Nytt från KvinnSam

10 jan 2012 • 2 min

KvinnSam lanserar ny portal som knyter an till den svenska kvinnorörelsens historia och har därtill sammanställt historiker från tidigare temaportaler...

Elin Wägner (Foto Ferd. Flodin)

KvinnSam lanserar ny portal som knyter an till den svenska kvinnorörelsens historia och har därtill sammanställt historiker från tidigare temaportaler i ämnet, till en e-bok.

I BBL har vi försökt följa dem alla varefter de kommit – KvinnSams portaler som syftar till att beskriva den svenska kvinnorörelsen och tillgängligöra materialet på webben. KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek inledde det långsiktiga projektet med en sammanhängande historik över kvinnorörelsen på webben med portalen Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp.

Materialet hämtades ursprungligen från en vandringsutställning om svensk kvinnorörelse – från sekelskiftets rösträttsrörelse till dagens feminister – med tonvikt på 1970-talet och som startade på Arbetets museum i Norrköping den 8 mars 2002 på Internationella kvinnodagen. Sista anhalt blev Stockholms stadsmuseum där den invigdes två år senare, också på kvinnodagen, för att sedan leva kvar som en webbutställning inom ramen för KvinnSam.

Ellen Kleman, bl a red för Hertha (Ur KvinnSams arkiv)

Fler tematiska portaler skulle följa med anknytning till den svenska kvinnorörelsens historia och nyligen lanserades ännu en om Äldre svenska kvinnotidskrifter och deras historia. I fulltext – helt eller delvis – kan man läsa i åtta tidskrifter från 1800-talet och 1900-talets början såsom exempelvis Hertha eller Idun (där Elin Wägner var redaktionssekreterare åren 1907-1917).

Portalen rymmer också porträtt på redaktörer och författare verksamma i tidskrifterna samt en historik, skriven av Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Den tar avstamp i 1700-talets Fruntimmerstidskrifter och följer kvinnopressens framväxt i Europa och framför allt i Sverige. Övriga texter i portalen har skrivits av Elisabeth Hammarberg och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid KvinnSam.

En annan nyhet från KvinnSam är att man har samlat de historiker som specialskrivits för varje temaportal i en e-bok med titeln Kvinnohistoria i Sverige (red Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman). Den innehåller också en årtalslista, illustrationer samt förslag på vidare läsning.

Övriga kvinnohistoriska temaportaler är:

Kärlek, makt och systerskap: 30 år av kvinnokamp (om andra vågens kvinnorörelse)

Kvinnor i arbete (om kvinnors väg till yrkesarbete)

Kvinnors kamp om kunskap (om kvinnors väg till högre utbildning)

Kvinnors kamp för rösträtt

Kvinnors kamp för fred

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min