Låg arbetslöshet bland bibliotekspersonal

16 feb 2023 • < 1 min

Arbetslösheten är mycket låg bland bibliotekspersonal, enligt en rapport från fackförbundet Dik. Och de sämre tider som väntar kommer troligen inte påverka bibliotekssektorn i stor utsträckning.

Historiskt låg. Så beskriver Dik arbetslösheten för personer som jobbar på bibliotek. Siffran ligger på 1,5 procent. Ännu lägre är den (endast 1 procent) bland personer som arbetar på arkiv.

Bland alla Diks medlemmar, som även innefattar bland annat museipersonal och kommunikatörer, är arbetslösheten något lägre bland kvinnor (2 procent) än män (2,5 procent).

Samtidigt flaggar fackförbundet för den ökade arbetslösheten som väntas under 2023 och 2024. Men den kommer troligen inte att påverka bibliotekspersonalen i någon större utsträckning då det fortfarande råder brist på utbildade bibliotekarier.

Förbundet varnar dock för att de som kommer att drabbas när tiderna blir sämre är grupper som redan i dag är överrepresenterade bland arbetslösa, exempelvis personer födda i utlandet samt personer med låg utbildning eller nedsatt arbetsförmåga.

Bland utrikes födda bibliotekarier är arbetslösheten fyra gånger högre än bland inrikes födda, enligt rapporten.

– Den höga arbetslösheten bland utrikes födda är ett stort underbetyg till hela samhället. Alla arbetsgivare måste jobba aktivt för att anställa fler utrikes födda och motverka diskriminering, säger Johanna Alm Dahlin, utredningsansvarig på Dik, i ett pressmeddelande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min