Det ska vara kulturhus nu

24 sep 2013 • 2 min

Sedan 2003 har det funnits diskussioner om och förslag kring ett kulturhus i Skellefteå. Det har med andra ord länge...

Västerbottensteatern och biblioteket – två av basverksamheterna i det nya kulturhuset

Sedan 2003 har det funnits diskussioner om och förslag kring ett kulturhus i Skellefteå. Det har med andra ord länge funnits en önskan om att dels samla olika kulturyttringar i ett hus, dels ge kulturen i kommunen en mer framträdande plats. Häromåret utarbetades en kulturplan 2012-2015 för Skellefteå kommun som antogs av kommunfullmäktige våren 2012. Kulturplanen är en strategi för utveckling av kulturen i kommunen där kulturhuset är en prioriterad del.

 Den 24 september fattade kommunstyrelsens ett inriktningsbeslut som innebär fortsatt utredning av ett s k samkulturhus där de stora berörda basverksamheterna blir Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, konsthallsverksamhet samt Museum Anna Nordlander.

Från kommunens sida har man velat föra en bred medborgardialog kring innehållet i kulturhuset: man har träffat föreningar och olika grupper engagerade i kulturverksamheter, mött personal på kommunens kultur- och biblioteksavdelning, inhämtat synpunkter från Västerbottensteatern, enskilda företagare, privatpersoner m fl andra.

I medborgardialogen framkom bland annat att alla ansåg det som självklart att ett bibliotek ska finnas i kulturhuset. Däremot gick åsikterna isär om hela Stadsbiblioteket ska flyttas dit och samtidigt utvecklas/moderniseras, eller om Stadsbiblioteket ska bli kvar och kulturhuset endast ska hysa en bibliotekshörna/filial inriktad mot nya medier. Överlag tycks engagemanget kring ett nytt kulturhus och dess innehåll vara stort.

Det inriktningsbeslut som har fattas är det första steget i en lång rad av beslut som ska följa: det handlar om lokalisering (kulturplanen talar om ett centralt läge), huvudmannaskap och finansiering.

När det gäller innehållet i Kulturhuset trycker man särskilt på, förutom ovan nämnda basverksamheter, att det ska finnas flexibilitet, dvs ytor för att kunna möta ”kulturens förändringsbenägenhet”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min