Höga elpriser leder till färre turer för bokbussen

7 feb 2023 • 2 min

De höga elkostnaderna tvingar kultur- och fritidsförvaltningen i Malung-Sälen till stora besparingar. För biblioteket leder det till strypt vikariepott och färre turer för bokbussen.

Biblioteksbudgeten i Malung-Sälens kommun har krympt och minskningen är större än den uteblivna indexregleringen. Men bibliotekschef Jenny Oskarsson understryker att hon inte har fått några indikationer på att budgeten har krympt för att kultur- och fritidsförvaltningen vill minska på kulturen.

– Vår minskning består nog av elkostnader. Vi är inte en ren kulturförvaltning och ishallar och andra hallar drar jättemycket el. När det kom indikationer på att elen blev jättedyr, då fick varje förvaltning bära sina egna kostnader och det innebar en rätt stor besparing på vår lilla budget i förvaltningen. Då fick vi dra vårt strå till stacken, säger Jenny Oskarsson.

Hon menar att utan Stärkta bibliotek-pengar hade de inte kunnat utveckla någonting de senaste åren. Pengarna har använts till en ny bokbuss, till arbete med nationella minoriteter och ett ungdomsrum med en ungdomsbibliotekarie.

Jenny Oskarsson, bibliotekschef i Malung-Sälen. Foto: privat

– Det handlar om utåtriktade saker som syns och då får våra nämndpolitiker lyfta oss på invigningar och vi får synas i positiva sammanhang. Men samtidigt, när projekttiden var slut för bokbussen så fanns det inga pengar, inga medel, till en bokbusschaufför. Så nu gå vi ner på miniminivå och kör två lördagar i månaden istället för två dagar i veckan, berättar Jenny Oskarsson.

Som det ser ut nu är det sista året som det är möjligt att söka Stärkta bibliotek-pengar från Kulturrådet och Jenny Oskarsson spår att det på sikt innebär att biblioteksverksamheten i kommunen inte kommer att ha möjlighet att utveckla större satsningar.

– Jag känner mig osäker till att det skulle finnas utrymme för det. Nu är det Socialdemokraterna och Moderaterna som styr i Malung-Sälens kommun och Moderaterna uttryckte vid en radiosänd valdebatt 2018: ”Behövs det flera bibliotek? Det räcker med det lagstadgade huvudbiblioteket. Resten går att hitta på Internet.” Socialdemokraterna tycker tack och lov att biblioteken ska finnas och det känns bra med det nuvarande politiska samarbetet, säger Jenny Oskarsson.

Hon har också funderingar kring Stärkta bibliotek som i början gav möjlighet för biblioteken runt om i Sverige att söka pengar till att fylla de behov som fanns.

– Nu är det mer styrt och då tycker jag att det lite grann faller. Då handlar det inte om vilka behov som finns utan om att prioritera ansökningar till de prioriterade målgrupperna. Ibland kan mer generella satsningar ge något till hela verksamheten och alla användare och det året vara av större värde för just vårt bibliotek, säger Jenny Oskarsson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min