Går mot trenden

9 apr 2013 • 2 min

Eskilstuna stadsbibliotek ökar i både besök och utlån – frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, säger man själv. SKL:s...

Eskilstuna stadsbibliotek ökar i både besök och utlån – frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, säger man själv. SKL:s medborgarundersökning visar också att Eskilstunaborna är betydligt mer nöjda med bibliotekens verksamhet 2012 jämfört med 2010. Förra året ökade Eskilstuna stadsbibliotek antalet besökare med 12 procent, främst ökade besöken vid Stadsbiblioteket och Mötesplats fröet där man mer än tredubblade besöken, från 12 400 2011 till 38 400 besök 2012. Även andra s k Mötesplatser har haft besöksökningar, en Mötesplats har haft minskade besök.

Eskilstuna stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket, tre filialer, sex mötesplatser, en bokbuss och en webbplats.

Stadsbiblioteket ligger i centrala Eskilstuna. Filialbiblioteken finns i i Lagersberg, Torshälla och Årby. Mötesplatserna finns i Alberga, Fröslunda (Fröet), Skogsängen (Mötesplats Söder), Kjula (Tallgläntan), Nyfors (Underhund) och Skiftinge (Palatzet).

Det höga antalet besökare bryter en nedåtgående trend som pågått de senaste åren och har skett trots att Bokbussen stått stilla sedan i höstas och därmed fått färre besökare.
Även utlåningen har ökatdet totala antalet utlån på bibliotek och mötesplatser har ökat med 6 100. För Stadsbibliotekets del är ökningen 12 000 utlån.

Själva förklarar man de positiva siffrorna med att de nya mötesplatserna har nu funnit sina former och att satsningen på ny utformning av avdelningen för barn och unga på Stadsbiblioteket har gett effekt.

Därtill arbetar man långsiktigt och målmedvetet utifrån den verksamhetsidé som kultur- och fritidsnämnden antog våren 2011.

Man konstaterar också att de virtuella besöken har minskat, utom när det gäller besöken i bibliotekets publika katalog. Troligen beror minskningen på att fler använder sig av Facebook (som inte ingår i beräkningen) för att söka information, i stället för Eskilstuna stadsbiblioteks sidor på eskilstuna.se.

Även utlåningen av musik har minskat vilket gör att man nu slutar att köpa in fler cd-skivor. I stället har man anslutit sig till Musikwebben från vilken man kan ladda ner musik till sin dator eller mp3-spelare helt gratis under sju dagar.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min