Ökat förtroende för biblioteken – "Landade springande efter pandemin"

27 sep 2022 • 2 min

Svenskarnas höga förtroende för biblioteken tycks ha stärkts under pandemin, trots att de fysiska besöken minskade dramatiskt.

Biblioteken har en fortsatt stark relation till medborgarna. Pandemin visar också att förtroendet inte enbart är avhängigt bibliotekens förmåga att leverera vissa tjänster. Den senaste undersökningen som SOM-institutet presenterade i somras, visar att förtroendet har ökat – trots att besöken minskade under 2021. Förtroendet för biblioteken kan, enligt institutet, jämföras med myndigheter som Valmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Däremot har medborgarna fortsatt större förtroende för sjukvården.

Oklar nedgång i förtroendet bland yngre

Yngre känner större förtroende för biblioteken än äldre. I gruppen 16–29-åringar har förtroendet ökat markant jämfört med mätningen året innan, 2020, då knappt hälften, 49 procent, uppgav att de hade ganska eller mycket stort förtroende för biblioteken. Det är oklart vad 2020 års nedgång beror på (jämfört med 61 procents förtroende 2019), enligt rapportförfattarna. En möjlig förklaring är att många gymnasieelever tvingades söka andra studieplatser på grund av tidvis stängda skolor och då sökte sig till folkbiblioteken, men inte var helt nöjda där. En annan orsak kan vara stängda gymnasiebibliotek. Även studenter på högskolor och universitet hade begränsad fysisk tillgång till sina bibliotek.

Ytterligare studier om bibliotekens betydelse för äldre behövs

För övriga åldersgrupper har förtroende minskat successivt över tid. Samtidigt kan de äldres utsatthet under pandemin till viss del ha hjälpts av biblioteken. Något som, enligt rapporten, medför utmaningar och risker i det att bibliotek och bibliotekarier axlar en större social roll än vad de får erkännande och resurser för. Författarna anser också att det finns anledning att studera äldres förtroende för bibliotek närmare och ur ett större perspektiv, till exempel kopplat till folkhälsa. Mer kunskap behövs om skillnaderna som uppvisas mellan åldersgrupper för att hitta förbättringsområden för hur biblioteken ska kunna vara en relevant institution för utsatta äldre.

I stort står sig dock förtroendet för biblioteken fortsatt starkt, trots att besöken minskade kraftigt under pandemin. Av dem som inte besökte ett bibliotek över huvud taget under 2021 syns tydliga skillnader mellan män och kvinnor.

Landade springande

SOM-rapporten konstaterar att medborgarnas förtroende för biblioteken inte tycks vara kopplat till de tjänster och utbud som erbjuds kortsiktigt. Författarna antar att allmänhetens uppfattning om bibliotek hänger ihop med grundläggande värderingar och långsiktiga erfarenheter. Kanske även till idéer om vad biblioteket är och vad det betyder för andra människor, även om man själv inte har besökt något bibliotek. Kanske har avståndet mellan medborgarna och det fysiska biblioteket till och med stärkt biblioteken som idé. När restriktionerna till sist lyftes tycks biblioteken ha landat springande, slår rapportförfattarna fast, och konstaterar att det kommer att bli mer intressant än någonsin att studera bibliotekens samhälleliga roll i det postpandemiska samhället.

0 kommentarer

Senaste nytt

English

ESSAY: Librarians have responsibilities in these times

Global tensions with war, economic instability, climate threats – in addition to internal challenges. But a historical review shows that even in past crises IFLA has managed to maintain free research and truth, as well as access to information and freedom of expression, writes former IFLA president Alex Byrne.

28 nov 2022 • 7 min

English

Fear. Illness. Silence.

REPORTAGE What is happening within IFLA? In search of answers, journalist Lisa Bjurwald travelled to The Hague, where IFLA’s headquarters are located. She found a culture of silence and an organisation that lacks confidence in its leaders.

28 nov 2022 • 13 min

English

Closed doors damage trust

SURVEY Limited transparency and poor communication. Biblioteksbladet’s survey shows that the turbulence is raising questions among IFLA members in Sweden.

28 nov 2022 • 5 min

English

Out of Step with the Times

There was also testimony of an outdated leadership style in his previous place of work. Nevertheless, Gerald Leitner was given the task of modernising the global library sector.

27 nov 2022 • 3 min

English

The Whistleblower

Suzanne Reid was an employee representative at IFLA headquarters. She has since changed careers and recovered from the experience. IFLA she feels, however, is beyond rescue.

27 nov 2022 • 6 min

Krönika

Tack för mig!

Det är beklagligt att det fort­farande saknas en stark strategi för bibliotekssektorn. Målen borde vara individens demokratiska delaktighet och sam­hällets kunskaps­utveckling, skriver Svensk biblioteksförenings avgående generalsekreterare Karin Linder i sin avskedskrönika.

25 nov 2022 • 2 min

English

IFLA needs to change

CHRONICLE Karin Linder, secretary general, Swedish Library Association: Why is the Swedish Library Association fighting with IFLA? The answers are rooted in the principles of democracy and responsibility.

25 nov 2022 • 2 min

Reportage

Rädsla. Sjukdom. Tystnad.

Vad händer inom Ifla? Journalisten Lisa Bjurwald åkte till Haag där biblioteks­­federationens huvudkontor ligger. Hon fann en kompakt tystnadskultur och en skräckslagen organisation utan förtroende för sin ledning.

24 nov 2022 • 13 min