Sofia Lenninger: Var förberedd på ny kulturpolitik

16 sep 2022 • 2 min

När nya politiker tillträder kan det uppstå svårigheter för tjänstepersoner i kultursektorn. Då gäller det att vara förberedd och veta vad man kan och inte kan göra, säger Sofia Lenninger, före detta bibliotekschef.

– Kanske uppstår fler situationer som upplevs som svåra framöver, säger Sofia Lenninger som deltar i ett panelsamtal på Humanistdygnet i Linköping om armlängds avstånd mellan politik och tjänstemän.

Hon har själv erfarenhet av svårigheter av det slaget sedan hon var kultur- och bibliotekschef i SD-styrda Sölvesborg.  I dag är hon avdelningschef på Regionmuseet Skåne, men i Sölvesborg för tre år sedan tvingades hon sluta efter att ha berättat i bland annat Biblioteksbladet om sin upplevelse av politiker som ville detaljstyra biblioteksverksamheten.

– Min erfarenhet kanske kan bidra och min ingång är att reflektera kring tjänstemannens roll och de svårigheter som kan finnas. Man måste förstå och förbereda sig för att hantera det på ett professionellt sätt, säger hon.

Panelsamtalet har varit planerat i två år men skjutits upp av pandemin.

– Frågan var aktuell då och den är inte mindre aktuell nu. Den är sen och aktuell på samma gång kan man säga.

Aktuell inte minst till följd av valet, med ny regering och nya styren i många kommuner. Maktskiften kan alltid få konsekvenser för tjänstepersoner, men svårigheterna som Sofia Lenninger refererar till handlar i synnerhet om tjänstepersoner i kulturförvaltningar där Sverigedemokraterna styr. Och svårigheten som hon beskriver uppstår när kulturpolitiken används med ett instrumentellt syfte.

– Det finns en skillnad i kulturpolitiska mål. Skillnaden går mellan de flesta partierna och ett parti.

I det flödet är det inte lätt att stå rakt upp

För de flesta partier är det främsta målet att främja yttrandefrihet och jämn tillgång till kultur, medan SD:s främsta mål med kulturpolitiken, enligt Sofia Lenninger, är att hålla samman folket i förhållande till den nationella världsbilden.

– De säger att kulturarvet ska vara fritt och att yttrandefriheten är central, men att den offentligt finansierade konsten ska användas för ett visst syfte. De avgränsar hur allmänna medel ska användas, säger hon.

– Hur uppfyller jag då mitt uppdrag att ge allmänheten tillgång till kultur?

När det uppstår situationer där den offentligt finansierade kulturen blir ett instrument är det viktigt för tjänstepersonen att förstå och hantera sin egen roll.

– I det flödet är det inte lätt att stå rakt upp om politiken är väldigt tydlig med vad den ska göra. Jag lyckades inte jättebra med det, men jag var inte heller beredd.

Hennes råd till tjänstepersoner i kultursektorn är att förbereda sig och fundera över hur man ska hantera en sådan situation om den uppstår.

– Mitt uppdrag är inte bara att vara politikens förlängda arm. Jag har även i uppdrag att förmedla allmänhetens önskemål och vilja till politikerna, så att de förstår konsekvenserna av sin politik.

Fakta Humanistdygnet

  • Hålls på filosofiska fakulteten på Linköpings universitet lördagen den 17 september.
  • Under dagen samtalar forskare, artister, konstnärer och författare om humaniora och humanism.
  • I panelsamtalet som går under namnet ”Kulturen, politiken och samhället, möjligheter och motsånd” deltar utöver Sofia Lenninger Olof Hermelin, chef på Östergötlands museum, Hasti Radpour, konstnär, Erik Jersenius, kulturchef Östgöta Correspondenten och Maria Fagerberg, författare.
Det är viktigt att veta vad man kan göra och vad man inte bör göra.

– Man kan stå för kunskapsanalys och det är viktigt att man tillåts göra det.

Hur en ny moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna kommer att påverka kulturpolitiken återstår att se. Enligt Sofia Lenninger går det en skiljelinje mellan SD och övriga borgerliga partier och det är fortfarande oklart vilket parti som kommer att leda kulturdepartementet. Hur viktig kommer kulturen vara som fråga för de styrande partierna? Är det en ministerpost som ”ges bort” eller som partierna vill behålla för egen del?

– Nu måste de bekänna färg. Hur viktig är kulturpolitiken och en jämn tillgång till kulturen? Det kommer att bli synligt.

1 kommentarer

  1. Att det går en tydlig skiljelinje mellan SD och övriga partier i fråga om kulturpolitik, där SD vill ha en instrumentell kultur och resten en fri sådan, är totalt nonsens! Även inom Miljöpartiet har man visat en tydlig vilja att styra kulturen i en viss instrumentell riktning, tydligast i rapporten ”Kulturen – det fjärde välfärdsområdet” från 2015, vilken just därför totalsågades av såväl borgerliga politiker som tunga kulturchefer inom dagspressen. Fast det var förstås en instrumentell inriktning som låg i linje med den genomsnittliga kulturarbetarens personliga övertygelser… Och finns det verkligen någon människa som på fullt allvar tror att vänsterfolks vurm för armslängds avstånd inom kultursektorn saknar koppling det faktum att de flesta kulturarbetare är vänster, och att armslängds avstånd alltså i praktiken är en försäkran om fortsatt vänsterhegemoni?

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min