Nytt från KvinnSam

10 jan 2012 • 2 min

KvinnSam lanserar ny portal som knyter an till den svenska kvinnorörelsens historia och har därtill sammanställt historiker från tidigare temaportaler...

Elin Wägner (Foto Ferd. Flodin)

KvinnSam lanserar ny portal som knyter an till den svenska kvinnorörelsens historia och har därtill sammanställt historiker från tidigare temaportaler i ämnet, till en e-bok.

I BBL har vi försökt följa dem alla varefter de kommit – KvinnSams portaler som syftar till att beskriva den svenska kvinnorörelsen och tillgängligöra materialet på webben. KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek inledde det långsiktiga projektet med en sammanhängande historik över kvinnorörelsen på webben med portalen Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp.

Materialet hämtades ursprungligen från en vandringsutställning om svensk kvinnorörelse – från sekelskiftets rösträttsrörelse till dagens feminister – med tonvikt på 1970-talet och som startade på Arbetets museum i Norrköping den 8 mars 2002 på Internationella kvinnodagen. Sista anhalt blev Stockholms stadsmuseum där den invigdes två år senare, också på kvinnodagen, för att sedan leva kvar som en webbutställning inom ramen för KvinnSam.

Ellen Kleman, bl a red för Hertha (Ur KvinnSams arkiv)

Fler tematiska portaler skulle följa med anknytning till den svenska kvinnorörelsens historia och nyligen lanserades ännu en om Äldre svenska kvinnotidskrifter och deras historia. I fulltext – helt eller delvis – kan man läsa i åtta tidskrifter från 1800-talet och 1900-talets början såsom exempelvis Hertha eller Idun (där Elin Wägner var redaktionssekreterare åren 1907-1917).

Portalen rymmer också porträtt på redaktörer och författare verksamma i tidskrifterna samt en historik, skriven av Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Den tar avstamp i 1700-talets Fruntimmerstidskrifter och följer kvinnopressens framväxt i Europa och framför allt i Sverige. Övriga texter i portalen har skrivits av Elisabeth Hammarberg och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid KvinnSam.

En annan nyhet från KvinnSam är att man har samlat de historiker som specialskrivits för varje temaportal i en e-bok med titeln Kvinnohistoria i Sverige (red Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman). Den innehåller också en årtalslista, illustrationer samt förslag på vidare läsning.

Övriga kvinnohistoriska temaportaler är:

Kärlek, makt och systerskap: 30 år av kvinnokamp (om andra vågens kvinnorörelse)

Kvinnor i arbete (om kvinnors väg till yrkesarbete)

Kvinnors kamp om kunskap (om kvinnors väg till högre utbildning)

Kvinnors kamp för rösträtt

Kvinnors kamp för fred

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min