Det ska vara kulturhus nu

24 sep 2013 • 2 min

Sedan 2003 har det funnits diskussioner om och förslag kring ett kulturhus i Skellefteå. Det har med andra ord länge...

Västerbottensteatern och biblioteket – två av basverksamheterna i det nya kulturhuset

Sedan 2003 har det funnits diskussioner om och förslag kring ett kulturhus i Skellefteå. Det har med andra ord länge funnits en önskan om att dels samla olika kulturyttringar i ett hus, dels ge kulturen i kommunen en mer framträdande plats. Häromåret utarbetades en kulturplan 2012-2015 för Skellefteå kommun som antogs av kommunfullmäktige våren 2012. Kulturplanen är en strategi för utveckling av kulturen i kommunen där kulturhuset är en prioriterad del.

 Den 24 september fattade kommunstyrelsens ett inriktningsbeslut som innebär fortsatt utredning av ett s k samkulturhus där de stora berörda basverksamheterna blir Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, konsthallsverksamhet samt Museum Anna Nordlander.

Från kommunens sida har man velat föra en bred medborgardialog kring innehållet i kulturhuset: man har träffat föreningar och olika grupper engagerade i kulturverksamheter, mött personal på kommunens kultur- och biblioteksavdelning, inhämtat synpunkter från Västerbottensteatern, enskilda företagare, privatpersoner m fl andra.

I medborgardialogen framkom bland annat att alla ansåg det som självklart att ett bibliotek ska finnas i kulturhuset. Däremot gick åsikterna isär om hela Stadsbiblioteket ska flyttas dit och samtidigt utvecklas/moderniseras, eller om Stadsbiblioteket ska bli kvar och kulturhuset endast ska hysa en bibliotekshörna/filial inriktad mot nya medier. Överlag tycks engagemanget kring ett nytt kulturhus och dess innehåll vara stort.

Det inriktningsbeslut som har fattas är det första steget i en lång rad av beslut som ska följa: det handlar om lokalisering (kulturplanen talar om ett centralt läge), huvudmannaskap och finansiering.

När det gäller innehållet i Kulturhuset trycker man särskilt på, förutom ovan nämnda basverksamheter, att det ska finnas flexibilitet, dvs ytor för att kunna möta ”kulturens förändringsbenägenhet”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min