Går mot trenden

9 apr 2013 • 2 min

Eskilstuna stadsbibliotek ökar i både besök och utlån – frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, säger man själv. SKL:s...

Eskilstuna stadsbibliotek ökar i både besök och utlån – frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, säger man själv. SKL:s medborgarundersökning visar också att Eskilstunaborna är betydligt mer nöjda med bibliotekens verksamhet 2012 jämfört med 2010. Förra året ökade Eskilstuna stadsbibliotek antalet besökare med 12 procent, främst ökade besöken vid Stadsbiblioteket och Mötesplats fröet där man mer än tredubblade besöken, från 12 400 2011 till 38 400 besök 2012. Även andra s k Mötesplatser har haft besöksökningar, en Mötesplats har haft minskade besök.

Eskilstuna stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket, tre filialer, sex mötesplatser, en bokbuss och en webbplats.

Stadsbiblioteket ligger i centrala Eskilstuna. Filialbiblioteken finns i i Lagersberg, Torshälla och Årby. Mötesplatserna finns i Alberga, Fröslunda (Fröet), Skogsängen (Mötesplats Söder), Kjula (Tallgläntan), Nyfors (Underhund) och Skiftinge (Palatzet).

Det höga antalet besökare bryter en nedåtgående trend som pågått de senaste åren och har skett trots att Bokbussen stått stilla sedan i höstas och därmed fått färre besökare.
Även utlåningen har ökatdet totala antalet utlån på bibliotek och mötesplatser har ökat med 6 100. För Stadsbibliotekets del är ökningen 12 000 utlån.

Själva förklarar man de positiva siffrorna med att de nya mötesplatserna har nu funnit sina former och att satsningen på ny utformning av avdelningen för barn och unga på Stadsbiblioteket har gett effekt.

Därtill arbetar man långsiktigt och målmedvetet utifrån den verksamhetsidé som kultur- och fritidsnämnden antog våren 2011.

Man konstaterar också att de virtuella besöken har minskat, utom när det gäller besöken i bibliotekets publika katalog. Troligen beror minskningen på att fler använder sig av Facebook (som inte ingår i beräkningen) för att söka information, i stället för Eskilstuna stadsbiblioteks sidor på eskilstuna.se.

Även utlåningen av musik har minskat vilket gör att man nu slutar att köpa in fler cd-skivor. I stället har man anslutit sig till Musikwebben från vilken man kan ladda ner musik till sin dator eller mp3-spelare helt gratis under sju dagar.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min