Prisas för sin innovativa kraft

8 jun 2023 • < 1 min

Katarina Standár utses till Årets informationsspecialist 2023. Hon har utvecklat bibliotekets varumärke och hittat nya vägar för open access-frågor. ”Handlar om tillgängliggörande på bibliotek.”

Katarina Standár är bibliotekschef på Marie Cederschiöld högskola i Stockholm. Högskolan bedriver forskning och utbildning inom vård, omsorg, välfärd och socialt arbete. På högskolebiblioteket finns sex anställda. Hon har arbetat med utveckling av verksamheter och arbetsprocesser, digitala medier och även med den kommunikativa biten av biblioteken inom sina organisationer samt bibliotekens varumärke.

Katarina Standár beskriver i ett pressmeddelande att arbetet handlar om ”…att hitta nya vägar för individers och gruppers behov och samarbeten i en kunskapsmiljö.”

Hon berättar också att hon har ett stort intresse för att arbeta med kommunikation, tillgängliggörande på bibliotek, processer, förhandlingar och omvärldsbevakning.

Utmärkelsen delas ut av SFIS, Svensk förening för informationsspecialister, på vårkonferensen som hålls i dag torsdag.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min