Nya böcker direkt i soporna

29 nov 2017 • 2 min

Av alla pliktexemplar som skickas till Stockholms universitet kastas 95 procent. Lagen som tvingar biblioteket att ta emot allt tryckt material måste ändras, anser universitetets ledning.

Stockholms universitetsbibliotek vill slippa pliktleveranserna. Wilhelm Widmark, Lilian Fernandez Hall och containern där 95 procent av allt material hamnar. Foto: Thord Eriksson
Stockholms universitetsbibliotek vill slippa pliktleveranserna. Wilhelm Widmark, Lilian Fernandez Hall och containern där 95 procent av allt material hamnar. Foto: Thord Eriksson

Under Stockholms universitetsbibliotek finns en sal med två blå sopcontainrar. Det är här pliktexemplaren tas emot och packas upp. Enligt lag skickas allt direkt från tryckerierna hit samt till Kungliga Biblioteket och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå.

KB och Lund är de enda som är skyldiga att bevara det de tar emot.

– Stockholms universitet borde strykas ur lagen, det är väldigt dumt att vi får alla pliktexemplar, säger bibliotekets chef Wilhelm Widmark.

Bokpaketen – mindre försändelser på under två kilo på förmiddagarna, större leveranser på eftermiddagarna – innehåller förutom litteratur även tidskrifter, kartor, bilder, vykort och så kallat vardagstryck, det vill säga reklam- och informationsmaterial.

Nästan allt som packas upp hamnar omgående i containrarna för att skickas till återvinning. Hanteringen är så krävande att en grupp om fem personer måste turas om och ansvara för varsin dag i veckan.

– Det är fysiskt ansträngande att packa upp och slänga. Att vara ensam och göra det varje dag skulle bli för tufft, säger samordnaren Lilian Fernandez Hall.

Inte mer än runt fem procent av alla pliktexemplar sparas. Främst handlar det om juridisk litteratur samt en del kurs-, skön- och barnlitteratur.

För att inte störa marknaden kasseras allt övrigt, i stället för att skänkas bort. Enligt Wilhelm Widmark finns dock en praxis bland pliktbiblioteken om att kunna skänka till andra statliga bibliotek, en hantering som dock anses för kostsam för Stockholms universitet.

Mängden som kasseras har ökat sedan biblioteket härom året fattade beslut om att endast göra inköp utifrån forskarnas och studenternas behov. Det mesta av förvärvsbudgeten på drygt 50 miljoner kronor läggs i dag på elektroniska resurser.

– I samband med att vi fattade det beslutet tittade vi på hur pliktexemplar vi tagit emot har använts. Mycket hade stått på hyllan utan att lånas ut. Med tanke på kostnaderna för de här lokalerna så går det inte att fortsätta så, säger Wilhelm Widmark.

Bibliotekets kostnad för att slänga det mesta av pliktleveranserna i containrar uppgår till nästan en halv miljon kronor per år. Hälften utgörs av portokostnaden för leveranserna, som biblioteken själva står för, resten är personalkostnader.

Det är inget stort belopp i en verksamhet med en årlig budget på drygt 170 miljoner, men ändå pengar som går till spillo i onödan, framhåller Wilhelm Widmark.

Att biblioteket borde strykas ur pliktlagstiftningen är en åsikt som ledningen för universitetet står bakom. Hållningen återfinns däremot inte hos övriga pliktbibliotek, visar en enkät som KB i höstas redovisade i rapporten Plikten under lupp!. Där betraktas pliktleveranserna i stället som viktiga för att bygga samlingarna.

Biblioteken i Uppsala, Umeå och Göteborg uppger att cirka hälften sparas. Linköping anger ingen siffra men ger en beskrivning som tyder på att minst lika mycket undgår sopcontainern där.

– Skillnaden mellan de andra biblioteken och oss är att vi ligger två tunnelbanestationer från KB. En forskare härifrån kan åka dit om det är något svenskt tryckt som inte vi kan leverera, säger Wilhelm Widmark.

1 kommentarer

  1. Hållningen återfinns däremot inte hos övriga pliktbibliotek: Inte säker på att det är rätt, jag har sett att minst ett av de andra biblioteken också har uttryckt att de slänger väldigt mycket och helst skulle slippa.

    Problemet är känt och en följd av egenutgivningens explosion, och jag har också sett att KB vill ta initiativ till att ändra lagstiftningen. Frågan är om de har gjort det, så att det är på departementets bord.

    Till sist: Kostnaderna för pliktbiblioteken betonas. Ingenstans i artikeln nämns det att förlagen och författarna/egenutgivarna får kostnader för att trycka de ”onödiga” fem exemplaren. I dagsläget alltså bara för att pliktbiblioteken ska kunna välja och vraka.

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min