Sofia Lenninger: Var förberedd på ny kulturpolitik

16 sep 2022 • 2 min

När nya politiker tillträder kan det uppstå svårigheter för tjänstepersoner i kultursektorn. Då gäller det att vara förberedd och veta vad man kan och inte kan göra, säger Sofia Lenninger, före detta bibliotekschef.

– Kanske uppstår fler situationer som upplevs som svåra framöver, säger Sofia Lenninger som deltar i ett panelsamtal på Humanistdygnet i Linköping om armlängds avstånd mellan politik och tjänstemän.

Hon har själv erfarenhet av svårigheter av det slaget sedan hon var kultur- och bibliotekschef i SD-styrda Sölvesborg.  I dag är hon avdelningschef på Regionmuseet Skåne, men i Sölvesborg för tre år sedan tvingades hon sluta efter att ha berättat i bland annat Biblioteksbladet om sin upplevelse av politiker som ville detaljstyra biblioteksverksamheten.

– Min erfarenhet kanske kan bidra och min ingång är att reflektera kring tjänstemannens roll och de svårigheter som kan finnas. Man måste förstå och förbereda sig för att hantera det på ett professionellt sätt, säger hon.

Panelsamtalet har varit planerat i två år men skjutits upp av pandemin.

– Frågan var aktuell då och den är inte mindre aktuell nu. Den är sen och aktuell på samma gång kan man säga.

Aktuell inte minst till följd av valet, med ny regering och nya styren i många kommuner. Maktskiften kan alltid få konsekvenser för tjänstepersoner, men svårigheterna som Sofia Lenninger refererar till handlar i synnerhet om tjänstepersoner i kulturförvaltningar där Sverigedemokraterna styr. Och svårigheten som hon beskriver uppstår när kulturpolitiken används med ett instrumentellt syfte.

– Det finns en skillnad i kulturpolitiska mål. Skillnaden går mellan de flesta partierna och ett parti.

I det flödet är det inte lätt att stå rakt upp

För de flesta partier är det främsta målet att främja yttrandefrihet och jämn tillgång till kultur, medan SD:s främsta mål med kulturpolitiken, enligt Sofia Lenninger, är att hålla samman folket i förhållande till den nationella världsbilden.

– De säger att kulturarvet ska vara fritt och att yttrandefriheten är central, men att den offentligt finansierade konsten ska användas för ett visst syfte. De avgränsar hur allmänna medel ska användas, säger hon.

– Hur uppfyller jag då mitt uppdrag att ge allmänheten tillgång till kultur?

När det uppstår situationer där den offentligt finansierade kulturen blir ett instrument är det viktigt för tjänstepersonen att förstå och hantera sin egen roll.

– I det flödet är det inte lätt att stå rakt upp om politiken är väldigt tydlig med vad den ska göra. Jag lyckades inte jättebra med det, men jag var inte heller beredd.

Hennes råd till tjänstepersoner i kultursektorn är att förbereda sig och fundera över hur man ska hantera en sådan situation om den uppstår.

– Mitt uppdrag är inte bara att vara politikens förlängda arm. Jag har även i uppdrag att förmedla allmänhetens önskemål och vilja till politikerna, så att de förstår konsekvenserna av sin politik.

Fakta Humanistdygnet

  • Hålls på filosofiska fakulteten på Linköpings universitet lördagen den 17 september.
  • Under dagen samtalar forskare, artister, konstnärer och författare om humaniora och humanism.
  • I panelsamtalet som går under namnet ”Kulturen, politiken och samhället, möjligheter och motsånd” deltar utöver Sofia Lenninger Olof Hermelin, chef på Östergötlands museum, Hasti Radpour, konstnär, Erik Jersenius, kulturchef Östgöta Correspondenten och Maria Fagerberg, författare.
Det är viktigt att veta vad man kan göra och vad man inte bör göra.

– Man kan stå för kunskapsanalys och det är viktigt att man tillåts göra det.

Hur en ny moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna kommer att påverka kulturpolitiken återstår att se. Enligt Sofia Lenninger går det en skiljelinje mellan SD och övriga borgerliga partier och det är fortfarande oklart vilket parti som kommer att leda kulturdepartementet. Hur viktig kommer kulturen vara som fråga för de styrande partierna? Är det en ministerpost som ”ges bort” eller som partierna vill behålla för egen del?

– Nu måste de bekänna färg. Hur viktig är kulturpolitiken och en jämn tillgång till kulturen? Det kommer att bli synligt.

1 kommentarer

  1. Att det går en tydlig skiljelinje mellan SD och övriga partier i fråga om kulturpolitik, där SD vill ha en instrumentell kultur och resten en fri sådan, är totalt nonsens! Även inom Miljöpartiet har man visat en tydlig vilja att styra kulturen i en viss instrumentell riktning, tydligast i rapporten ”Kulturen – det fjärde välfärdsområdet” från 2015, vilken just därför totalsågades av såväl borgerliga politiker som tunga kulturchefer inom dagspressen. Fast det var förstås en instrumentell inriktning som låg i linje med den genomsnittliga kulturarbetarens personliga övertygelser… Och finns det verkligen någon människa som på fullt allvar tror att vänsterfolks vurm för armslängds avstånd inom kultursektorn saknar koppling det faktum att de flesta kulturarbetare är vänster, och att armslängds avstånd alltså i praktiken är en försäkran om fortsatt vänsterhegemoni?

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min