Kulturrådet: Stort behov av fortsatt stöd till biblioteken

2 mar 2022 • < 1 min

Mer personal. Det är vad de flesta bibliotek önskar i sina ansökningar till Stärkta bibliotek.

Socialbibliotekarie, landsbygdsbibliotekarie eller ungdomsbibliotekarie. Det är några av önskemålen när bibliotek ansöker om medel från Stärkta bibliotek. Nästan oavsett inriktning i ansökan är det tydligt att biblioteken behöver mer personal, skriver Kulturrådet i en delredovisning. ”Vi ser ett stort behov av fortsatt stöd för folkbiblioteksutveckling till kommunerna.”

Även andra yrkesgrupper efterfrågas i flera av ansökningarna, exempelvis it-pedagoger, fritidspedagoger och flerspråkiga biblioteksvärdar. Konsulter av olika slag ingår också i flera av ansökningarna, bland annat webbkonsulter och tillgänglighetskonsulter.

Kulturrådet konstaterar i sin rapport att de som rekryteras inom Stärkta bibliotek är tillfällig personal och att en möjlighet till fortsatt stöd skulle ge ökad stabilitet och långsiktighet.

Inför 2021 var söktrycket hårt, med 258 ansökningar. Många av ansökningarna handlade om en återgång efter pandemin. Att bidragen från Stärkta bibliotek har funktionen av ett krisstöd kommer troligen att bli ännu tydligare i årets ansökningar, spår Kulturrådet.

Den 8 mars börjar ansökningsomgången för 2022. Biblioteken kan söka fram till den 5 april och beslut fattas i mitten av juni.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min