Kulturrådet: Stort behov av fortsatt stöd till biblioteken

2 mar 2022 • < 1 min

Mer personal. Det är vad de flesta bibliotek önskar i sina ansökningar till Stärkta bibliotek.

Socialbibliotekarie, landsbygdsbibliotekarie eller ungdomsbibliotekarie. Det är några av önskemålen när bibliotek ansöker om medel från Stärkta bibliotek. Nästan oavsett inriktning i ansökan är det tydligt att biblioteken behöver mer personal, skriver Kulturrådet i en delredovisning. ”Vi ser ett stort behov av fortsatt stöd för folkbiblioteksutveckling till kommunerna.”

Även andra yrkesgrupper efterfrågas i flera av ansökningarna, exempelvis it-pedagoger, fritidspedagoger och flerspråkiga biblioteksvärdar. Konsulter av olika slag ingår också i flera av ansökningarna, bland annat webbkonsulter och tillgänglighetskonsulter.

Kulturrådet konstaterar i sin rapport att de som rekryteras inom Stärkta bibliotek är tillfällig personal och att en möjlighet till fortsatt stöd skulle ge ökad stabilitet och långsiktighet.

Inför 2021 var söktrycket hårt, med 258 ansökningar. Många av ansökningarna handlade om en återgång efter pandemin. Att bidragen från Stärkta bibliotek har funktionen av ett krisstöd kommer troligen att bli ännu tydligare i årets ansökningar, spår Kulturrådet.

Den 8 mars börjar ansökningsomgången för 2022. Biblioteken kan söka fram till den 5 april och beslut fattas i mitten av juni.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min