Besked om skolbibliotek uteblev

20 jan 2023 • < 1 min

Vikten av läsning lyftes på skolministerns och utbildningsministerns pressträff på fredagen. Men ingen nämnde skolbiblioteken.

– Läsning är väldigt viktigt, det finns inget viktigare i den svenska skolan än att tidigt lära sig läsa, sade utbildningsminister Mats Persson (L) på fredagens presskonferens.

Tillsammans med skolminister Lotta Edholm (L) presenterade han satsningar på den svenska skolan. Utökad undervisningstid på lågstadiet och nya karriärvägar för lärare för att öka attraktionskraften för läraryrket var några av nyheterna som presenterades. Dessutom meddelade ministrarna att regeringen i sin budget skjuter till extra pengar till kommunerna för speciallärare samt mer pengar till lovskola och till läromedel.

Däremot nämndes inte skolbiblioteken över huvud taget. Trots att Mats Persson alltså konstaterade att läsning är basen för kunskapsinhämtning och att regeringen satsar extra pengar för att barn ska läsa mer.

– Läsning är basen för att förstå matematik, basen för att lära sig skriva och basen för kunskapsinhämtning längre upp i åldrarna, sade utbildningsministern.

– Vi har ett särskilt fokus i den här budgeten på att våra barn och ungdomar ska läsa mer och skjuter till pengar till det.

Satsningen består för 2023 av 5 miljoner kronor – 17 241 kronor per kommun – som ska gå till att stärka barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Den summan höjs 2024 till 30 miljoner kronor och beräknas 2025 landa på 18 miljoner kronor.

1 kommentarer

  1. Tråkigt att inte skolbiblioteken ses som en möjlighet att vara en bidragande faktor till ökat läsfrämjande i skolan för den nya regeringen. Det kanske är för komplicerat eller för dyrt? Bättre satsa på sådant som man vet vad det är: lärare och speciallärare?

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min