Fortsatt oro för politisk inblandning

26 jan 2024 • 2 min

Armlängds avstånd kan inte tas för givet. Politisk inblandning har blivit vanligare och bibliotekschefernas oro över fenomenet växer, visar Biblioteksbladets undersökning.

När undersökningen genomfördes för ett år sedan svarade sju procent av cheferna ja på frågan om politiker i deras kommun försökt påverka till exempel bestånd och program under det senaste året.

I årets enkät har andelen chefer som upplevt detta ökat till nio procent.

”Beslut om att inte köpa in viss litteratur har ifrågasatts av politiker i kommunstyrelsen”, skriver en av dessa chefer. ”Hbtqi-hyllan har ifrågasatts av politiker i kommunstyrelsen. Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden har avstått från att delta i beslut kring hbtqi-frågor. Program med hbtqi-tema har ifrågasatts av politiker och allmänhet.”

En annan konstaterar: ”När vi bokade in Drag Queen Story Hour så fick vi reaktioner från lokala politiker som tyckte att vi inte skulle genomföra evenemanget och det ifrågasattes varför vi bokat ett sånt evenemang. Evenemanget gemnomfördes med stor framgång”.

Just arrangemang med antingen Bland drakar och dragqueens eller Drag story hour, nämns av fler än hälften av de chefer som har upplevt att politiker försökt påverka bibliotekets bestånd eller program.

En tredje chef skriver: ”Velat detaljstyra formuleringar i ny biblioteksplan, och i förlängningen arbetssätt, inriktning mot svenska språket och bort från mångspråk, velat ta bort formulering om armlängds avstånd i planen!”

Drygt fem procent anser att politiska försök att påverka bestånd och/eller program har blivit vanligare i deras kommun. Och de är pessimistiska, närmare tolv procent bedömer att politisk försök till påverkan kommer att bli ännu vanligare i kommunen.

”Med tanke på den politik som bedrivs på nationell nivå är det inte otroligt”, förklarar en annan och en tredje skriver:

”Just nu är risken liten, men det beror helt och hållet på vilka lokala företrädare för de politiska partierna som väljs in.”

Som svar på frågan om politiker i den aktuella kommunen respekterar principen om armlängds avstånd, väljer en majoritet av cheferna, 63 procent, alternativet ”i hög grad” medan 32 procent anser att denna respekt endast förekommer ”i viss grad” och drygt 2 procent ”i liten grad”.

Ett svar lyder:

”Tyvärr är hela kultur och fritidssektorns verksamhet något som man får bestämma om och då försöker man göra det i detaljnivå. Beror på att vi inte är lagstadgade och man vill göra avtryck som medborgarna ska minnas.”

Andra kommentarer låter så här:

”Inom vår förvaltnings område vill man i högre utsträckning än andra förvaltningar tycka till om hur:et.”

”Det stora flertalet respekterar principen, men enskilda politiker gör det inte.”

”Vissa partier verkar mer okunniga om principen än andra.”

Enkätundersökningen har genomförts under januari. 221 svar innebär en svarsfrekvens på drygt 76 procent.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min