Sluss till det nya landet

29 jan 2016 • 2 min

Samhällsinformation, språkstöd och möjligheten att få tala om sina erfarenheter och upplevelser med professionellt stöd. Det är några av de...

Samhällsinformation, språkstöd och möjligheten att få tala om sina erfarenheter och upplevelser med professionellt stöd. Det är några av de saker som de asylsökande efterfrågar i rapporten Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället.

Text: Tim Andersson

Studien beställdes av Regionbibliotek Stockholm med syftet att identifiera vilka behov de asylsökande har, vilka av dessa som möts av bibliotekens verksamhet och vilka som inte gör det.

– Vi behövde ökad kännedom om den här målgruppen. Biblioteken gör redan mycket för att möta de nyanlända, men vi vill hjälpa dem att fundera över hur de kan arbeta mer strukturerat med insatserna, säger Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare vid Regionbiblioteket.

Av rapporten framgår att tre fjärdedelar av de asylsökande som intervjuades besöker bibliotek regelbundet för att till exempel få tillgång till internet och datorer, för att kopiera papper eller för att få hjälp att läsa brev. Flera upplever också biblioteket som en mötesplats där de får möjlighet att träffa andra i liknande livssituationer, och som ett tidsfördriv i en tillvaro utan så mycket meningsfull sysselsättning.

– Ur vårt perspektiv är det inte så mycket som förvånar. Biblioteket är viktigt för de asylsökande, och det finns ett stort engagemang för dem där. Vad man kanske kan behöva fundera över är vilken roll biblioteket egentligen ska ha. Flera asylsökande uttrycker ett behov av att få prata om livet och berätta om sin situation, något som biblioteken kanske upplever att det inte finns tid eller resurser till.

Bibliotekspersonalen och de asylsökande har i stort samma bild av vad som behöver stärkas: mer litteratur att tillgå på flyktingarnas modersmål, tydligare samhällsinformation och information om biblioteket på fler språk.

– Nu hoppas vi att den här rapporten kan fungera som ett underlag för biblioteken att tänka vidare kring sin verksamhet. Vi planerar dessutom att följa upp den med fortbildningar. Det ska bli fyra tillfällen i vår med föreläsningar och där biblioteksmedarbetare i länet kommer att kunna utbyta tankar och erfarenheter.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min