Nytt stadsdelsbibliotek i Stockholm

8 apr 2013 • < 1 min

Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öppnar i november i år. Det nya stadsdelsbiblioteket...

Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öppnar i november i år. Det nya stadsdelsbiblioteket blir en del av ett lärandecenter och en mötesplats med bland annat kafé, föreningslokaler och evenemangsverksamhet. Målet är att i samverkan med andra aktörer främja delaktighet, minska utanförskap och öka trivseln i området. Bland annat är det tänkt att socialtjänsten, Jobbtorget och Kulturskolan ska ha olika verksamheter i lokalerna.

Sedan våren 2008, då biblioteket i Hässelby strand stängdes, har området saknat bibliotek.

Biblioteket ska, förutom att bedriva traditionell verksamhet med utlåning av media, även ta aktiv del i det lokala nätverk och utveckla kontakter och samarbete med lokala föreningslivet och andra verksamheter.

I Kulturförvaltningens beslutsunderlag framgår biblioteket ska ha en tydlig inriktning på lärande – det ska finnas studieplatser, möjlighet till läxhjälp, språkcafé, introduktion för SFI-klasser, IT-stöd, Studie- och yrkesrådgivning i samarbete med Arbetsförmedlingen, samverkan med Jobbtorget i Vällingby, samverkan med skolorna i området samt information och rådgivning från bl a polisen och socialtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby har beviljats drygt 2,9 miljoner kronor från kommunstyrelsen för projektets genomförande under första året. Det ger projektet möjlighet att komma igång, hitta former för samverkan och få fram en fungerande organisation, menar man. Man betonar också att såväl stadsdelsförvaltningen som kulturförvaltningen ser långsiktigt på engagemanget i området.

Samtidigt fick ledamöterna från (S), (V) och (MP) back på sin skrivelse om att ge Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga tillgången på skolbibliotek i Stockholms skolor samt ta fram förslag på hur man kan möta de nya kraven i skollagen avseende skolbibliotek.

Kulturförvaltningen instämmer visserligen i skrivelsens omsorg om god tillgång till bibliotek för barn och unga men menar – efter samråd med utbildningsförvaltningens – att ”Stockholms stads biblioteksplan, i kombination med skollagen och skolinspektionens tillsynsansvar, tillräckligt tydliggör ansvar och uppföljning kring skolbibliotek”.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min