Från skammens rodnad kan man inte köpa sig fri...

2 maj 2014 • 3 min

När detta nummer utkommer är det bara någon dag kvar tills Biblioteksdagarna i Umeå brakar lös – branschdagar fyllda till...

När detta nummer utkommer är det bara någon dag kvar tills Biblioteksdagarna i Umeå brakar lös – branschdagar fyllda till bredden med seminarier, möten och mingel. En del av det som kommer att presenteras under dessa intensiva dagar har ni under våren, och hösten som gick, på olika sätt kunnat stifta närmare bekantskap med i BBL. Jag tänker på makerspaces (nr 8 2013) och skapande rum på biblioteken; den ständigt aktuella e-boksfrågan och den lika aktuella skolbiblioteksfrågan; den nya bibliotekslagen och vad den innebär (se bl a minienkäten i förra numret av BBL); Svensk biblioteksförenings samarbetsprojekt med Kenya samt samordningssekretariatet Digisam och dess verksamhet (båda i nr 1 2014); Medie- och informationskunnighet och MIK-begreppet (BBL nr 3 2014)

Förra numret ägnades flera artiklar åt läsning och läsinlärning, bl a intervjuades Karin Taube som kommer att föreläsa på Biblioteksdagarna. Även i detta nummer plockar vi upp en del trådar inför Biblioteksdagarna. Barbro Thomas har skrivit en rapport på uppdrag av Svensk biblioteksförening, Vetenskapen och biblioteken – en översikt av Sveriges universitets- och högskolebibliotek, och intervjuas utgående från det arbetet. Lena Lundgren är medförfattare vid sidan av Mats Myrstener och Kerstin E Wallin till en bok om bibliotekspionjären och pedagogen Valfrid Palmgren. Tillfälle att höra mer om den ges både i detta nummer och i ett seminarium på Biblioteksdagarna.

Umeås nya kulturhus Väven beläget invid älven skrev vi om redan 2012 och även i förra numret i samband med intervjun med Umeå stadsbiblioteks nya chef Ingegerd Frankki. I detta nummer väver Maija Berndtson och Mats Öström ihop det hela i en text som handlar om två kulturhuvudstäder och deras bibliotekssatsningar.

Och apropå bibliotekssatsningar… tidigare i vår anordnade föreningen Bibliotek i samhället (BiS) en salong om kulturpolitik med oppositionen i kulturutskottet som inbjudna gäster. Det sades mycket fint om den ”otroligt viktiga roll biblioteken har som kulturbärare” eller biblioteken som ”folkbildningsoaser i vårt fördummande samhälle”, bibliotekens viktiga bildningsuppdrag, bibliotekens roll för demokratin… Hårdvaluta saknades inte heller: Från (S) sida talar man sig varm för en nationell biblioteksstrategi och tycker att det är märkligt att man lägger en ny bibliotekslag utan att nämna bemanning och bibliotekarier. (MP) tycker att det behövs nationella insatser för bibliotekens tekniska plattformar och digitala lösningar. Alla slirade på frågan om man är beredd att göra inskränkningar i upphovsrätten för bibliotekens rätt till e-böcker.

Det är inte tu tal om att biblioteken är en fråga som engagerar Bengt Berg (V), Tina Ehn (MP) och Gunilla Carlsson (S) – det har de i olika sammanhang gett prov på tidigare, inte minst i motioner. Frågan är hur engagemanget från deras respektive partier står sig i valrörelsens debatter. Kulturpolitik brukar knappast spela någon stor roll, om än någon alls och i de diskussioner som av nödvändighet kommer att handla om läsning, läsförmåga, läsfrämjande etc kommer allt ljus falla på skolan där skolbibliotek möjligen nämns som viktiga i en bisats. Med vårbudgeten färsk i backspegeln – ytterligare en halv ny miljard i förstärkt och utökat läslyft 2015-2018 för lärare i alla ämnen, inte bara i svenska – tycks det som om både allians och opposition försöker övertrumfa varandra i frågan om vem som satsar mest på skolan och i att skylla ifrån sig om varför det blev som det blev och ser ut som det gör. Skämmas borde man – skämmas över att en allt större andel barn och unga lämnar skolan utan att hyggligt kunna läsa och skriva. Ett rikt land som Sverige, så fattigt.. Den skammens rodnad kan man inte köpa sig fri från.

Hade just satt punkt när ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet plingar in: ”Sverige behöver en nationell strategi för rymden…”

Tjena.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min