Kulturrådet: Stort behov av fortsatt stöd till biblioteken

2 mar 2022 • < 1 min

Mer personal. Det är vad de flesta bibliotek önskar i sina ansökningar till Stärkta bibliotek.

Socialbibliotekarie, landsbygdsbibliotekarie eller ungdomsbibliotekarie. Det är några av önskemålen när bibliotek ansöker om medel från Stärkta bibliotek. Nästan oavsett inriktning i ansökan är det tydligt att biblioteken behöver mer personal, skriver Kulturrådet i en delredovisning. ”Vi ser ett stort behov av fortsatt stöd för folkbiblioteksutveckling till kommunerna.”

Även andra yrkesgrupper efterfrågas i flera av ansökningarna, exempelvis it-pedagoger, fritidspedagoger och flerspråkiga biblioteksvärdar. Konsulter av olika slag ingår också i flera av ansökningarna, bland annat webbkonsulter och tillgänglighetskonsulter.

Kulturrådet konstaterar i sin rapport att de som rekryteras inom Stärkta bibliotek är tillfällig personal och att en möjlighet till fortsatt stöd skulle ge ökad stabilitet och långsiktighet.

Inför 2021 var söktrycket hårt, med 258 ansökningar. Många av ansökningarna handlade om en återgång efter pandemin. Att bidragen från Stärkta bibliotek har funktionen av ett krisstöd kommer troligen att bli ännu tydligare i årets ansökningar, spår Kulturrådet.

Den 8 mars börjar ansökningsomgången för 2022. Biblioteken kan söka fram till den 5 april och beslut fattas i mitten av juni.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min