Går mot trenden

9 apr 2013 • 2 min

Eskilstuna stadsbibliotek ökar i både besök och utlån – frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, säger man själv. SKL:s...

Eskilstuna stadsbibliotek ökar i både besök och utlån – frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, säger man själv. SKL:s medborgarundersökning visar också att Eskilstunaborna är betydligt mer nöjda med bibliotekens verksamhet 2012 jämfört med 2010. Förra året ökade Eskilstuna stadsbibliotek antalet besökare med 12 procent, främst ökade besöken vid Stadsbiblioteket och Mötesplats fröet där man mer än tredubblade besöken, från 12 400 2011 till 38 400 besök 2012. Även andra s k Mötesplatser har haft besöksökningar, en Mötesplats har haft minskade besök.

Eskilstuna stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket, tre filialer, sex mötesplatser, en bokbuss och en webbplats.

Stadsbiblioteket ligger i centrala Eskilstuna. Filialbiblioteken finns i i Lagersberg, Torshälla och Årby. Mötesplatserna finns i Alberga, Fröslunda (Fröet), Skogsängen (Mötesplats Söder), Kjula (Tallgläntan), Nyfors (Underhund) och Skiftinge (Palatzet).

Det höga antalet besökare bryter en nedåtgående trend som pågått de senaste åren och har skett trots att Bokbussen stått stilla sedan i höstas och därmed fått färre besökare.
Även utlåningen har ökatdet totala antalet utlån på bibliotek och mötesplatser har ökat med 6 100. För Stadsbibliotekets del är ökningen 12 000 utlån.

Själva förklarar man de positiva siffrorna med att de nya mötesplatserna har nu funnit sina former och att satsningen på ny utformning av avdelningen för barn och unga på Stadsbiblioteket har gett effekt.

Därtill arbetar man långsiktigt och målmedvetet utifrån den verksamhetsidé som kultur- och fritidsnämnden antog våren 2011.

Man konstaterar också att de virtuella besöken har minskat, utom när det gäller besöken i bibliotekets publika katalog. Troligen beror minskningen på att fler använder sig av Facebook (som inte ingår i beräkningen) för att söka information, i stället för Eskilstuna stadsbiblioteks sidor på eskilstuna.se.

Även utlåningen av musik har minskat vilket gör att man nu slutar att köpa in fler cd-skivor. I stället har man anslutit sig till Musikwebben från vilken man kan ladda ner musik till sin dator eller mp3-spelare helt gratis under sju dagar.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min