Dominanten Axiell vill bli större

26 okt 2017 • 4 min

Axiell är världsledande leverantör av tjänster för bibliotek, skolor och museer. Genom att driva bibliotek i Nacka tar företaget ett steg till. Dominanten vill växa sig dubbelt så stor.

Axiells ledningsgrupp har möte. Från vänster Eva Houltzen, vd Axiell Media, Adam Schatz, vd Axiell ALM samt Oskar Bergenudd, controller samt koncernchefen Joel Sommerfeldt. Foto: Daniel Nilsson
Axiells ledningsgrupp har möte. Från vänster Eva Houltzen, vd Axiell Media, Adam Schatz, vd Axiell ALM samt Oskar Bergenudd, controller samt koncernchefen Joel Sommerfeldt. Foto: Daniel Nilsson

Axiell har i det tysta vuxit till en internationell koncern med en vision om att bygga en digital plattform där museer, folk- och skolbibliotek möts. Genom plattformen ska kunderna världen över få tillgång till varandras innehåll – och samtidigt blåsa upp Axiells omsättning till den årliga miljard kronor som bolaget siktar på.[fakta id=”16922″]

– Vi brukar säga att vi har museer här, med metadataobjekten, vi har biblioteken som förvaltar och distribuerar kunskap och lärande och läsande, och så har vi skolorna som konsumerar.  Och då finns det en brygga mellan de här tre fundamenten i vårt samhälle. Det är det som vi försöker digitalisera och därigenom också förmedla på ett effektivt sätt, säger Axiells koncernchef Joel Sommerfeldt.

Frågan är hur Nacka passar in i den visionen? 

– Det passar jättebra in. Men jag vill helst inte prata om det förrän upphandlingen är klar.

Joel Sommerfeldt svarar varken på generella frågor om att driva egna bibliotek, eller på frågor om de tre bibliotek i Nacka som bolaget kommer att driva från 1 januari 2019, om inte kommunens upphandling av någon anledning rivs upp.

Upphandlingen är starkt kritiserad från både höger och vänster och har överklagats av ett annat av de företag som lämnade anbud. Ärendet är vid Biblioteksbladets pressläggning ännu inte avgjort.

Folkbibliotek i norden och delar av Europa är Axiells största affärsområde. Joel Sommerfeldt är orolig över att biblioteken inte lyckas vara relevanta för den växande andelen konsumenter av digitala medier. Om biblioteken inte hinner med i en utveckling där privat mediekonsumtion blir allt mer tillgänglig, hotar det Axiells affärer.

– Men den konkurrens vi har i Sverige är i första hand att biblioteken inte uppfattas vara primära och berättigade. Det är vårt största hot och vår största utmaning. Vi måste ge konsumenterna samma möjligheter att konsumera från biblioteken som från det privata, konstaterar han.

Axiells koncernchef Joel Sommerfeldt på huvudkontoret i Lund. Foto: Daniel Nilsson
Axiells koncernchef Joel Sommerfeldt på huvudkontoret i Lund. Foto: Daniel Nilsson

Axiell har behov av att snabba på bibliotekens utveckling i den digitala världen. Enligt anbudet för upphandlingen i Nacka har Axiell en vision om att biblioteken i Nacka blir en ”kraftfull resurs i lokalsamhället”. Företaget vill sammanföra det fysiska och det digitala, öka bibliotekens digitala ambitioner och samtidigt ta in lokalsamhällets aktörer i biblioteken: ”Vi ser detta som möjligt och i stadd utveckling, dock i en takt som vi upplever för långsam för att stärka folkbibliotekens överlevnad och potential”, heter det i anbudet.[fakta id=”16921″]

I utfästelserna ingår att etablera ett nytänkande kring samspelet mellan fysiskt och digitalt rum, samt att etablera en lokal digital plattform – den digitala tredje platsen.

Joel Sommerfeldt är inte bara otålig i fråga om bibliotekens förändringstakt, han skulle också gärna se att Axiells egen systemutveckling fick gå fortare. Företagets kunder är offentligt finansierade och tillsammans med affärens art – att sälja system som innebär stora investeringar och som inte byts ut i en handvändning – ger det en stabil grund för utveckling.

Men tryggheten har ett pris.

– Vi har långa kundrelationer; det är både bra och dåligt. Ibland skulle man vilja förändra saker och ting snabbare, men å andra sidan tillåter inte kunderna det, säger Joel Sommerfeldt.

Med 511 miljoner kronor i omsättning under 2016 har Axiell nått halvvägs till målet om miljardomsättning. Det är Joel Sommerfeldt som har drivit på Axiell Groups snabba expansion utomlands, bolaget har numera verksamhet i 55 länder.

Den 57-årige koncernchefen hade gjort karriär inom tillverkningsindustrin när han strax efter millennieskiftet blev vd för Bibliotekstjänst/BTJ.

Han kom in i Axiells styrelse när BTJ System såldes dit. Med det förvärvet blev Axiell stora på den svenska marknaden och kunde också börja sin internationella resa. Företag köptes i Danmark, i Finland och i England.

Efter flera år i styrelsen i olika delar av Axiell klev Sommerfeldt in som VD för moderbolaget Axiell Group 2011. Omsättningen hade stått still tre år i rad, samtidigt som bolaget aktivt sökte företag att köpa utanför Norden.

Med sig hade han en strategi för hur det då huvudsakligen nordiska biblioteksbolaget skulle växa globalt. Främst har Axiell Group vuxit på affärsområdet ALM, den marknad där lösningar för digitalisering av arkiv och museer finns. Även specialbibliotek ingår.

Frågor om Nacka eller privat biblioteksdrift generellt besvarar han alltså inte, men Joel Sommerfeldt har däremot inget emot att berätta hur han ser på Axiells fortsatta verksamhet i Sverige.

Den svenska marknaden är själva kärnan i Axiells affärsområde Public Library. Här har bolagets funnits sedan 80-talet och det är här den starkaste dominansen och de längsta relationerna finns. Konkurrensen kommer framför allt från norskägda Bibliotekscentrum som i dagsläget har avtal med 57 svenska kommuner om bibliotekssystemet Mikromarc.

– Grunden för hela vår existens är att jobba nära kund, att utvecklas tillsammans med kund.

Joel Sommerfeldt målar upp en bild som kan tolkas som en föraning om fler långtgående engagemang som det i Nacka, eller åtminstone fler täta samarbeten med offentliga aktörer.

– Jag tror att vi i större utsträckning kommer att jobba tillsammans med kommuner, städer eller konsortier som går ihop för att skapa ännu effektivare lösningar. Det kommer projekt framöver där vi försöker knyta ihop museer, skola och bibliotek för att digitalisera.

Han framhåller Stockholm som ett ”praktexempel” där mycket kultur finns tillgängligt.

– Det går faktiskt att digitalisera det och distribuera det till skolor och till oss som bor i städerna på ett effektivare sätt. Och skapa en ännu större upplevelse när man väl går till museet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min