I otakt med tiden

5 dec 2022 • 3 min

Vittnesmål om hans ledarstil hörs även från hans förra arbetsplats. Ändå fick Gerald Leitner Iflas uppdrag att modernisera världens bibliotekssektor.

Med Gerald Leitner som generalsekreterare skulle Ifla fortsätta växa som ett dynamiskt, inflytelserikt och globalt varumärke i biblioteksvärlden. Det slog dåvarande styrelseordföranden fast i samband med hans utnämning dagarna före jul 2015. Leitners eget löfte var att frigöra Iflas hela potential att verka för den globala bibliotekssektorn.

Biblioteksbladet intervjuade honom i samband med Iflas årliga världskongress Wlic i Kuala Lumpur 2018. Där syntes han hasta mellan seminariesalarna, ständigt med något att säga om att bibliotek måste utvecklas i takt med tiden för att förbli relevanta. Alltid oklanderligt kostymklädd och med ett språk laddat med dramatiska signalord (”action”, ”change”, ”risk”) tycktes han vara inställd på att skruva upp temperaturen i kongresscentrets generöst luftkonditionerade salar. Det var tydligt att han ville framkalla krismedvetande hos de församlade biblioteksrepresentanterna från hela världen.
– För att motivera människor och få dem på fötter så måste man använda ord som verkar relevanta. Många på kongressen är chefer, men det finns också hundratusentals i biblioteksvärlden som inte är inställda på förändring, sa han över en frukost på det femstjärniga hotellet Grand Hyatt intill kongresscentret, när Wlic avslutats.

Stressen och oron över att stå som värd för 3500 influgna människor hade börjat släppa. Efter frukosten skulle han besöka lyxhotellets spa-avdelning. Ansåg han alltså att folk i bibliotekssektorn annars är alltför tillbakalutade och saknar insikt om behovet av att röra sig i takt med tiden?
– Många har utan tvekan den attityden och det är kanske ett skäl till att vi måste använda så starka ord för att göra det tydligt att de måste ta del av den här rörelsen.
Med ”rörelsen” syftade Gerald Leitner framför allt på arbetet med den gemensamma strategi för världens bibliotek som Ifla var på väg att genomföra med hjälp av ett tioårigt finansiellt stöd från Bill och Melinda Gates stiftelse. Han beskrev pengarna som en ”game changer” och strategin som en nödvändig investering för fram­tiden.
Gerald Leitner berättade att idén var hans egen.
– Jag blev intervjuad för det här jobbet och kom med den då. En vision för att tackla utmaningarna som globalisering och ny teknologi leder till var lyckligtvis något som också Iflas exekutiva kommitté tyckte var exakt det som behövdes.

När han tillträdde som generalsekreterare sommaren 2016 var han redan känd i internationella bibliotekssammanhang. Mellan 2005 och 2012 hade han varit ordförande i samarbetsorganisationen Eblida (European Bureau of Library and Documentation Associations) och från 2012 suttit i Iflas styrelse. Men framför allt hade han i nästan två decennier varit verkställande direktör för biblioteksföreningen i hemlandet Österrike.

Det var svårt att förändra verksamhetskulturen från den tidigare mycket centraliserade ledarstilen där fokus legat på den verksamhetsansvarige, till en mer kollegial ledarstil.

Markus Feigl, efterträdare till Gerard Leitner som verkställande direktör i Österrikes biblioteksförening
Det var en arbetsplats präglad av samma slags turbulens som vittnesmålen från Ifla senare skulle komma att handla om. ”Under åren före 2016 var det en påtaglig fluktuation av med­arbetare”, skriver hans efterträdare Markus Feigl i ett mejl. ”Det var svårt att förändra verksamhetskulturen från den tidigare mycket centraliserade ledarstilen där fokus legat på den verksamhetsansvarige, till en mer kollegial ledarstil.”

Det hade lika gärna kunnat vara en försiktigt diplomatisk sammanfattning av sådant som sagts av Ifla-anställda.
Markus Feigl konstaterar att han inte har en aning om hur hans företrädare fick sitt toppjobb i Haag. Hur kunde någon med så uppenbart ålderdomliga ledarideal få i uppdrag att förmå människor och organisationer att röra sig i takt med tiden?

Många frågor om det som har försiggått på huvudkontoret i Haag förblir okommenterade från ansvarigt håll. Likaså hur Gerald Leitner fortsatt kan vara generalsekreterare för Iflas stiftelse SIGL, mottagare av mångmiljonstöd från Bill & Melinda Gates stiftelse. Sedan han befriades från sitt Ifla-uppdrag i våras har kompakt tystnad varit den mediestrategi ledning, styrelse och han själv valt.
När intervjun i Kuala Lumpur gjordes 2018 hade det inte gått mer än drygt ett och ett halvt år sedan han blev generalsekreterare. Det var egentligen för tidigt, men frågan ställdes ändå: Vilket eftermäle önskar du dig?
– Det pågår alltid förändring, men när jag kom accelererade den, svarade Gerald Leitner.
Precis när den här artikeln skrivs drygt fyra år senare, kommer det ett mejl från honom. Det saknar annat innehåll än en länk till pressmeddelandet där Iflas styrelseordförande Barbara Lison utan närmare förklaring meddelar att hans anställning som generalsekreterare för Ifla avslutas vid årsskiftet.

Biblioteksbladet har berett Gerald Leitner möjlighet att kommentera uppgifterna från den österrikiska biblioteksföreningen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min