Nytt stadsdelsbibliotek i Stockholm

8 apr 2013 • < 1 min

Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öppnar i november i år. Det nya stadsdelsbiblioteket...

Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öppnar i november i år. Det nya stadsdelsbiblioteket blir en del av ett lärandecenter och en mötesplats med bland annat kafé, föreningslokaler och evenemangsverksamhet. Målet är att i samverkan med andra aktörer främja delaktighet, minska utanförskap och öka trivseln i området. Bland annat är det tänkt att socialtjänsten, Jobbtorget och Kulturskolan ska ha olika verksamheter i lokalerna.

Sedan våren 2008, då biblioteket i Hässelby strand stängdes, har området saknat bibliotek.

Biblioteket ska, förutom att bedriva traditionell verksamhet med utlåning av media, även ta aktiv del i det lokala nätverk och utveckla kontakter och samarbete med lokala föreningslivet och andra verksamheter.

I Kulturförvaltningens beslutsunderlag framgår biblioteket ska ha en tydlig inriktning på lärande – det ska finnas studieplatser, möjlighet till läxhjälp, språkcafé, introduktion för SFI-klasser, IT-stöd, Studie- och yrkesrådgivning i samarbete med Arbetsförmedlingen, samverkan med Jobbtorget i Vällingby, samverkan med skolorna i området samt information och rådgivning från bl a polisen och socialtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby har beviljats drygt 2,9 miljoner kronor från kommunstyrelsen för projektets genomförande under första året. Det ger projektet möjlighet att komma igång, hitta former för samverkan och få fram en fungerande organisation, menar man. Man betonar också att såväl stadsdelsförvaltningen som kulturförvaltningen ser långsiktigt på engagemanget i området.

Samtidigt fick ledamöterna från (S), (V) och (MP) back på sin skrivelse om att ge Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga tillgången på skolbibliotek i Stockholms skolor samt ta fram förslag på hur man kan möta de nya kraven i skollagen avseende skolbibliotek.

Kulturförvaltningen instämmer visserligen i skrivelsens omsorg om god tillgång till bibliotek för barn och unga men menar – efter samråd med utbildningsförvaltningens – att ”Stockholms stads biblioteksplan, i kombination med skollagen och skolinspektionens tillsynsansvar, tillräckligt tydliggör ansvar och uppföljning kring skolbibliotek”.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min