Nytt stadsdelsbibliotek i Stockholm

8 apr 2013 • < 1 min

Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öppnar i november i år. Det nya stadsdelsbiblioteket...

Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öppnar i november i år. Det nya stadsdelsbiblioteket blir en del av ett lärandecenter och en mötesplats med bland annat kafé, föreningslokaler och evenemangsverksamhet. Målet är att i samverkan med andra aktörer främja delaktighet, minska utanförskap och öka trivseln i området. Bland annat är det tänkt att socialtjänsten, Jobbtorget och Kulturskolan ska ha olika verksamheter i lokalerna.

Sedan våren 2008, då biblioteket i Hässelby strand stängdes, har området saknat bibliotek.

Biblioteket ska, förutom att bedriva traditionell verksamhet med utlåning av media, även ta aktiv del i det lokala nätverk och utveckla kontakter och samarbete med lokala föreningslivet och andra verksamheter.

I Kulturförvaltningens beslutsunderlag framgår biblioteket ska ha en tydlig inriktning på lärande – det ska finnas studieplatser, möjlighet till läxhjälp, språkcafé, introduktion för SFI-klasser, IT-stöd, Studie- och yrkesrådgivning i samarbete med Arbetsförmedlingen, samverkan med Jobbtorget i Vällingby, samverkan med skolorna i området samt information och rådgivning från bl a polisen och socialtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby har beviljats drygt 2,9 miljoner kronor från kommunstyrelsen för projektets genomförande under första året. Det ger projektet möjlighet att komma igång, hitta former för samverkan och få fram en fungerande organisation, menar man. Man betonar också att såväl stadsdelsförvaltningen som kulturförvaltningen ser långsiktigt på engagemanget i området.

Samtidigt fick ledamöterna från (S), (V) och (MP) back på sin skrivelse om att ge Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga tillgången på skolbibliotek i Stockholms skolor samt ta fram förslag på hur man kan möta de nya kraven i skollagen avseende skolbibliotek.

Kulturförvaltningen instämmer visserligen i skrivelsens omsorg om god tillgång till bibliotek för barn och unga men menar – efter samråd med utbildningsförvaltningens – att ”Stockholms stads biblioteksplan, i kombination med skollagen och skolinspektionens tillsynsansvar, tillräckligt tydliggör ansvar och uppföljning kring skolbibliotek”.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min