Det ska vara kulturhus nu

24 sep 2013 • 2 min

Sedan 2003 har det funnits diskussioner om och förslag kring ett kulturhus i Skellefteå. Det har med andra ord länge...

Västerbottensteatern och biblioteket – två av basverksamheterna i det nya kulturhuset

Sedan 2003 har det funnits diskussioner om och förslag kring ett kulturhus i Skellefteå. Det har med andra ord länge funnits en önskan om att dels samla olika kulturyttringar i ett hus, dels ge kulturen i kommunen en mer framträdande plats. Häromåret utarbetades en kulturplan 2012-2015 för Skellefteå kommun som antogs av kommunfullmäktige våren 2012. Kulturplanen är en strategi för utveckling av kulturen i kommunen där kulturhuset är en prioriterad del.

 Den 24 september fattade kommunstyrelsens ett inriktningsbeslut som innebär fortsatt utredning av ett s k samkulturhus där de stora berörda basverksamheterna blir Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, konsthallsverksamhet samt Museum Anna Nordlander.

Från kommunens sida har man velat föra en bred medborgardialog kring innehållet i kulturhuset: man har träffat föreningar och olika grupper engagerade i kulturverksamheter, mött personal på kommunens kultur- och biblioteksavdelning, inhämtat synpunkter från Västerbottensteatern, enskilda företagare, privatpersoner m fl andra.

I medborgardialogen framkom bland annat att alla ansåg det som självklart att ett bibliotek ska finnas i kulturhuset. Däremot gick åsikterna isär om hela Stadsbiblioteket ska flyttas dit och samtidigt utvecklas/moderniseras, eller om Stadsbiblioteket ska bli kvar och kulturhuset endast ska hysa en bibliotekshörna/filial inriktad mot nya medier. Överlag tycks engagemanget kring ett nytt kulturhus och dess innehåll vara stort.

Det inriktningsbeslut som har fattas är det första steget i en lång rad av beslut som ska följa: det handlar om lokalisering (kulturplanen talar om ett centralt läge), huvudmannaskap och finansiering.

När det gäller innehållet i Kulturhuset trycker man särskilt på, förutom ovan nämnda basverksamheter, att det ska finnas flexibilitet, dvs ytor för att kunna möta ”kulturens förändringsbenägenhet”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min