Ökat förtroende för biblioteken – "Landade springande efter pandemin"

27 sep 2022 • 2 min

Svenskarnas höga förtroende för biblioteken tycks ha stärkts under pandemin, trots att de fysiska besöken minskade dramatiskt.

Biblioteken har en fortsatt stark relation till medborgarna. Pandemin visar också att förtroendet inte enbart är avhängigt bibliotekens förmåga att leverera vissa tjänster. Den senaste undersökningen som SOM-institutet presenterade i somras, visar att förtroendet har ökat – trots att besöken minskade under 2021. Förtroendet för biblioteken kan, enligt institutet, jämföras med myndigheter som Valmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Däremot har medborgarna fortsatt större förtroende för sjukvården.

Oklar nedgång i förtroendet bland yngre

Yngre känner större förtroende för biblioteken än äldre. I gruppen 16–29-åringar har förtroendet ökat markant jämfört med mätningen året innan, 2020, då knappt hälften, 49 procent, uppgav att de hade ganska eller mycket stort förtroende för biblioteken. Det är oklart vad 2020 års nedgång beror på (jämfört med 61 procents förtroende 2019), enligt rapportförfattarna. En möjlig förklaring är att många gymnasieelever tvingades söka andra studieplatser på grund av tidvis stängda skolor och då sökte sig till folkbiblioteken, men inte var helt nöjda där. En annan orsak kan vara stängda gymnasiebibliotek. Även studenter på högskolor och universitet hade begränsad fysisk tillgång till sina bibliotek.

Ytterligare studier om bibliotekens betydelse för äldre behövs

För övriga åldersgrupper har förtroende minskat successivt över tid. Samtidigt kan de äldres utsatthet under pandemin till viss del ha hjälpts av biblioteken. Något som, enligt rapporten, medför utmaningar och risker i det att bibliotek och bibliotekarier axlar en större social roll än vad de får erkännande och resurser för. Författarna anser också att det finns anledning att studera äldres förtroende för bibliotek närmare och ur ett större perspektiv, till exempel kopplat till folkhälsa. Mer kunskap behövs om skillnaderna som uppvisas mellan åldersgrupper för att hitta förbättringsområden för hur biblioteken ska kunna vara en relevant institution för utsatta äldre.

I stort står sig dock förtroendet för biblioteken fortsatt starkt, trots att besöken minskade kraftigt under pandemin. Av dem som inte besökte ett bibliotek över huvud taget under 2021 syns tydliga skillnader mellan män och kvinnor.

Landade springande

SOM-rapporten konstaterar att medborgarnas förtroende för biblioteken inte tycks vara kopplat till de tjänster och utbud som erbjuds kortsiktigt. Författarna antar att allmänhetens uppfattning om bibliotek hänger ihop med grundläggande värderingar och långsiktiga erfarenheter. Kanske även till idéer om vad biblioteket är och vad det betyder för andra människor, även om man själv inte har besökt något bibliotek. Kanske har avståndet mellan medborgarna och det fysiska biblioteket till och med stärkt biblioteken som idé. När restriktionerna till sist lyftes tycks biblioteken ha landat springande, slår rapportförfattarna fast, och konstaterar att det kommer att bli mer intressant än någonsin att studera bibliotekens samhälleliga roll i det postpandemiska samhället.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min