Framtid, litteratur och ny teknik i fokus på Bokmässan

27 sep 2023 • 3 min

Bokmässan smygstartade redan på onsdagen med ett nordiskt litteraturtoppmöte där litteraturpolitiken står i centrum. Dessutom blir det VR-fokus och framtidsdiskussioner på biblioteksscenen.

När det gäller själva mässan och bibliotekens plats där, har Sandra Lewinsson, ansvarig för Biblioteksspåret, sin målsättning klar.

– Varje bibliotekarie ska känna att det är väl investerad tid och ta med sig något tillbaka till sin arbetsplats.

2021 utnämndes Göteborg till en av Unescos Cities of Literature och som en del av det arrangerades våren 2022 Sveriges första litteraturpolitiska toppmöte. Då var fokus på Sverige, nu växlar man upp, som Bokmässans chef, Frida Edman, väljer att uttrycka det. I år, och nu i anslutning till Bokmässan, blir det ett nordiskt toppmöte.

Arrangörer är Bokmässan, Västra Götalandsregionen och Nordisk Kulturfond och de som är inbjudna är politiker, branschfolk, forskare, tjänstepersoner och författare.

– Det nordiska samarbetet har historiskt varit väldigt starkt. Inte minst inom kultursfären. I de nordiska länderna finns det lite olika initiativ som stärker litteraturpolitiken. Men kanske är det så att de senare åren, möjligen på grund av pandemin, så har samarbetet på något vis distanserats, säger Frida Edman.

På grund av just det, den ökade distansen mellan de nordiska länderna vad gäller litteraturpolitiken, menar arrangörerna att det finns ett behov av att vårda ett starkt litterärt ekosystem. Mötet är också ett sätt att lära av varandra.

– Hur man arbetar med litteraturpolitik ser verkligen olika ut och genom mötet finns det möjlighet att inspirera varandra kring hur man kan förstärka litteraturpolitiken, menar Frida Edman.

På frågan om diskussionen om barn och ungas läsning riskerar att tappas bort i det stora och högtidliga på toppmötet, säger hon att hon inte tror det, att flera av de medverkande brinner för just det.

– Vi ser det, inte bara i Sverige, men vi ser det i Sverige genom den internationella undersökning Pirls som pekar på den drastiska minskningen av våra barns läsförmåga. Så det är något vi tar fasta på i vårt program, förklarar Frida Edman.

Hon påpekar att Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd kommer, tillsammans med flera andra, att prata om barn och ungas språkförmåga och betydelsen i vår demokrati och om hur politiken kan säkerställa att Sverige kan fortsätta vara en läsnation. Under den aktuella programpunkten kommer bland annat Finlands tidiga insatser för svaga läsare att tas upp.

Frida Edmans förhoppning är att toppmötet ska bli ett återkommande evenemang i samband med Bokmässan.

– Det passar bra att vi lägger toppmötet i anslutning till Bokmässan eftersom många politiker, ambassadörer, personer som arbetar med läsning och litteraturpolitik inom offentlig sektor, också är på plats. Men vi får se hur det utvecklas, säger Frida Edman.

Sandra Lewinsson är affärsansvarig för förskola, skola och bibliotek på Bokmässan och hon har ägnat mycket tid det senaste året, åt att nätverka med bibliotekspersoner. Hennes mål har varit att förstå vilka frågor som är viktiga för bibliotek, olika personer och funktioner inom bibliotek. Hon var bland annat med på Biblioteksdagarna i Linköping i våras och njöt av att ”bara prata biblioteksfrågor”.

– Jag har en bakgrund som lärare inom både förskola och skola och jag vet hur viktigt det är att vi har fungerande skolbibliotek och folkbibliotek. Så jag har tänkt mycket på hur jag med min erfarenhetsbakgrund kan knyta samman de olika områdena på mässan, förskola, skola, skolledarna och biblioteken, säger Sandra Lewinsson.

Hon nämner Bokmässans nya satsning på förskolan, där bland annat Förskolepodden kommer att vara med. Till en av deras programpunkter bjuder de in Mölndals bibliotek och förskoleverksamhet. Hon nämner bokbussen från Södertälje kommun som körs in på mässgolvet och hon lyfter även Arbetets museums utställning om källkritik för de yngsta.

I år kommer mässan bland annat att ha ett VR-fokus. Hur kan den nya tekniken egentligen användas? Men det kommer också att pratas om arbetsvillkoren för personal inom bibliotek och utbildning. Hur skapas en god arbetsmiljö?

På mässan precis som i världen utanför är det tvära kast. Sandra Lewinsson berättar att hon har pratat mycket med biblioteksutvecklare kring bibliotekens framtid.

– Hur ska vi locka familjer till biblioteken? Hur ska de unga, både de som redan läser och de andra, lockas till biblioteken, på skoltid och utanför skoltid? Lärare och skolledare måste se hur viktiga skolbibliotekarierna är och det måste slås fast hur viktigt det är att ha ett samarbete mellan förskola och folkbibliotek, menar Sandra Lewinsson.

Hennes förhoppning är att samtalen om bibliotek kommer att inge hopp, att alla möten ska ge inspiration, energi och idéer.

– Jag tycker att vi knyter ihop biblioteksfrågan med så mycket mer, i och med att Göteborgs stads kultur- och grundskoleförvaltningar, Mölndals stad och Västra Götalandsregionen också finns med och att de även på sina scener pratar om bibliotek och läsning. Sådana aktörer behövs också för att biblioteken ska arbeta vidare med det de gör så fantastiskt bra, säger Sandra Lewinsson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min