Sluss till det nya landet

29 jan 2016 • 2 min

Samhällsinformation, språkstöd och möjligheten att få tala om sina erfarenheter och upplevelser med professionellt stöd. Det är några av de...

Samhällsinformation, språkstöd och möjligheten att få tala om sina erfarenheter och upplevelser med professionellt stöd. Det är några av de saker som de asylsökande efterfrågar i rapporten Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället.

Text: Tim Andersson

Studien beställdes av Regionbibliotek Stockholm med syftet att identifiera vilka behov de asylsökande har, vilka av dessa som möts av bibliotekens verksamhet och vilka som inte gör det.

– Vi behövde ökad kännedom om den här målgruppen. Biblioteken gör redan mycket för att möta de nyanlända, men vi vill hjälpa dem att fundera över hur de kan arbeta mer strukturerat med insatserna, säger Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare vid Regionbiblioteket.

Av rapporten framgår att tre fjärdedelar av de asylsökande som intervjuades besöker bibliotek regelbundet för att till exempel få tillgång till internet och datorer, för att kopiera papper eller för att få hjälp att läsa brev. Flera upplever också biblioteket som en mötesplats där de får möjlighet att träffa andra i liknande livssituationer, och som ett tidsfördriv i en tillvaro utan så mycket meningsfull sysselsättning.

– Ur vårt perspektiv är det inte så mycket som förvånar. Biblioteket är viktigt för de asylsökande, och det finns ett stort engagemang för dem där. Vad man kanske kan behöva fundera över är vilken roll biblioteket egentligen ska ha. Flera asylsökande uttrycker ett behov av att få prata om livet och berätta om sin situation, något som biblioteken kanske upplever att det inte finns tid eller resurser till.

Bibliotekspersonalen och de asylsökande har i stort samma bild av vad som behöver stärkas: mer litteratur att tillgå på flyktingarnas modersmål, tydligare samhällsinformation och information om biblioteket på fler språk.

– Nu hoppas vi att den här rapporten kan fungera som ett underlag för biblioteken att tänka vidare kring sin verksamhet. Vi planerar dessutom att följa upp den med fortbildningar. Det ska bli fyra tillfällen i vår med föreläsningar och där biblioteksmedarbetare i länet kommer att kunna utbyta tankar och erfarenheter.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min