Oppositionen föreslår mer pengar till biblioteken

6 dec 2022 • 3 min

Ökade resurser för att genomföra nationella biblioteksstrategin, lagstiftning om bemannade skolbibliotek, ekonomiskt stöd för digital utlåning och stopp för bibliotekstjänster för papperslösa. Det är några förslag som förs fram i årets motioner som lämnats in till riksdagen.

En rad motioner som berör biblioteken har lämnats in till riksdagen under 2022 års allmänna motionstid. Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet föreslår i sin budgetmotion ökade resurser för att genomföra den nationella biblioteksstrategin och vill se en ökning av anslaget med 175 miljoner kronor under 2023 och 250 miljoner kronor under 2024.

Socialdemokraterna Anna-Belle Strömberg och Peter Hedberg vill se ett riktat stöd för digitalisering och föreslår att riksdagen ser över bibliotekens förutsättningar att finansiera utlåning av digitala böcker. Den traditionella utlåningen utmanas av e-böcker och ljudböcker, skriver motionärerna och konstaterar att biblioteken behöver stöd för att kunna möta invånarnas behov.

Lawen Redar (S), riksdagsledamot, ledamot i kulturutskottet.

Socialdemokraterna noterar i sin budgetmotion att det saknas satsningar på skolbibliotek och efterlyser förslag för ökad läskunnighet. Partiets kulturpolitiska talesperson Lawen Redar ger också uttryck för sin oro över skrivningen om anmälningsplikt i Tidöavtalet. Hon hänvisar till bibliotekslagen som slår fast att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. ”Inte för några utan för alla – och utan undantag.” Därför är det ytterst problematiskt, skriver hon vidare, att regeringen med stöd av Sverigedemokraterna föreslår en anmälningsplikt för offentliganställda och därmed merparten av landets bibliotekarier när de kommer i kontakt med personer som vistas utan tillstånd i Sverige. ”Vi anser att detta är en oacceptabel ordning och utgör en allvarlig en allvarlig inskränkning i Bibliotekslagens syftesbeskrivning samt folkbibliotekariernas yrkesroll.”

Sverigedemokraterna har, trots att partiet nu sitter i regeringskansliet, också lämnat en motion om bibliotek. Liksom flera tidigare år kallas den ”Bibliotek i tradition och förnyelse”, men här kommenteras inte anmälningsplikten alls. Däremot föreslås, liksom tidigare, att personer som inte har rätt att vistas i landet inte ska få ta del av bibliotekens tjänster. Något som inte nämns i Tidöavtalet. Det understryks dock att biblioteken fortsatt ska vara en öppen plats.

Motionen liknar tidigare års motioner till utformningen, men skrivningarna om att endast svenska medborgare ska ha rätt till bibliotekens tjänster är borta sedan 2020. Innan dess föreslog partiet att bibliotekens verksamhet ”… bör primärt rikta sig mot svenska medborgare.” ”Bibliotekens verksamhet ska vara medborgare och nationen till gagn… Sverigedemokraterna anser av princip att tillgängligheten av samhällets välfärdstjänster först och främst ska inrikta sig på och tillfalla svenska medborgare”, skrev Aron Emilsson (SD) 2017.

2020 togs skrivningarna om medborgarskap bort och endast formuleringarna om att personer som inte har rätt att vistas i landet behölls.

Runar Filper (SD), riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet. Foto: Riksdagen

Nytt i årets motion från Sverigedemokraterna är dock förslaget om en åtgärdsplan för att värna tysthetsnormen. Biblioteken är inte en lämplig plats för framträdanden inom konst och kultur, skriver Runar Filper (SD), i motionen, även om författarsamtal är en naturlig del av biblioteksmiljön.

Partiet vill, liksom tidigare, ändra i bibliotekslagen så att människor med annat modersmål än svenska inte längre är en prioriterad grupp.

Miljöpartiet och tidigare kulturminister Amanda Lind har flera motioner som berör biblioteken. Bland annat föreslås lagstiftning om bemannade skolbibliotek, till stor del i enlighet med den utredning som Gustav Fridolin presenterade i början av 2021. Även Vänsterpartiet efterlyser ett förslag från regeringen som innebär att elevers rätt till bemannade skolbibliotek stärks.

Amanda Lind föreslår i en motion kallad ”Paket för att stärka den fria konsten” en skarpare skrivning om armlängds avstånd i bibliotekslagen. Tidigare kulturministern hänvisar till händelser där enskilda politiker velat stoppa evenemang på bibliotek och utställningar på museum.

Miljöpartiet vill även säkra en långsiktig finansiering av resursbiblioteken för de nationella minoritetsspråken.

Centerpartiets Anne-Li Sjölund föreslår i en motion om idrottsliv och friluftsliv som är tillgängligt för alla, ett bibliotek för utrustning för parasport. För personer med funktionsnedsättning kan parasport vara en väg till fysisk aktivitet, enligt Sjölund. Den speciella utrustningen som krävs är dock kostsam och därför skulle ett nationellt föreningsdrivet bibliotek där den utrustningen lånas ut underlätta.

Fakta Allmänna motionstiden 2022

  • 2022 lämnades 2 238 motioner in till riksdagen under den allmänna motionstiden, i år mellan den 26 september och den 23 november.
  • Det är färre motioner än 2021 då 4 149 motioner lämnades in och det lägsta antalet inlämnade motioner på många år.
  • Motionerna går först till det riksdagsutskott som ansvarar på frågan. Där gås motionen igenom och utskottet föreslår vad riksdagen ska besluta. Därefter fattar riksdagen beslut.
 

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min