Oppositionen föreslår mer pengar till biblioteken

6 dec 2022 • 3 min

Ökade resurser för att genomföra nationella biblioteksstrategin, lagstiftning om bemannade skolbibliotek, ekonomiskt stöd för digital utlåning och stopp för bibliotekstjänster för papperslösa. Det är några förslag som förs fram i årets motioner som lämnats in till riksdagen.

En rad motioner som berör biblioteken har lämnats in till riksdagen under 2022 års allmänna motionstid. Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet föreslår i sin budgetmotion ökade resurser för att genomföra den nationella biblioteksstrategin och vill se en ökning av anslaget med 175 miljoner kronor under 2023 och 250 miljoner kronor under 2024.

Socialdemokraterna Anna-Belle Strömberg och Peter Hedberg vill se ett riktat stöd för digitalisering och föreslår att riksdagen ser över bibliotekens förutsättningar att finansiera utlåning av digitala böcker. Den traditionella utlåningen utmanas av e-böcker och ljudböcker, skriver motionärerna och konstaterar att biblioteken behöver stöd för att kunna möta invånarnas behov.

Lawen Redar (S), riksdagsledamot, ledamot i kulturutskottet.

Socialdemokraterna noterar i sin budgetmotion att det saknas satsningar på skolbibliotek och efterlyser förslag för ökad läskunnighet. Partiets kulturpolitiska talesperson Lawen Redar ger också uttryck för sin oro över skrivningen om anmälningsplikt i Tidöavtalet. Hon hänvisar till bibliotekslagen som slår fast att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. ”Inte för några utan för alla – och utan undantag.” Därför är det ytterst problematiskt, skriver hon vidare, att regeringen med stöd av Sverigedemokraterna föreslår en anmälningsplikt för offentliganställda och därmed merparten av landets bibliotekarier när de kommer i kontakt med personer som vistas utan tillstånd i Sverige. ”Vi anser att detta är en oacceptabel ordning och utgör en allvarlig en allvarlig inskränkning i Bibliotekslagens syftesbeskrivning samt folkbibliotekariernas yrkesroll.”

Sverigedemokraterna har, trots att partiet nu sitter i regeringskansliet, också lämnat en motion om bibliotek. Liksom flera tidigare år kallas den ”Bibliotek i tradition och förnyelse”, men här kommenteras inte anmälningsplikten alls. Däremot föreslås, liksom tidigare, att personer som inte har rätt att vistas i landet inte ska få ta del av bibliotekens tjänster. Något som inte nämns i Tidöavtalet. Det understryks dock att biblioteken fortsatt ska vara en öppen plats.

Motionen liknar tidigare års motioner till utformningen, men skrivningarna om att endast svenska medborgare ska ha rätt till bibliotekens tjänster är borta sedan 2020. Innan dess föreslog partiet att bibliotekens verksamhet ”… bör primärt rikta sig mot svenska medborgare.” ”Bibliotekens verksamhet ska vara medborgare och nationen till gagn… Sverigedemokraterna anser av princip att tillgängligheten av samhällets välfärdstjänster först och främst ska inrikta sig på och tillfalla svenska medborgare”, skrev Aron Emilsson (SD) 2017.

2020 togs skrivningarna om medborgarskap bort och endast formuleringarna om att personer som inte har rätt att vistas i landet behölls.

Runar Filper (SD), riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet. Foto: Riksdagen

Nytt i årets motion från Sverigedemokraterna är dock förslaget om en åtgärdsplan för att värna tysthetsnormen. Biblioteken är inte en lämplig plats för framträdanden inom konst och kultur, skriver Runar Filper (SD), i motionen, även om författarsamtal är en naturlig del av biblioteksmiljön.

Partiet vill, liksom tidigare, ändra i bibliotekslagen så att människor med annat modersmål än svenska inte längre är en prioriterad grupp.

Miljöpartiet och tidigare kulturminister Amanda Lind har flera motioner som berör biblioteken. Bland annat föreslås lagstiftning om bemannade skolbibliotek, till stor del i enlighet med den utredning som Gustav Fridolin presenterade i början av 2021. Även Vänsterpartiet efterlyser ett förslag från regeringen som innebär att elevers rätt till bemannade skolbibliotek stärks.

Amanda Lind föreslår i en motion kallad ”Paket för att stärka den fria konsten” en skarpare skrivning om armlängds avstånd i bibliotekslagen. Tidigare kulturministern hänvisar till händelser där enskilda politiker velat stoppa evenemang på bibliotek och utställningar på museum.

Miljöpartiet vill även säkra en långsiktig finansiering av resursbiblioteken för de nationella minoritetsspråken.

Centerpartiets Anne-Li Sjölund föreslår i en motion om idrottsliv och friluftsliv som är tillgängligt för alla, ett bibliotek för utrustning för parasport. För personer med funktionsnedsättning kan parasport vara en väg till fysisk aktivitet, enligt Sjölund. Den speciella utrustningen som krävs är dock kostsam och därför skulle ett nationellt föreningsdrivet bibliotek där den utrustningen lånas ut underlätta.

Fakta Allmänna motionstiden 2022

  • 2022 lämnades 2 238 motioner in till riksdagen under den allmänna motionstiden, i år mellan den 26 september och den 23 november.
  • Det är färre motioner än 2021 då 4 149 motioner lämnades in och det lägsta antalet inlämnade motioner på många år.
  • Motionerna går först till det riksdagsutskott som ansvarar på frågan. Där gås motionen igenom och utskottet föreslår vad riksdagen ska besluta. Därefter fattar riksdagen beslut.
 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nytt råd ska rädda kulturarvet

Kungliga biblioteket får tillsammans med en rad andra myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för att skydda kulturarvet. ”I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.”

1 mar 2024 • < 1 min

Krönika

Ingen kan väl vara emot öppen vetenskap?

Demokrati, kunskap och att forsknings­resultat ska göra största möjliga nytta. Det borde räcka som drivkrafter för att göra vetenskapen öppen till 2030, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen.

1 mar 2024 • 2 min

Ledare

140 miljoner argument för öppen tillgång

De vetenskapliga förlagen tjänar obegripligt mycket pengar. Det drabbar alla, från allmänheten till forskare, när miljoner som kunde ha gått till forskning i stället blir vinst hos världens största kapitalförvaltare.

28 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min