Ukrainska bibliotek aktiva i krigstid: "Vi tror på seger"

28 feb 2022 • 3 min

Mitt under pågående krig jobbar bibliotekarier i Ukraina för att bekämpa desinformation, göra kamouflagenät, hjälpa flyktingar och rädda värdefulla boksamlingar.

Kamouflagenät tillverkas på biblioteket i Lviv. Foto: Ukrainas biblioteksförening

I torsdags, när Ryssland invaderade Ukraina, var Biblioteksbladet i kontakt med biblioteksföreningen i Ukraina: ”Om vi överlever kommer vi att svara dig.” Nu har den verkställande direktören svarat på våra frågor och budskapet är tydligt: Korrekt information är viktigare än någonsin.

Yaroslava Soshynska är verkställande direktör för biblioteksföreningen i Ukraina. Oron finns där hela tiden.

”Fienden förstör våra hem och viktiga sätt för oss att kommunicera på. De plundrar banker och affärer, de dödar civila. Således är hotet om förstörda och plundrade bibliotek, men också om dödade bibliotekarier, ytterst närvarande.”

I sitt mejl skriver Yaroslava Soshynska att ukrainska bibliotekarier nu har vidtagit nödvändiga åtgärder för att bevara och skydda värdefulla boksamlingar. Att det är krig ökar förstås kraven på säkerhet både när det handlar om institutionerna i sig och individers säkerhet, påpekar biblioteksföreningens verkställande direktör.

Sedan Ryssland anföll Ukraina tidigt torsdag morgon har många, både internationella och nationella, organisationer och institutioner hört av sig till Yaroslava Soshynska och hennes kollegor för att visa sitt stöd. Hon påpekar vikten av att korrekt information om vad som händer i Ukraina just nu, sprids. Hon understryker den tacksamhet hon känner inför vad som görs för flyende ukrainare som får hjälp med mat, boende och förnödenheter. Tacksam är hon också över det stöd som visas världen över genom att till exempel byggnader lyses upp i de gulblå ukrainska färgerna.

Hotet om förstörda och plundrade bibliotek, men också om dödade bibliotekarier, är ytterst närvarande

Många bibliotek runt om i Ukraina är stängda för fysiska besök på grund av striderna, men nyhetsförmedling och biblioteksservice erbjuds online. Yaroslava Soshynska förklarar att man sedan pandemins början aktivt har utvecklat sina webbsidor och sin onlineservice. Samtidigt är hon tydlig med att de i Ukraina har erfarenhet av krig sedan 2014.

På frågan om vad bibliotek kan, och kanske till och med ska, spela för roll i krigstid, svarar hon:

”Bibliotek ska vara öppna och säkra platser för alla som behöver dem. Men det påverkas förstås av säkerhetsläget. Bibliotek ska i vilket fall som helst ge tillgång till pålitlig och verifierad information.”

Som exempel på bibliotekariers arbetsuppgifter nämner hon sådant som bibliotekspersonal i Lviv och Khmelnytskiy i västra Ukraina gör för tillfället:

De sprider officiell information, de slåss mot desinformation, de förbereder infrastrukturen för flytt till gömställen, de gör kamouflagenät, de ordnar tak över huvudet åt flyktingar, de samlar ihop mat, medicin och förnödenheter till soldater och andra som försvarar landet, men också till flyktingar. Bibliotekarier är även blodgivare och volontärer i olika sammanhang.

Yaroslava Soshynska har svarat på Biblioteksbladets frågor via mejl.

Bredden i engagemanget och i arbetet går hand i hand med inställningen biblioteksföreningen i Ukraina har till vad bibliotek ska vara: Sociala institutioner vars huvuduppgift är att hjälpa människor att möta utmaningar, se möjligheter och hitta lösningar. Biblioteksföreningens verkställande direktör menar att arbetet ukrainska bibliotek gör i krigstid går helt i linje med FN:s Agenda 2030-mål om fredliga och inkluderande institutioner.

Yaroslava Soshynska avslutar sitt mail: ”Vi är tacksamma för stödet från hela det progressiva världssamfundet. Vi tror på vår seger. Glory to Ukraine! Glory to heroes! Stötta Ukraina.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min