Fler Stockholmsbibliotek har stängt

24 apr 2020 • 2 min

Lokala risk- och konsekvensanalyser har gjorts på Stockholms stadsbibliotek och ytterligare bibliotek har stängt, berättar biträdande stadsbibliotekarie Elisabeth Aquilonius. Hon säger också att en medarbetares död påverkar hela organisationen.

Elisabeth Aquilonius är biträdande stadsbibliotekarie i Stockholm.

En medarbetare på Stockholms stadsbibliotek har avlidit i covid-19. Det är inte känt om han blev smittad på jobbet, men det påverkar ändå medarbetarna, säger Elisabeth Aquilonius som i övrigt inte kan kommentera dödsfallet med hänsyn till den personliga integriteten.

– En medarbetares död påverkar oss alla, självklart. Framför allt de medarbetare som har jobbat med personen. Men också kopplat till dödsorsaken. Det finne en oro generellt när pandemin kryper nära.

Sedan Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på folkbiblioteken i Stockholms stad har alla biblioteksenheter skrivit sina lokala risk- och konsekvensanalyser i dialog med skyddsombud och medarbetare. En central risk- och konsekvensanalys fanns sedan tidigare. Det finns även en samverkansgrupp där ledning, skyddsombud och fack är representerade som löpande diskuterar nya riktlinjer.

När skyddsombudsstoppet som föranledde inspektionen gjordes var ungefär hälften av alla 40 folkbibliotek i Stockholm fortfarande öppna. Sedan dess har ytterligare stängt och i dag är tolv bibliotek öppna. Men det är inte kopplat till föreläggandet, förklarar Elisabeth Aquilonius.

– Den 1 april kom ytterligare föreskrifter. Det ledde till att vi stängde de bibliotek vi har stängda i dag. Vi bedömer att vi på de mindre biblioteken inte kan säkra miljön utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Kan ytterligare bibliotek stängas?

– Det beror helt på Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv. Det är framför allt det som spelar in i våra beslut, säger hon.

Huvudskyddsombudet anser att biblioteken bör stängas som en försiktighetsåtgärd. Men Arbetsmiljöverket bedömning är att de fortsatt kan hålla öppet.

– Det är den här vägen Sverige har valt. Simhallar, grundskolor och gym har också fortsatt öppet.

Antal besökare har minskat kraftigt på Stockholmsbiblioteken. På huvudbiblioteket har de minskat med två tredjedelar och på många andra håll med hälften. Samtidigt märks det att det finns ett behov av biblioteken, säger Elisabeth Aquilonius.

– Man ser att de fortsatt spelar en roll i folks vardag. Det är tydligt att det finns ett stort behov kopplat till datorer, skrivare och scanners. Många behöver intyg till Försäkringskassan och socialtjänsten. Det uppdraget blir extra tydligt nu.

2 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min