död påverkar hela organisationen.

Elisabeth Aquilonius är biträdande stadsbibliotekarie i Stockholm.

En medarbetare på Stockholms stadsbibliotek har avlidit i covid-19. Det är inte känt om han blev smittad på jobbet, men det påverkar ändå medarbetarna, säger Elisabeth Aquilonius som i övrigt inte kan kommentera dödsfallet med hänsyn till den personliga integriteten.

– En medarbetares död påverkar oss alla, självklart. Framför allt de medarbetare som har jobbat med personen. Men också kopplat till dödsorsaken. Det finne en oro generellt när pandemin kryper nära.

Sedan Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på folkbiblioteken i Stockholms stad har alla biblioteksenheter skrivit sina lokala risk- och konsekvensanalyser i dialog med skyddsombud och medarbetare. En central risk- och konsekvensanalys fanns sedan tidigare. Det finns även en samverkansgrupp där ledning, skyddsombud och fack är representerade som löpande diskuterar nya riktlinjer.

När skyddsombudsstoppet som föranledde inspektionen gjordes var ungefär hälften av alla 40 folkbibliotek i Stockholm fortfarande öppna. Sedan dess har ytterligare stängt och i dag är tolv bibliotek öppna. Men det är inte kopplat till föreläggandet, förklarar Elisabeth Aquilonius.

– Den 1 april kom ytterligare föreskrifter. Det ledde till att vi stängde de bibliotek vi har stängda i dag. Vi bedömer att vi på de mindre biblioteken inte kan säkra miljön utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Kan ytterligare bibliotek stängas?

– Det beror helt på Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv. Det är framför allt det som spelar in i våra beslut, säger hon.

Huvudskyddsombudet anser att biblioteken bör stängas som en försiktighetsåtgärd. Men Arbetsmiljöverket bedömning är att de fortsatt kan hålla öppet.

– Det är den här vägen Sverige har valt. Simhallar, grundskolor och gym har också fortsatt öppet.

Antal besökare har minskat kraftigt på Stockholmsbiblioteken. På huvudbiblioteket har de minskat med två tredjedelar och på många andra håll med hälften. Samtidigt märks det att det finns ett behov av biblioteken, säger Elisabeth Aquilonius.

– Man ser att de fortsatt spelar en roll i folks vardag. Det är tydligt att det finns ett stort behov kopplat till datorer, skrivare och scanners. Många behöver intyg till Försäkringskassan och socialtjänsten. Det uppdraget blir extra tydligt nu.

2 kommentarer

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min