Politiker föreslås som ny ordförande i Svensk biblioteksförening

20 apr 2022 • 2 min

MP-politikern Helene Öberg föreslås ta över som ordförande i Svensk biblioteksförening när Johanna Hansson lämnar posten i vår.

– Jag är uppvuxen med bibliotek som har betytt mycket för mig och det kändes väldigt hedrande när jag fick frågan om jag kunde göra något för biblioteken, otroligt fint, säger Helene Öberg.

Hon är i grunden politiker för Miljöpartiet och har jobbat som statssekreterare åt före detta kulturminister Amanda Lind och dåvarande skolminister Gustav Fridolin. Något som hon ser som en tillgång.

– Jag tror att jag kan bidra med erfarenheter både från kulturvärlden och utbildningsvärlden. När det gäller sakfrågor, men också i relationer. Man kan föra människor närmare varandra. Skolbiblioteksfrågan är ett tydligt exempel där det är viktigt med båda sidorna.

Lagstiftning om bemannade skolbibliotek är en fråga som Helene Öberg tycker är viktig att driva. Men hon vill inte peka ut vilka frågor som är viktigast än, utan betonar att det handlar om ett lagarbete.

– Vi måste samla oss i den nya styrelsen och prata ihop oss och utgå ifrån den vision som finns för att se om det finns strategier som behöver omarbetas. Men det finns flera aktuella frågor.

En av frågorna som var uppe under hennes tid var frågan om möjligheten att porta stökiga individer från bibliotek, en lagstiftning som träder i kraft den 1 juli. En lagstiftning som hon beskriver som utmanande.

– Utifrån de diskussioner som jag har tagit del av handlar det delvis om brister i arbetsgivarens ansvar. Jag tror egentligen att det hade funnits fler trådar att dra i, men det är uppenbart att många har tuffa situationer att hantera.

Helene Öberg kommer från Hässleholm och har läst på lärarutbildningen. Hon är inte utbildad bibliotekarie och tycker att det var modigt av valberedningen att föreslå henne till posten som ordförande.

Fakta Årsmötet 2022

  • Ny ordförande väljs vid Svensk biblioteksförenings årsmöte den 20 maj.
  • Fem nya ledamöter ska också väljas till styrelsen.
  • Valberedningen föreslår: Brit Stakston, journalist och mediestrateg, Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg, Peter Björkman, samordnare vid Regionbibliotek Västernorrland samt Rebecca Bachmann, bibliotekschef vid Södersjukhuset i Stockholm. Ett omval föreslås också av Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.
  • På årsmötet tas även föreningens årsredovisning upp. Resultatet för 2021 blev minus 11 miljoner kronor efter finansnetto. Verksamhetsresultatet landade på minus 17,7 miljoner kronor, ett underskott som är 2,3 miljoner mindre än budget, då delar av verksamheten planerades om till mindre kostsamma arrangemang under pandemin. Föreningens medlemmar ökade marginellt under 2021 och var vid årets slut 3 187 (2 739 enskilda och 448 institutionella).

– Det kommer att finnas andra som är bibliotekarier och jag tänker att man kan komplettera varandra. Att mötas från olika perspektiv tror jag är bra. Jag tycker att det är modigt att vända sig utanför sin egen organisation.

Innan hon blev statssekreterare var hon landstingsråd för Miljöpartiet i Stockholms stad. Hennes politiska bakgrund ser hon inte som någon nackdel.

– Det är viktigt att säga att jag sätter det åt sidan. Det är inte det som är min roll eller uppgift och jag har inga uppdrag för Miljöpartiet. Det finns många med politisk bakgrund som går in i olika roller i civilsamhället. Det viktiga är vems uppdrag man arbetar för och så får man vara lojal med det.

Helene Öberg har också varit generalsekreterare i organisationen Makalösa föräldrar. Och 2010 utnämndes hon till årets lobbyist för arbetet att ge ensamföräldrar en röst i samhället. Hon ser fram emot det kommande uppdraget.

– Jag blev jätteglad när jag fick frågan. Jag ska göra det så ödmjukt och respektfullt jag kan, min roll är att lyfta allt bra som görs.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min