Ukrainska bibliotek aktiva i krigstid: "Vi tror på seger"

28 feb 2022 • 3 min

Mitt under pågående krig jobbar bibliotekarier i Ukraina för att bekämpa desinformation, göra kamouflagenät, hjälpa flyktingar och rädda värdefulla boksamlingar.

Kamouflagenät tillverkas på biblioteket i Lviv. Foto: Ukrainas biblioteksförening

I torsdags, när Ryssland invaderade Ukraina, var Biblioteksbladet i kontakt med biblioteksföreningen i Ukraina: ”Om vi överlever kommer vi att svara dig.” Nu har den verkställande direktören svarat på våra frågor och budskapet är tydligt: Korrekt information är viktigare än någonsin.

Yaroslava Soshynska är verkställande direktör för biblioteksföreningen i Ukraina. Oron finns där hela tiden.

”Fienden förstör våra hem och viktiga sätt för oss att kommunicera på. De plundrar banker och affärer, de dödar civila. Således är hotet om förstörda och plundrade bibliotek, men också om dödade bibliotekarier, ytterst närvarande.”

I sitt mejl skriver Yaroslava Soshynska att ukrainska bibliotekarier nu har vidtagit nödvändiga åtgärder för att bevara och skydda värdefulla boksamlingar. Att det är krig ökar förstås kraven på säkerhet både när det handlar om institutionerna i sig och individers säkerhet, påpekar biblioteksföreningens verkställande direktör.

Sedan Ryssland anföll Ukraina tidigt torsdag morgon har många, både internationella och nationella, organisationer och institutioner hört av sig till Yaroslava Soshynska och hennes kollegor för att visa sitt stöd. Hon påpekar vikten av att korrekt information om vad som händer i Ukraina just nu, sprids. Hon understryker den tacksamhet hon känner inför vad som görs för flyende ukrainare som får hjälp med mat, boende och förnödenheter. Tacksam är hon också över det stöd som visas världen över genom att till exempel byggnader lyses upp i de gulblå ukrainska färgerna.

Hotet om förstörda och plundrade bibliotek, men också om dödade bibliotekarier, är ytterst närvarande

Många bibliotek runt om i Ukraina är stängda för fysiska besök på grund av striderna, men nyhetsförmedling och biblioteksservice erbjuds online. Yaroslava Soshynska förklarar att man sedan pandemins början aktivt har utvecklat sina webbsidor och sin onlineservice. Samtidigt är hon tydlig med att de i Ukraina har erfarenhet av krig sedan 2014.

På frågan om vad bibliotek kan, och kanske till och med ska, spela för roll i krigstid, svarar hon:

”Bibliotek ska vara öppna och säkra platser för alla som behöver dem. Men det påverkas förstås av säkerhetsläget. Bibliotek ska i vilket fall som helst ge tillgång till pålitlig och verifierad information.”

Som exempel på bibliotekariers arbetsuppgifter nämner hon sådant som bibliotekspersonal i Lviv och Khmelnytskiy i västra Ukraina gör för tillfället:

De sprider officiell information, de slåss mot desinformation, de förbereder infrastrukturen för flytt till gömställen, de gör kamouflagenät, de ordnar tak över huvudet åt flyktingar, de samlar ihop mat, medicin och förnödenheter till soldater och andra som försvarar landet, men också till flyktingar. Bibliotekarier är även blodgivare och volontärer i olika sammanhang.

Yaroslava Soshynska har svarat på Biblioteksbladets frågor via mejl.

Bredden i engagemanget och i arbetet går hand i hand med inställningen biblioteksföreningen i Ukraina har till vad bibliotek ska vara: Sociala institutioner vars huvuduppgift är att hjälpa människor att möta utmaningar, se möjligheter och hitta lösningar. Biblioteksföreningens verkställande direktör menar att arbetet ukrainska bibliotek gör i krigstid går helt i linje med FN:s Agenda 2030-mål om fredliga och inkluderande institutioner.

Yaroslava Soshynska avslutar sitt mail: ”Vi är tacksamma för stödet från hela det progressiva världssamfundet. Vi tror på vår seger. Glory to Ukraine! Glory to heroes! Stötta Ukraina.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min