Efterlyser mer fokus på lärosätesbibliotek

20 apr 2023 • 2 min

Kontakten mellan lärosätesbiblioteken och Svensk biblioteksförening har tunnats ut, anser tre bibliotekschefer. De efterlyser ett särskilt fokus på just universitets- och högskolebiblioteken under kommande år.

I en motion till föreningens årsmöte den 12 maj föreslås att Svensk biblioteksförening de kommande två åren riktar ett särskilt fokus mot lärosätesbiblioteken och bibliotekariernas utmaningar och uppgift inom akademin.

– Syftet med motionen är att uppmärksamma lärosätesbiblioteken som en viktig del i det allmänna biblioteksväsendet och i föreningens intressesfär. Tanken är att det ska inspirera styrelsen och föreningen att ta några nya initiativ under det här året som kommer och sätta lärosätesbiblioteken i fokus. Det kan göras på många olika sätt, säger Miriam Nauri som är bibliotekschef på Karolinska institutet och en av de tre motionsförfattarna.

Ann-Sofie Axelsson, bibliotekschef på Chalmers. Foto: Ulf Nilsson

Hon poängterar att motionen är nästan lika mycket en uppmaning till alla som arbetar på lärosätesbiblioteken, att engagera sig mer i Svensk biblioteksförening. Hon har skrivit motionen tillsammans med Ann-Sofi Axelsson, bibliotekschef på Chalmers och Morgan Palmqvist, överbibliotekarie på Göteborgs universitet.

– Vi ser att kontakten med föreningen har tunnats ut. Det har väl varit andra frågor som har varit i fokus och det ligger väl också i sakens natur, att det går i vågor. Sektorn är väldigt bred och vi tycker att det är jättebra att till exempel skolbiblioteksfrågan har lyfts på ett så bra sätt av Svensk biblioteksförening, menar Miriam Nauri.

Men hon lägger till att hon tror att det stärker sektorn om man även lyfter lärosätesbiblioteken, hon tycker att det var ett tag sedan det gjordes inom föreningen.

I sitt svar på motionen konstaterar Svensk biblioteksförenings styrelse att man tar med sig dessa tankar till arbetet med föreningens strategiska mål. Styrelsen förklarar också att man planerar en rapport under 2023 om var lärosätesbiblioteken står i dag.

– Det ser vi jättemycket fram emot, att konsulteras i det arbetet. Men vi vill ge styrelsen och kansliet ett utrymme att fundera. Det måste vara fler än vi tre som deltar i tankearbetet, säger Miriam Nauri.

I ett mail till Biblioteksbladet skriver Svensk biblioteksförenings ordförande, Helene Öberg, att syftet med rapporten är att dels göra en inventering för föreningens medlemmar, dels att kunna erbjuda beslutsfattare och andra intressenter en inblick i lärosätesbibliotekens utmaningar och strategier.

Morgan Palmqvist, överbibliotekarie vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg

Helene Öberg skriver också att hon kan hålla med om att föreningen gör i frågor som rör lärosätesbiblioteken inte är lika medialt synligt andra frågor, och att det handlar om vad som är medialt intressant och, som hon uttrycker det, kommunikativa prioriteringar.

”Däremot tycker jag att vi har en god kontakt med lärosätesbiblioteken, till exempel genom de olika expertnätverken och de rapporter vi jobbar fram. Jag är glad att se att en av motionärerna, Morgan Palmqvist, kandiderar till styrelsen, det är ett bra sätt att ta engagemanget vidare”, skriver Helene Öberg.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min