Nytt stadsdelsbibliotek i Stockholm

8 apr 2013 • < 1 min

Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öppnar i november i år. Det nya stadsdelsbiblioteket...

Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öppnar i november i år. Det nya stadsdelsbiblioteket blir en del av ett lärandecenter och en mötesplats med bland annat kafé, föreningslokaler och evenemangsverksamhet. Målet är att i samverkan med andra aktörer främja delaktighet, minska utanförskap och öka trivseln i området. Bland annat är det tänkt att socialtjänsten, Jobbtorget och Kulturskolan ska ha olika verksamheter i lokalerna.

Sedan våren 2008, då biblioteket i Hässelby strand stängdes, har området saknat bibliotek.

Biblioteket ska, förutom att bedriva traditionell verksamhet med utlåning av media, även ta aktiv del i det lokala nätverk och utveckla kontakter och samarbete med lokala föreningslivet och andra verksamheter.

I Kulturförvaltningens beslutsunderlag framgår biblioteket ska ha en tydlig inriktning på lärande – det ska finnas studieplatser, möjlighet till läxhjälp, språkcafé, introduktion för SFI-klasser, IT-stöd, Studie- och yrkesrådgivning i samarbete med Arbetsförmedlingen, samverkan med Jobbtorget i Vällingby, samverkan med skolorna i området samt information och rådgivning från bl a polisen och socialtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby har beviljats drygt 2,9 miljoner kronor från kommunstyrelsen för projektets genomförande under första året. Det ger projektet möjlighet att komma igång, hitta former för samverkan och få fram en fungerande organisation, menar man. Man betonar också att såväl stadsdelsförvaltningen som kulturförvaltningen ser långsiktigt på engagemanget i området.

Samtidigt fick ledamöterna från (S), (V) och (MP) back på sin skrivelse om att ge Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga tillgången på skolbibliotek i Stockholms skolor samt ta fram förslag på hur man kan möta de nya kraven i skollagen avseende skolbibliotek.

Kulturförvaltningen instämmer visserligen i skrivelsens omsorg om god tillgång till bibliotek för barn och unga men menar – efter samråd med utbildningsförvaltningens – att ”Stockholms stads biblioteksplan, i kombination med skollagen och skolinspektionens tillsynsansvar, tillräckligt tydliggör ansvar och uppföljning kring skolbibliotek”.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min