Sluss till det nya landet

29 jan 2016 • 2 min

Samhällsinformation, språkstöd och möjligheten att få tala om sina erfarenheter och upplevelser med professionellt stöd. Det är några av de...

Samhällsinformation, språkstöd och möjligheten att få tala om sina erfarenheter och upplevelser med professionellt stöd. Det är några av de saker som de asylsökande efterfrågar i rapporten Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället.

Text: Tim Andersson

Studien beställdes av Regionbibliotek Stockholm med syftet att identifiera vilka behov de asylsökande har, vilka av dessa som möts av bibliotekens verksamhet och vilka som inte gör det.

– Vi behövde ökad kännedom om den här målgruppen. Biblioteken gör redan mycket för att möta de nyanlända, men vi vill hjälpa dem att fundera över hur de kan arbeta mer strukturerat med insatserna, säger Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare vid Regionbiblioteket.

Av rapporten framgår att tre fjärdedelar av de asylsökande som intervjuades besöker bibliotek regelbundet för att till exempel få tillgång till internet och datorer, för att kopiera papper eller för att få hjälp att läsa brev. Flera upplever också biblioteket som en mötesplats där de får möjlighet att träffa andra i liknande livssituationer, och som ett tidsfördriv i en tillvaro utan så mycket meningsfull sysselsättning.

– Ur vårt perspektiv är det inte så mycket som förvånar. Biblioteket är viktigt för de asylsökande, och det finns ett stort engagemang för dem där. Vad man kanske kan behöva fundera över är vilken roll biblioteket egentligen ska ha. Flera asylsökande uttrycker ett behov av att få prata om livet och berätta om sin situation, något som biblioteken kanske upplever att det inte finns tid eller resurser till.

Bibliotekspersonalen och de asylsökande har i stort samma bild av vad som behöver stärkas: mer litteratur att tillgå på flyktingarnas modersmål, tydligare samhällsinformation och information om biblioteket på fler språk.

– Nu hoppas vi att den här rapporten kan fungera som ett underlag för biblioteken att tänka vidare kring sin verksamhet. Vi planerar dessutom att följa upp den med fortbildningar. Det ska bli fyra tillfällen i vår med föreläsningar och där biblioteksmedarbetare i länet kommer att kunna utbyta tankar och erfarenheter.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min