Låg arbetslöshet bland bibliotekspersonal

16 feb 2023 • < 1 min

Arbetslösheten är mycket låg bland bibliotekspersonal, enligt en rapport från fackförbundet Dik. Och de sämre tider som väntar kommer troligen inte påverka bibliotekssektorn i stor utsträckning.

Historiskt låg. Så beskriver Dik arbetslösheten för personer som jobbar på bibliotek. Siffran ligger på 1,5 procent. Ännu lägre är den (endast 1 procent) bland personer som arbetar på arkiv.

Bland alla Diks medlemmar, som även innefattar bland annat museipersonal och kommunikatörer, är arbetslösheten något lägre bland kvinnor (2 procent) än män (2,5 procent).

Samtidigt flaggar fackförbundet för den ökade arbetslösheten som väntas under 2023 och 2024. Men den kommer troligen inte att påverka bibliotekspersonalen i någon större utsträckning då det fortfarande råder brist på utbildade bibliotekarier.

Förbundet varnar dock för att de som kommer att drabbas när tiderna blir sämre är grupper som redan i dag är överrepresenterade bland arbetslösa, exempelvis personer födda i utlandet samt personer med låg utbildning eller nedsatt arbetsförmåga.

Bland utrikes födda bibliotekarier är arbetslösheten fyra gånger högre än bland inrikes födda, enligt rapporten.

– Den höga arbetslösheten bland utrikes födda är ett stort underbetyg till hela samhället. Alla arbetsgivare måste jobba aktivt för att anställa fler utrikes födda och motverka diskriminering, säger Johanna Alm Dahlin, utredningsansvarig på Dik, i ett pressmeddelande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min