Så ska valrörelsen bevaras

13 feb 2018 • 2 min

Hur ska man förstå valåret 2018 om de nya ­medierna saknas i arkiven? I år ­provar Kungliga biblioteket nya metoder och samlar själva in bloggar, tweets och flygblad.

”Samlingarna ska ge en heltäckande bild av valrörelsen”, säger biträdande riksbiblio­tekarien Lars Ilshammar. Foto: Wikimedia Commons/ I99pema
”Samlingarna ska ge en heltäckande bild av valrörelsen”, säger biträdande riksbiblio­tekarien Lars Ilshammar. Foto: Wikimedia Commons/ I99pema

I december förra året bestämde Kungliga ­biblioteket att det ska göra en riktad insamling av valrörelsen 2018. Material från digitala kanaler ska samlas in, bland annat de politiska partiernas bloggar och sociala medier.

– Vi testar nya insamlingsmetoder för att bevara så mycket vi kan av den politiska debatten, våra samlingar ska ge framtidens forskare och allmänhet en heltäckande bild av valrörelsen, säger Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie.

Han menar att KB i dag missar mycket material eftersom många inte är medvetna om hur pliktlagen fungerar och eftersom lagen inte täcker materialkategorier som exempelvis sociala medier och bloggar.

– Vi måste bli mer offensiva.

Men det är inte bara material från digitala kanaler som ska samlas in. Under Almedalsveckan är personal från KB på plats för att aktivt söka upp aktörer. Det handlar dels om att öka myndighetens synlighet som nationalbibliotek men också om att samla in bland annat flygblad och affischer.

– Vi kommer att göra liknande insatser för att fånga upp hur valrörelsen ser ut i det vanliga Sverige, alltså utanför Almedalen och den traditionella politiska scenen som medierna rapporterar om.

Arbetet beräknas dra igång omkring 1 maj och avslutas när en ny regering är installerad. Hur projektet ska avgränsas är ännu inte klart.

– Någon form av urval måste göras och sedan behöver vi arbeta så transparent som möjligt, det handlar om att det ska vara tydligt för våra användare hur vi har gjort vårt urval: vilka kriterier och prioriteringar som vi utgått från.

KB:s avdelningar för digitala samlingar, fysiska samlingar och publik verksamhet ska samarbeta i projektet som har en budget på 1,75 miljoner kronor. En projektledare kommer att utses.

Varför görs satsningen nu och inte tidigare? 

– Man kan såklart tycka att det här är något vi borde ha gjort kontinuerligt, men medvetenheten om att pliktlagstiftningen är otillräcklig har aktualiserats de senaste fyra åren, nu börjar vi med det här och sedan får vi utvärdera arbetet, säger Lars ­Ilshammar.

Förutom att skapa ett arkiv som ger en heltäckande bild av ­kommande ­valrörelse är syftet med insatsen att KB vill ha mer erfarenhet av hur ­material från bland annat sociala medier sparas. Myndigheten kom nämligen med en rapport i höstas, Plikten under lupp, där man menar att pliktlagstiftningen har stora brister och behöver revideras. KB vill att många fler publikationstyper samlas in, bland annat sådant som publiceras i sociala medier.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min