Höga elpriser leder till färre turer för bokbussen

7 feb 2023 • 2 min

De höga elkostnaderna tvingar kultur- och fritidsförvaltningen i Malung-Sälen till stora besparingar. För biblioteket leder det till strypt vikariepott och färre turer för bokbussen.

Biblioteksbudgeten i Malung-Sälens kommun har krympt och minskningen är större än den uteblivna indexregleringen. Men bibliotekschef Jenny Oskarsson understryker att hon inte har fått några indikationer på att budgeten har krympt för att kultur- och fritidsförvaltningen vill minska på kulturen.

– Vår minskning består nog av elkostnader. Vi är inte en ren kulturförvaltning och ishallar och andra hallar drar jättemycket el. När det kom indikationer på att elen blev jättedyr, då fick varje förvaltning bära sina egna kostnader och det innebar en rätt stor besparing på vår lilla budget i förvaltningen. Då fick vi dra vårt strå till stacken, säger Jenny Oskarsson.

Hon menar att utan Stärkta bibliotek-pengar hade de inte kunnat utveckla någonting de senaste åren. Pengarna har använts till en ny bokbuss, till arbete med nationella minoriteter och ett ungdomsrum med en ungdomsbibliotekarie.

Jenny Oskarsson, bibliotekschef i Malung-Sälen. Foto: privat

– Det handlar om utåtriktade saker som syns och då får våra nämndpolitiker lyfta oss på invigningar och vi får synas i positiva sammanhang. Men samtidigt, när projekttiden var slut för bokbussen så fanns det inga pengar, inga medel, till en bokbusschaufför. Så nu gå vi ner på miniminivå och kör två lördagar i månaden istället för två dagar i veckan, berättar Jenny Oskarsson.

Som det ser ut nu är det sista året som det är möjligt att söka Stärkta bibliotek-pengar från Kulturrådet och Jenny Oskarsson spår att det på sikt innebär att biblioteksverksamheten i kommunen inte kommer att ha möjlighet att utveckla större satsningar.

– Jag känner mig osäker till att det skulle finnas utrymme för det. Nu är det Socialdemokraterna och Moderaterna som styr i Malung-Sälens kommun och Moderaterna uttryckte vid en radiosänd valdebatt 2018: ”Behövs det flera bibliotek? Det räcker med det lagstadgade huvudbiblioteket. Resten går att hitta på Internet.” Socialdemokraterna tycker tack och lov att biblioteken ska finnas och det känns bra med det nuvarande politiska samarbetet, säger Jenny Oskarsson.

Hon har också funderingar kring Stärkta bibliotek som i början gav möjlighet för biblioteken runt om i Sverige att söka pengar till att fylla de behov som fanns.

– Nu är det mer styrt och då tycker jag att det lite grann faller. Då handlar det inte om vilka behov som finns utan om att prioritera ansökningar till de prioriterade målgrupperna. Ibland kan mer generella satsningar ge något till hela verksamheten och alla användare och det året vara av större värde för just vårt bibliotek, säger Jenny Oskarsson.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min