Besked om skolbibliotek uteblev

20 jan 2023 • < 1 min

Vikten av läsning lyftes på skolministerns och utbildningsministerns pressträff på fredagen. Men ingen nämnde skolbiblioteken.

– Läsning är väldigt viktigt, det finns inget viktigare i den svenska skolan än att tidigt lära sig läsa, sade utbildningsminister Mats Persson (L) på fredagens presskonferens.

Tillsammans med skolminister Lotta Edholm (L) presenterade han satsningar på den svenska skolan. Utökad undervisningstid på lågstadiet och nya karriärvägar för lärare för att öka attraktionskraften för läraryrket var några av nyheterna som presenterades. Dessutom meddelade ministrarna att regeringen i sin budget skjuter till extra pengar till kommunerna för speciallärare samt mer pengar till lovskola och till läromedel.

Däremot nämndes inte skolbiblioteken över huvud taget. Trots att Mats Persson alltså konstaterade att läsning är basen för kunskapsinhämtning och att regeringen satsar extra pengar för att barn ska läsa mer.

– Läsning är basen för att förstå matematik, basen för att lära sig skriva och basen för kunskapsinhämtning längre upp i åldrarna, sade utbildningsministern.

– Vi har ett särskilt fokus i den här budgeten på att våra barn och ungdomar ska läsa mer och skjuter till pengar till det.

Satsningen består för 2023 av 5 miljoner kronor – 17 241 kronor per kommun – som ska gå till att stärka barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Den summan höjs 2024 till 30 miljoner kronor och beräknas 2025 landa på 18 miljoner kronor.

1 kommentarer

  1. Tråkigt att inte skolbiblioteken ses som en möjlighet att vara en bidragande faktor till ökat läsfrämjande i skolan för den nya regeringen. Det kanske är för komplicerat eller för dyrt? Bättre satsa på sådant som man vet vad det är: lärare och speciallärare?

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min