Fler Stockholmsbibliotek har stängt

24 apr 2020 • 2 min

Lokala risk- och konsekvensanalyser har gjorts på Stockholms stadsbibliotek och ytterligare bibliotek har stängt, berättar biträdande stadsbibliotekarie Elisabeth Aquilonius. Hon säger också att en medarbetares död påverkar hela organisationen.

Elisabeth Aquilonius är biträdande stadsbibliotekarie i Stockholm.

En medarbetare på Stockholms stadsbibliotek har avlidit i covid-19. Det är inte känt om han blev smittad på jobbet, men det påverkar ändå medarbetarna, säger Elisabeth Aquilonius som i övrigt inte kan kommentera dödsfallet med hänsyn till den personliga integriteten.

– En medarbetares död påverkar oss alla, självklart. Framför allt de medarbetare som har jobbat med personen. Men också kopplat till dödsorsaken. Det finne en oro generellt när pandemin kryper nära.

Sedan Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på folkbiblioteken i Stockholms stad har alla biblioteksenheter skrivit sina lokala risk- och konsekvensanalyser i dialog med skyddsombud och medarbetare. En central risk- och konsekvensanalys fanns sedan tidigare. Det finns även en samverkansgrupp där ledning, skyddsombud och fack är representerade som löpande diskuterar nya riktlinjer.

När skyddsombudsstoppet som föranledde inspektionen gjordes var ungefär hälften av alla 40 folkbibliotek i Stockholm fortfarande öppna. Sedan dess har ytterligare stängt och i dag är tolv bibliotek öppna. Men det är inte kopplat till föreläggandet, förklarar Elisabeth Aquilonius.

– Den 1 april kom ytterligare föreskrifter. Det ledde till att vi stängde de bibliotek vi har stängda i dag. Vi bedömer att vi på de mindre biblioteken inte kan säkra miljön utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Kan ytterligare bibliotek stängas?

– Det beror helt på Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv. Det är framför allt det som spelar in i våra beslut, säger hon.

Huvudskyddsombudet anser att biblioteken bör stängas som en försiktighetsåtgärd. Men Arbetsmiljöverket bedömning är att de fortsatt kan hålla öppet.

– Det är den här vägen Sverige har valt. Simhallar, grundskolor och gym har också fortsatt öppet.

Antal besökare har minskat kraftigt på Stockholmsbiblioteken. På huvudbiblioteket har de minskat med två tredjedelar och på många andra håll med hälften. Samtidigt märks det att det finns ett behov av biblioteken, säger Elisabeth Aquilonius.

– Man ser att de fortsatt spelar en roll i folks vardag. Det är tydligt att det finns ett stort behov kopplat till datorer, skrivare och scanners. Många behöver intyg till Försäkringskassan och socialtjänsten. Det uppdraget blir extra tydligt nu.

2 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till bbl@a4.se.


Senaste nytt

Digitalisering

Hotad digital dröm

Ett ”nödlägesbibliotek” för tillgång till läsning under pandemin fick förlag och författare att reagera. Nu är Internet archive i fara.

16 okt 2020 • 5 min

Ledare

Alla ska med

En raljerande norsk nationalbibliotekarie och en polsk forskningsstudie om socialt kapital leder tankarna till bibliotekssfärens osunt splittrade självbild.

13 okt 2020 • 2 min

Nyheter

Möten och drömmar driver Barakat Aldammad

Möten med människor från världens olika hörn gör att Barakat Aldammad tycker att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Han brinner för mångspråksarbetet och är en av årets Bengt Hjelmqvist-pristagare.

13 okt 2020 • 2 min

Nyheter

Prisas för arbete med minoritetsspråk

Det roligaste i Cecilia Brisanders arbete är alla berättelser hon får ta del av och att hon hela tiden får lära sig nya saker. I år prisas hon för sitt engagemang för de nationella minoritetsspråken och är en av två Bengt Hjelmqvist-pristagare.

13 okt 2020 • 2 min

Politik

SD vill digitalisera kulturarvet

Sverigedemokraterna har ändrat i sin motion om vem som ska ha rätt att låna böcker på bibliotek. Aron Emilsson (SD) vill inte kommentera varför utan hänvisar i stället till partiets budgetmotion med en satsning på digitalisering av kulturarvet.

6 okt 2020 • 2 min