Det ska vara kulturhus nu

24 sep 2013 • 2 min

Sedan 2003 har det funnits diskussioner om och förslag kring ett kulturhus i Skellefteå. Det har med andra ord länge...

Västerbottensteatern och biblioteket – två av basverksamheterna i det nya kulturhuset

Sedan 2003 har det funnits diskussioner om och förslag kring ett kulturhus i Skellefteå. Det har med andra ord länge funnits en önskan om att dels samla olika kulturyttringar i ett hus, dels ge kulturen i kommunen en mer framträdande plats. Häromåret utarbetades en kulturplan 2012-2015 för Skellefteå kommun som antogs av kommunfullmäktige våren 2012. Kulturplanen är en strategi för utveckling av kulturen i kommunen där kulturhuset är en prioriterad del.

 Den 24 september fattade kommunstyrelsens ett inriktningsbeslut som innebär fortsatt utredning av ett s k samkulturhus där de stora berörda basverksamheterna blir Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, konsthallsverksamhet samt Museum Anna Nordlander.

Från kommunens sida har man velat föra en bred medborgardialog kring innehållet i kulturhuset: man har träffat föreningar och olika grupper engagerade i kulturverksamheter, mött personal på kommunens kultur- och biblioteksavdelning, inhämtat synpunkter från Västerbottensteatern, enskilda företagare, privatpersoner m fl andra.

I medborgardialogen framkom bland annat att alla ansåg det som självklart att ett bibliotek ska finnas i kulturhuset. Däremot gick åsikterna isär om hela Stadsbiblioteket ska flyttas dit och samtidigt utvecklas/moderniseras, eller om Stadsbiblioteket ska bli kvar och kulturhuset endast ska hysa en bibliotekshörna/filial inriktad mot nya medier. Överlag tycks engagemanget kring ett nytt kulturhus och dess innehåll vara stort.

Det inriktningsbeslut som har fattas är det första steget i en lång rad av beslut som ska följa: det handlar om lokalisering (kulturplanen talar om ett centralt läge), huvudmannaskap och finansiering.

När det gäller innehållet i Kulturhuset trycker man särskilt på, förutom ovan nämnda basverksamheter, att det ska finnas flexibilitet, dvs ytor för att kunna möta ”kulturens förändringsbenägenhet”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min