Sluss till det nya landet

29 jan 2016 • 2 min

Samhällsinformation, språkstöd och möjligheten att få tala om sina erfarenheter och upplevelser med professionellt stöd. Det är några av de...

Samhällsinformation, språkstöd och möjligheten att få tala om sina erfarenheter och upplevelser med professionellt stöd. Det är några av de saker som de asylsökande efterfrågar i rapporten Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället.

Text: Tim Andersson

Studien beställdes av Regionbibliotek Stockholm med syftet att identifiera vilka behov de asylsökande har, vilka av dessa som möts av bibliotekens verksamhet och vilka som inte gör det.

– Vi behövde ökad kännedom om den här målgruppen. Biblioteken gör redan mycket för att möta de nyanlända, men vi vill hjälpa dem att fundera över hur de kan arbeta mer strukturerat med insatserna, säger Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare vid Regionbiblioteket.

Av rapporten framgår att tre fjärdedelar av de asylsökande som intervjuades besöker bibliotek regelbundet för att till exempel få tillgång till internet och datorer, för att kopiera papper eller för att få hjälp att läsa brev. Flera upplever också biblioteket som en mötesplats där de får möjlighet att träffa andra i liknande livssituationer, och som ett tidsfördriv i en tillvaro utan så mycket meningsfull sysselsättning.

– Ur vårt perspektiv är det inte så mycket som förvånar. Biblioteket är viktigt för de asylsökande, och det finns ett stort engagemang för dem där. Vad man kanske kan behöva fundera över är vilken roll biblioteket egentligen ska ha. Flera asylsökande uttrycker ett behov av att få prata om livet och berätta om sin situation, något som biblioteken kanske upplever att det inte finns tid eller resurser till.

Bibliotekspersonalen och de asylsökande har i stort samma bild av vad som behöver stärkas: mer litteratur att tillgå på flyktingarnas modersmål, tydligare samhällsinformation och information om biblioteket på fler språk.

– Nu hoppas vi att den här rapporten kan fungera som ett underlag för biblioteken att tänka vidare kring sin verksamhet. Vi planerar dessutom att följa upp den med fortbildningar. Det ska bli fyra tillfällen i vår med föreläsningar och där biblioteksmedarbetare i länet kommer att kunna utbyta tankar och erfarenheter.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min