Nytt från KvinnSam

10 jan 2012 • 2 min

KvinnSam lanserar ny portal som knyter an till den svenska kvinnorörelsens historia och har därtill sammanställt historiker från tidigare temaportaler...

Elin Wägner (Foto Ferd. Flodin)

KvinnSam lanserar ny portal som knyter an till den svenska kvinnorörelsens historia och har därtill sammanställt historiker från tidigare temaportaler i ämnet, till en e-bok.

I BBL har vi försökt följa dem alla varefter de kommit – KvinnSams portaler som syftar till att beskriva den svenska kvinnorörelsen och tillgängligöra materialet på webben. KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek inledde det långsiktiga projektet med en sammanhängande historik över kvinnorörelsen på webben med portalen Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp.

Materialet hämtades ursprungligen från en vandringsutställning om svensk kvinnorörelse – från sekelskiftets rösträttsrörelse till dagens feminister – med tonvikt på 1970-talet och som startade på Arbetets museum i Norrköping den 8 mars 2002 på Internationella kvinnodagen. Sista anhalt blev Stockholms stadsmuseum där den invigdes två år senare, också på kvinnodagen, för att sedan leva kvar som en webbutställning inom ramen för KvinnSam.

Ellen Kleman, bl a red för Hertha (Ur KvinnSams arkiv)

Fler tematiska portaler skulle följa med anknytning till den svenska kvinnorörelsens historia och nyligen lanserades ännu en om Äldre svenska kvinnotidskrifter och deras historia. I fulltext – helt eller delvis – kan man läsa i åtta tidskrifter från 1800-talet och 1900-talets början såsom exempelvis Hertha eller Idun (där Elin Wägner var redaktionssekreterare åren 1907-1917).

Portalen rymmer också porträtt på redaktörer och författare verksamma i tidskrifterna samt en historik, skriven av Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Den tar avstamp i 1700-talets Fruntimmerstidskrifter och följer kvinnopressens framväxt i Europa och framför allt i Sverige. Övriga texter i portalen har skrivits av Elisabeth Hammarberg och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid KvinnSam.

En annan nyhet från KvinnSam är att man har samlat de historiker som specialskrivits för varje temaportal i en e-bok med titeln Kvinnohistoria i Sverige (red Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman). Den innehåller också en årtalslista, illustrationer samt förslag på vidare läsning.

Övriga kvinnohistoriska temaportaler är:

Kärlek, makt och systerskap: 30 år av kvinnokamp (om andra vågens kvinnorörelse)

Kvinnor i arbete (om kvinnors väg till yrkesarbete)

Kvinnors kamp om kunskap (om kvinnors väg till högre utbildning)

Kvinnors kamp för rösträtt

Kvinnors kamp för fred

 

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min