Oro för besparingar – Personalen skrev brev till rektorn

18 okt 2023 • 4 min

När Mittuniversitetets bibliotek får i uppdrag att spara befarar de anställda att kvaliteten påverkas negativt. Bibliotekschefen bekräftar att besparingarna kan slå hårt mot personalen. Samtidigt varnar rektorn för ännu tuffare tider.

Personalen på Mittuniversitets bibliotek upplever att de pågående nedskärningarna fungerar som en nedmontering av biblioteket. De har därför skrivit ett brev till Mittuniversitetets rektor, Anders Fällström, men upplever att varken han eller någon annan i ledningen tar deras upprop på allvar.

I det långa och utförliga brevet till Anders Fällström, som skickades den 15 september, menar personalen att ledningen i form av förvaltningschefen har presenterat ”ett aggressivt besparingsscenario” för personalen: ”Om UB skulle behöva minska budgetramen med tio procent under två år, vilka åtgärder behövs och vilka konsekvenser skulle dessa åtgärder få?”

I brevet uttrycker personalen att detta scenario verkar absurt då de ”under de senaste åren redan har förlorat över 25 procent av personalstyrkan” sedan 2018.

Maivor Hallén, bibliotekschef på Mittuniversitetet.

Maivor Hallén är bibliotekschef och menar att brevet är välformulerat och väl underbyggt och håller med om att det inte går att spara tio procent på två års sikt utan stora negativa konsekvenser.

– Det kommer att slå väldigt hårt mot bibliotekspersonalen om jag inte får tillstånd att minska på lokalytor. Det förväntas då att dessa ytor kan användas för annan verksamhet. Men bibliotekslokaler är ofta specialanpassade och det kan krävas viss ombyggnation för att det ska vara möjligt. Min förhoppning är att minskningen ska slå så lite som det går mot personalgruppen, säger Maivor Hallén.

Som hon uttrycker det finns det en dialog med ledningen men de ändrar ändå inte sin uppfattning som är cementerad sedan flera år tillbaka.

– Biblioteket måste spara och man orkar inte ta till sig att tiderna nu är annorlunda. Ska man spara för mycket nu så riskerar man faktiskt verksamhetens kvalitet och riskerar då att inte leva upp att vara så bra för att stötta den breddade rekryteringen och studenter med särskilda behov, menar Maivor Hallén.

Hon lägger till att hon anser att bibliotekets tjänster gör att man behöver ha personalen kvar. Hon förstår inte vad de ska kunna spara på.

– Inför 2024 kommer vi att genomföra en första spardel. De 16 studenter som har jobbat som biblioteksvärdar för att vi ska kunna ha öppet kvällar och helger, de kommer att sägas upp. Då minskas tillgängligheten och det drabbar studenter som är bosatt på orten men som läser på annat lärosäte. Det drabbar också allmänheten. Vi kommer att kompensera med meröppet för personal och studenter, så att de kommer in med kort och kod efter stängningstid när vi nu behöver minska öppettiderna, säger Maivor Hallén.

Hon kom till Mittuniversitetet i januari 2022 efter att ha varit bibliotekschef på Lunds Tekniska Högskola. Hon hade önskat sig att besparingen skulle fördelas över fem år för att man ska kunna ta hänsyn till bland annat kommande pensionsavgångar. Det hade givit en smidigare och mjukare övergång till en mindre verksamhet. Men det har inte Maivor Hallén fått igenom.

– Jag tycker att det är bra att personalen har skrivit brevet och det är viktigt att de får uttrycka sina synpunkter, menar hon.

Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet, säger att han ser allvarligt på budskapet i det skickade brevet. Han förstår den oro som finns hos personalen.

– Samtidigt är vi i ett läge där vi vet väldigt lite om vad som kommer att hända. Men det var bra att de skrev för det ledde till att vi hade ett möte tillsammans, jag och den tillförordnade förvaltningschefen Ludde Edgren, där vi träffade all personal. Då fick vi prata lite mer och jag fick möjlighet att berätta om min syn på varför och vad som kommer att hända. Det innebär inte nedskärningar av allting på biblioteket, säger Anders Fällström.

Vissa saker som har med biblioteket att göra, menar han, kommer att kräva ökade resurser medan andra måste minska utifrån det ekonomiska läget.

– Biblioteket är på många sätt kärnan i vår verksamhet, både på utbildnings- och forskningssidan, både för studenter och forskare. Men jag tror inte att nedskärningarna kommer att ge de stora konsekvenser som Maivor ser framför sig, konstaterar Anders Fällström.

Han understryker också att förhandlingarna och budgetarbetet är i ett så tidigt skede att det än så länge är svårt att veta exakt hur det kommer att bli. Någon omfattande analys om vad som kommer att göras är ännu inte gjord, påpekar han.

– Vi måste värna stödet till studenter, värna och stärka stödet till forskare. Det här är min bild men det måste sedan hanteras av biblioteket. Vi måste minska kostnaderna och jag skulle tro att det landar i exempelvis att öppettider på kvällar och helger för allmänheten kommer att begränsas.

Anders Fällström lägger till att det blev väldigt tydligt när budgetpropositionen kom, att det ekonomiska läget förmodligen kommer att bli ännu tuffare och det väldigt snart. Han befarar att aviserade omfördelningar mellan de olika lärosätenas så kallade takbelopp riskerar att slå hårt mot många universitet och högskolor ute i landet och att man måste vara beredd på tuffare ekonomiska villkor.

– Vi måste ställa om hela skutan i tid och det kan vi inte hålla på med i fem år, säger Anders Fällström.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min