Nytt stadsdelsbibliotek i Stockholm

8 apr 2013 • < 1 min

Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öppnar i november i år. Det nya stadsdelsbiblioteket...

Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öppnar i november i år. Det nya stadsdelsbiblioteket blir en del av ett lärandecenter och en mötesplats med bland annat kafé, föreningslokaler och evenemangsverksamhet. Målet är att i samverkan med andra aktörer främja delaktighet, minska utanförskap och öka trivseln i området. Bland annat är det tänkt att socialtjänsten, Jobbtorget och Kulturskolan ska ha olika verksamheter i lokalerna.

Sedan våren 2008, då biblioteket i Hässelby strand stängdes, har området saknat bibliotek.

Biblioteket ska, förutom att bedriva traditionell verksamhet med utlåning av media, även ta aktiv del i det lokala nätverk och utveckla kontakter och samarbete med lokala föreningslivet och andra verksamheter.

I Kulturförvaltningens beslutsunderlag framgår biblioteket ska ha en tydlig inriktning på lärande – det ska finnas studieplatser, möjlighet till läxhjälp, språkcafé, introduktion för SFI-klasser, IT-stöd, Studie- och yrkesrådgivning i samarbete med Arbetsförmedlingen, samverkan med Jobbtorget i Vällingby, samverkan med skolorna i området samt information och rådgivning från bl a polisen och socialtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby har beviljats drygt 2,9 miljoner kronor från kommunstyrelsen för projektets genomförande under första året. Det ger projektet möjlighet att komma igång, hitta former för samverkan och få fram en fungerande organisation, menar man. Man betonar också att såväl stadsdelsförvaltningen som kulturförvaltningen ser långsiktigt på engagemanget i området.

Samtidigt fick ledamöterna från (S), (V) och (MP) back på sin skrivelse om att ge Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga tillgången på skolbibliotek i Stockholms skolor samt ta fram förslag på hur man kan möta de nya kraven i skollagen avseende skolbibliotek.

Kulturförvaltningen instämmer visserligen i skrivelsens omsorg om god tillgång till bibliotek för barn och unga men menar – efter samråd med utbildningsförvaltningens – att ”Stockholms stads biblioteksplan, i kombination med skollagen och skolinspektionens tillsynsansvar, tillräckligt tydliggör ansvar och uppföljning kring skolbibliotek”.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min