Besked om skolbibliotek uteblev

20 jan 2023 • < 1 min

Vikten av läsning lyftes på skolministerns och utbildningsministerns pressträff på fredagen. Men ingen nämnde skolbiblioteken.

– Läsning är väldigt viktigt, det finns inget viktigare i den svenska skolan än att tidigt lära sig läsa, sade utbildningsminister Mats Persson (L) på fredagens presskonferens.

Tillsammans med skolminister Lotta Edholm (L) presenterade han satsningar på den svenska skolan. Utökad undervisningstid på lågstadiet och nya karriärvägar för lärare för att öka attraktionskraften för läraryrket var några av nyheterna som presenterades. Dessutom meddelade ministrarna att regeringen i sin budget skjuter till extra pengar till kommunerna för speciallärare samt mer pengar till lovskola och till läromedel.

Däremot nämndes inte skolbiblioteken över huvud taget. Trots att Mats Persson alltså konstaterade att läsning är basen för kunskapsinhämtning och att regeringen satsar extra pengar för att barn ska läsa mer.

– Läsning är basen för att förstå matematik, basen för att lära sig skriva och basen för kunskapsinhämtning längre upp i åldrarna, sade utbildningsministern.

– Vi har ett särskilt fokus i den här budgeten på att våra barn och ungdomar ska läsa mer och skjuter till pengar till det.

Satsningen består för 2023 av 5 miljoner kronor – 17 241 kronor per kommun – som ska gå till att stärka barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Den summan höjs 2024 till 30 miljoner kronor och beräknas 2025 landa på 18 miljoner kronor.

1 kommentarer

  1. Tråkigt att inte skolbiblioteken ses som en möjlighet att vara en bidragande faktor till ökat läsfrämjande i skolan för den nya regeringen. Det kanske är för komplicerat eller för dyrt? Bättre satsa på sådant som man vet vad det är: lärare och speciallärare?

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min