Så ska valrörelsen bevaras

13 feb 2018 • 2 min

Hur ska man förstå valåret 2018 om de nya ­medierna saknas i arkiven? I år ­provar Kungliga biblioteket nya metoder och samlar själva in bloggar, tweets och flygblad.

”Samlingarna ska ge en heltäckande bild av valrörelsen”, säger biträdande riksbiblio­tekarien Lars Ilshammar. Foto: Wikimedia Commons/ I99pema
”Samlingarna ska ge en heltäckande bild av valrörelsen”, säger biträdande riksbiblio­tekarien Lars Ilshammar. Foto: Wikimedia Commons/ I99pema

I december förra året bestämde Kungliga ­biblioteket att det ska göra en riktad insamling av valrörelsen 2018. Material från digitala kanaler ska samlas in, bland annat de politiska partiernas bloggar och sociala medier.

– Vi testar nya insamlingsmetoder för att bevara så mycket vi kan av den politiska debatten, våra samlingar ska ge framtidens forskare och allmänhet en heltäckande bild av valrörelsen, säger Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie.

Han menar att KB i dag missar mycket material eftersom många inte är medvetna om hur pliktlagen fungerar och eftersom lagen inte täcker materialkategorier som exempelvis sociala medier och bloggar.

– Vi måste bli mer offensiva.

Men det är inte bara material från digitala kanaler som ska samlas in. Under Almedalsveckan är personal från KB på plats för att aktivt söka upp aktörer. Det handlar dels om att öka myndighetens synlighet som nationalbibliotek men också om att samla in bland annat flygblad och affischer.

– Vi kommer att göra liknande insatser för att fånga upp hur valrörelsen ser ut i det vanliga Sverige, alltså utanför Almedalen och den traditionella politiska scenen som medierna rapporterar om.

Arbetet beräknas dra igång omkring 1 maj och avslutas när en ny regering är installerad. Hur projektet ska avgränsas är ännu inte klart.

– Någon form av urval måste göras och sedan behöver vi arbeta så transparent som möjligt, det handlar om att det ska vara tydligt för våra användare hur vi har gjort vårt urval: vilka kriterier och prioriteringar som vi utgått från.

KB:s avdelningar för digitala samlingar, fysiska samlingar och publik verksamhet ska samarbeta i projektet som har en budget på 1,75 miljoner kronor. En projektledare kommer att utses.

Varför görs satsningen nu och inte tidigare? 

– Man kan såklart tycka att det här är något vi borde ha gjort kontinuerligt, men medvetenheten om att pliktlagstiftningen är otillräcklig har aktualiserats de senaste fyra åren, nu börjar vi med det här och sedan får vi utvärdera arbetet, säger Lars ­Ilshammar.

Förutom att skapa ett arkiv som ger en heltäckande bild av ­kommande ­valrörelse är syftet med insatsen att KB vill ha mer erfarenhet av hur ­material från bland annat sociala medier sparas. Myndigheten kom nämligen med en rapport i höstas, Plikten under lupp, där man menar att pliktlagstiftningen har stora brister och behöver revideras. KB vill att många fler publikationstyper samlas in, bland annat sådant som publiceras i sociala medier.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min