Kulturrådet: Stort behov av fortsatt stöd till biblioteken

2 mar 2022 • < 1 min

Mer personal. Det är vad de flesta bibliotek önskar i sina ansökningar till Stärkta bibliotek.

Socialbibliotekarie, landsbygdsbibliotekarie eller ungdomsbibliotekarie. Det är några av önskemålen när bibliotek ansöker om medel från Stärkta bibliotek. Nästan oavsett inriktning i ansökan är det tydligt att biblioteken behöver mer personal, skriver Kulturrådet i en delredovisning. ”Vi ser ett stort behov av fortsatt stöd för folkbiblioteksutveckling till kommunerna.”

Även andra yrkesgrupper efterfrågas i flera av ansökningarna, exempelvis it-pedagoger, fritidspedagoger och flerspråkiga biblioteksvärdar. Konsulter av olika slag ingår också i flera av ansökningarna, bland annat webbkonsulter och tillgänglighetskonsulter.

Kulturrådet konstaterar i sin rapport att de som rekryteras inom Stärkta bibliotek är tillfällig personal och att en möjlighet till fortsatt stöd skulle ge ökad stabilitet och långsiktighet.

Inför 2021 var söktrycket hårt, med 258 ansökningar. Många av ansökningarna handlade om en återgång efter pandemin. Att bidragen från Stärkta bibliotek har funktionen av ett krisstöd kommer troligen att bli ännu tydligare i årets ansökningar, spår Kulturrådet.

Den 8 mars börjar ansökningsomgången för 2022. Biblioteken kan söka fram till den 5 april och beslut fattas i mitten av juni.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min