Kluvenhet hos personalen: Ska biblioteket stänga?

3 apr 2020 • 3 min

Ska biblioteken hålla öppet trots risk för smittspridning? Självklart, tycker många bibliotekarier. Andra är mer tveksamma. ”Det finns en oro hos personalen”

Kommunerna har agerat olika under coronakrisen och på vissa håll stängde biblioteken tidigt. I Rättvik stängde biblioteken redan i mitten av mars.  Foto: Lennart Edvardsson / Rättviks bildarkiv

– Vi betyder mycket för människor. Och många tar för givet att vi bara finns där, i det här öppna rummet som samlar folk. Vi tycker att det är viktigt att finnas där, samtidigt är man orolig för egen del. Vissa av oss har närstående som tillhör riskgrupperna och vill inte bli smittade.

Så säger en folkbibliotekarie i en mellanstor stad i södra halvan av landet. Hon har jobbat som bibliotekarie i ungefär tio år, men hon väljer att vara anonym. Dels för att hon inte tycker att det bara handlar om just hennes bibliotek, utan om många. Och dels för att det är ett känsligt ämne att lyfta. Hon vill ändå peka på kluvenheten som finns, å ena sidan oron för att bli smittad och sprida smittan, å andra sidan det viktiga uppdraget att finnas där för invånarna.

– Regeringen har sagt att man ska undvika att samlas, men här samlas folk och vi inbjuder till det. Vi har grupprum och datorer som står tätt. Det pratas mycket om hur det är i affärer, kanske borde det pratas om biblioteken också.

Samtidigt som gymnasieskolorna har stängt för att begränsa smittspridningen samlas en del gymnasieelever i stället på biblioteket, berättar hon vidare.

– Det är många som kommer som inte har någon annanstans att vara. Och det vi har sett tidigare, att samhällsproblemen flyttar in i biblioteket och att exempelvis psykiskt sjuka kommer hit, de fortsätter att komma.

Många tar för givet att vi bara finns där

Bibliotekarien tycker på ett sätt att det vore en lättnad om biblioteken stängde som öppet rum och bara jobbade med att nå låntagare på andra sätt.

– På sätt och vis, men det vore också väldigt sorgligt.

Men hon tror också att det finns sätt att jobba så att personalen blir trygg och ändå fortsätta att hålla öppet. Framför allt tycker hon att personalens oro måste tas på allvar.

– Man måste ordna så att man känner sig trygg när man jobbar. Inte bara ta för givet att vi går ut där dag efter dag.

En tråd i facebookgruppen ”Bibliotek i coronakris” visar kluvenheten som finns i bibliotekskåren. Meningarna går isär bland bibliotekarierna om huruvida biblioteken borde stänga eller inte.

Läs mer: Corona har stängt bibliotek i hela världen

Här är några av kommentarerna:

”Jag anser självklart att det ska vara öppet. Våra besökare använder sunt förnuft…”

”Jag tycker absolut att biblioteken bör stänga, för att hjälpa till att hejda smittspridningen. Många folkbibliotek verkar vittna om att det fortfarande kommer både sjuka och personer i riskgrupper.”

”Kan vi som bibliotek bidra till att rädda människoliv i den här extrema situationen är det för mig en självklarhet att vi ska stänga i några veckor.”

”Biblioteken ska vara öppna så länge det är möjligt.”

”Själv är jag riskgrupp och lite nojig av att jobba. Har blivit befriad från yttre tjänst dock men måste röra mig i bokhallen ändå”.

”Det överordnade i sammanhanget bör vara att minska smittospridningen och säkerställa en bra arbetsmiljö för de anställda. Underordnat är att låta 70-plussare läsa papperstidning och låta studenter som SKA plugga hemifrån, GRUPParbeta på biblioteket!”

”Håll öppet, anpassa hur för att minimera smittorisken.”

Inlägg från anonym bibliotekarie

Biblioteken håller i alla fall öppet Vi är till för alla och hit kommer alla. Här sitter de sida vid sida. Här möts de i dörren, i hissen eller i kön till utlåningsautomaterna unga som gamla friska som sjuka. Som de alltid gör. För många är våra rum ett vardagsrum som de inte vill vara utan. En del ska bara in och lämna en bok. Andra behöver hjälp av hukande personal vid datorn timme efter timme. Distans finns det inte så mycket av här. Inte heller handsprit. Våra informationsskyltar om att hålla avstånd når inte fram genom behovet av vår service. Men vi är stolta, vi tror på vår verksamhet och på vikten av den i tider som denna. Vi känner oss behövda. Om inte biblioteket har öppet, vad händer då med samhället, med kommunen? Vi måste behålla det större perspektivet och se vårt uppdrag. Se att folkbiblioteken har en unik ställning, spelar en viktig roll. Vi ser till att folket får göra någonting de brukar, någonting som är normalt i dessa tider. Vi inger framtidstro och hopp. Vi är motsatsen till panik. Vi låter besökarna fatta sina egna beslut. Dem kan vi inte ta ansvar för. Vi följer lagen, så att vi inte får böter, men ansvarar inte mer än någon annan när det kommer till smittspridning. Vi är inte vårdpersonal med skyhög arbetsbelastning och högriskpatienter. Vår oro är inte skäl nog att stanna hemma, det vet vi. Det ska mycket till för att vi ska ge upp. Utan munskydd, utan bogvisir, går vi ut till våra informationsdiskar. Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp. 

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min