Sluss till det nya landet

29 jan 2016 • 2 min

Samhällsinformation, språkstöd och möjligheten att få tala om sina erfarenheter och upplevelser med professionellt stöd. Det är några av de...

Samhällsinformation, språkstöd och möjligheten att få tala om sina erfarenheter och upplevelser med professionellt stöd. Det är några av de saker som de asylsökande efterfrågar i rapporten Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället.

Text: Tim Andersson

Studien beställdes av Regionbibliotek Stockholm med syftet att identifiera vilka behov de asylsökande har, vilka av dessa som möts av bibliotekens verksamhet och vilka som inte gör det.

– Vi behövde ökad kännedom om den här målgruppen. Biblioteken gör redan mycket för att möta de nyanlända, men vi vill hjälpa dem att fundera över hur de kan arbeta mer strukturerat med insatserna, säger Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare vid Regionbiblioteket.

Av rapporten framgår att tre fjärdedelar av de asylsökande som intervjuades besöker bibliotek regelbundet för att till exempel få tillgång till internet och datorer, för att kopiera papper eller för att få hjälp att läsa brev. Flera upplever också biblioteket som en mötesplats där de får möjlighet att träffa andra i liknande livssituationer, och som ett tidsfördriv i en tillvaro utan så mycket meningsfull sysselsättning.

– Ur vårt perspektiv är det inte så mycket som förvånar. Biblioteket är viktigt för de asylsökande, och det finns ett stort engagemang för dem där. Vad man kanske kan behöva fundera över är vilken roll biblioteket egentligen ska ha. Flera asylsökande uttrycker ett behov av att få prata om livet och berätta om sin situation, något som biblioteken kanske upplever att det inte finns tid eller resurser till.

Bibliotekspersonalen och de asylsökande har i stort samma bild av vad som behöver stärkas: mer litteratur att tillgå på flyktingarnas modersmål, tydligare samhällsinformation och information om biblioteket på fler språk.

– Nu hoppas vi att den här rapporten kan fungera som ett underlag för biblioteken att tänka vidare kring sin verksamhet. Vi planerar dessutom att följa upp den med fortbildningar. Det ska bli fyra tillfällen i vår med föreläsningar och där biblioteksmedarbetare i länet kommer att kunna utbyta tankar och erfarenheter.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min