Det ska vara kulturhus nu

24 sep 2013 • 2 min

Sedan 2003 har det funnits diskussioner om och förslag kring ett kulturhus i Skellefteå. Det har med andra ord länge...

Västerbottensteatern och biblioteket – två av basverksamheterna i det nya kulturhuset

Sedan 2003 har det funnits diskussioner om och förslag kring ett kulturhus i Skellefteå. Det har med andra ord länge funnits en önskan om att dels samla olika kulturyttringar i ett hus, dels ge kulturen i kommunen en mer framträdande plats. Häromåret utarbetades en kulturplan 2012-2015 för Skellefteå kommun som antogs av kommunfullmäktige våren 2012. Kulturplanen är en strategi för utveckling av kulturen i kommunen där kulturhuset är en prioriterad del.

 Den 24 september fattade kommunstyrelsens ett inriktningsbeslut som innebär fortsatt utredning av ett s k samkulturhus där de stora berörda basverksamheterna blir Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, konsthallsverksamhet samt Museum Anna Nordlander.

Från kommunens sida har man velat föra en bred medborgardialog kring innehållet i kulturhuset: man har träffat föreningar och olika grupper engagerade i kulturverksamheter, mött personal på kommunens kultur- och biblioteksavdelning, inhämtat synpunkter från Västerbottensteatern, enskilda företagare, privatpersoner m fl andra.

I medborgardialogen framkom bland annat att alla ansåg det som självklart att ett bibliotek ska finnas i kulturhuset. Däremot gick åsikterna isär om hela Stadsbiblioteket ska flyttas dit och samtidigt utvecklas/moderniseras, eller om Stadsbiblioteket ska bli kvar och kulturhuset endast ska hysa en bibliotekshörna/filial inriktad mot nya medier. Överlag tycks engagemanget kring ett nytt kulturhus och dess innehåll vara stort.

Det inriktningsbeslut som har fattas är det första steget i en lång rad av beslut som ska följa: det handlar om lokalisering (kulturplanen talar om ett centralt läge), huvudmannaskap och finansiering.

När det gäller innehållet i Kulturhuset trycker man särskilt på, förutom ovan nämnda basverksamheter, att det ska finnas flexibilitet, dvs ytor för att kunna möta ”kulturens förändringsbenägenhet”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min