Nytt från KvinnSam

10 jan 2012 • 2 min

KvinnSam lanserar ny portal som knyter an till den svenska kvinnorörelsens historia och har därtill sammanställt historiker från tidigare temaportaler...

Elin Wägner (Foto Ferd. Flodin)

KvinnSam lanserar ny portal som knyter an till den svenska kvinnorörelsens historia och har därtill sammanställt historiker från tidigare temaportaler i ämnet, till en e-bok.

I BBL har vi försökt följa dem alla varefter de kommit – KvinnSams portaler som syftar till att beskriva den svenska kvinnorörelsen och tillgängligöra materialet på webben. KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek inledde det långsiktiga projektet med en sammanhängande historik över kvinnorörelsen på webben med portalen Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp.

Materialet hämtades ursprungligen från en vandringsutställning om svensk kvinnorörelse – från sekelskiftets rösträttsrörelse till dagens feminister – med tonvikt på 1970-talet och som startade på Arbetets museum i Norrköping den 8 mars 2002 på Internationella kvinnodagen. Sista anhalt blev Stockholms stadsmuseum där den invigdes två år senare, också på kvinnodagen, för att sedan leva kvar som en webbutställning inom ramen för KvinnSam.

Ellen Kleman, bl a red för Hertha (Ur KvinnSams arkiv)

Fler tematiska portaler skulle följa med anknytning till den svenska kvinnorörelsens historia och nyligen lanserades ännu en om Äldre svenska kvinnotidskrifter och deras historia. I fulltext – helt eller delvis – kan man läsa i åtta tidskrifter från 1800-talet och 1900-talets början såsom exempelvis Hertha eller Idun (där Elin Wägner var redaktionssekreterare åren 1907-1917).

Portalen rymmer också porträtt på redaktörer och författare verksamma i tidskrifterna samt en historik, skriven av Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Den tar avstamp i 1700-talets Fruntimmerstidskrifter och följer kvinnopressens framväxt i Europa och framför allt i Sverige. Övriga texter i portalen har skrivits av Elisabeth Hammarberg och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid KvinnSam.

En annan nyhet från KvinnSam är att man har samlat de historiker som specialskrivits för varje temaportal i en e-bok med titeln Kvinnohistoria i Sverige (red Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman). Den innehåller också en årtalslista, illustrationer samt förslag på vidare läsning.

Övriga kvinnohistoriska temaportaler är:

Kärlek, makt och systerskap: 30 år av kvinnokamp (om andra vågens kvinnorörelse)

Kvinnor i arbete (om kvinnors väg till yrkesarbete)

Kvinnors kamp om kunskap (om kvinnors väg till högre utbildning)

Kvinnors kamp för rösträtt

Kvinnors kamp för fred

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min