Går mot trenden

9 apr 2013 • 2 min

Eskilstuna stadsbibliotek ökar i både besök och utlån – frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, säger man själv. SKL:s...

Eskilstuna stadsbibliotek ökar i både besök och utlån – frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, säger man själv. SKL:s medborgarundersökning visar också att Eskilstunaborna är betydligt mer nöjda med bibliotekens verksamhet 2012 jämfört med 2010. Förra året ökade Eskilstuna stadsbibliotek antalet besökare med 12 procent, främst ökade besöken vid Stadsbiblioteket och Mötesplats fröet där man mer än tredubblade besöken, från 12 400 2011 till 38 400 besök 2012. Även andra s k Mötesplatser har haft besöksökningar, en Mötesplats har haft minskade besök.

Eskilstuna stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket, tre filialer, sex mötesplatser, en bokbuss och en webbplats.

Stadsbiblioteket ligger i centrala Eskilstuna. Filialbiblioteken finns i i Lagersberg, Torshälla och Årby. Mötesplatserna finns i Alberga, Fröslunda (Fröet), Skogsängen (Mötesplats Söder), Kjula (Tallgläntan), Nyfors (Underhund) och Skiftinge (Palatzet).

Det höga antalet besökare bryter en nedåtgående trend som pågått de senaste åren och har skett trots att Bokbussen stått stilla sedan i höstas och därmed fått färre besökare.
Även utlåningen har ökatdet totala antalet utlån på bibliotek och mötesplatser har ökat med 6 100. För Stadsbibliotekets del är ökningen 12 000 utlån.

Själva förklarar man de positiva siffrorna med att de nya mötesplatserna har nu funnit sina former och att satsningen på ny utformning av avdelningen för barn och unga på Stadsbiblioteket har gett effekt.

Därtill arbetar man långsiktigt och målmedvetet utifrån den verksamhetsidé som kultur- och fritidsnämnden antog våren 2011.

Man konstaterar också att de virtuella besöken har minskat, utom när det gäller besöken i bibliotekets publika katalog. Troligen beror minskningen på att fler använder sig av Facebook (som inte ingår i beräkningen) för att söka information, i stället för Eskilstuna stadsbiblioteks sidor på eskilstuna.se.

Även utlåningen av musik har minskat vilket gör att man nu slutar att köpa in fler cd-skivor. I stället har man anslutit sig till Musikwebben från vilken man kan ladda ner musik till sin dator eller mp3-spelare helt gratis under sju dagar.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min