Regeringen uppmanas snabba på digitaliseringen av kulturarvet

20 nov 2023 • 2 min

KB efterlyser nya uppdrag i nästa års forskningsproposition. Och Svensk biblioteksförening lyfter hela bibliotekssektorns roll för att forskningen ska nå ut till allmänheten.

Nästa år ska regeringen presentera en forskningsproposition, något som görs vart fjärde år för staka ut vägen för forskningspolitiken. Inför det arbetet skickar både Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening några yttranden som de hoppas att regeringen ska hörsamma.

Digitaliseringstakten måste öka för att forskningen i framtiden ska kunna bedrivas på digitalt material, påpekar båda instanser. I dag är bara mellan fem och tio procent av det svenska trycket digitaliserat, något som leder till att forskningen blir styrd eftersom forskare är utelämnade till att forska på det material som finns digitalt eller lägga forskningspengar på att själva digitalisera materialet, skriver Svensk biblioteksförening.

KB efterlyser 100 miljoner kronor under 2025–2028 för att öka takten av digitaliseringen av KB:s samlingar. Nationalbiblioteket efterlyser också ett förtydligat uppdrag och rättslig grund för att kunna samla in mer digitalt material, till exempel svenska webbplatser och tryckeriernas digitala filer av böcker och tidningar.

KB efterfrågar även ett uppdrag att ta fram säkra AI-modeller för offentlig sektor och bedömer att de behöver 60 miljoner kronor för att ta fram dessa AI-modeller.

Svensk biblioteksförening efterlyser ett långsiktigt ansvar för finansieringen av öppen vetenskap från staten. Dessutom behövs en reformerad upphovsrätt som gör det möjligt att forska på digitaliserat upphovsrättsskyddat material. ”Vi förväntar oss att regeringen tar upphovsrättsproblematiken på allvar i den kommande forskningspropositionen. Så att Sverige inte halkar efter i forskning som rör maskininlärning, text- och datautvinning och digital humaniora”, skriver Svensk biblioteksförening.

Utöver att lärosätesbiblioteken har en central roll för att nyttiggöra forskningen, skriver föreningen vidare, har även folk- och skolbibliotek en viktig roll att spela för att medborgare ska kunna delta i och nås av forskning. Men, noterar Svensk biblioteksförening, många folkbibliotek står inför besparingar och en kärv ekonomi. Detta innebär utmaningar för dem att delta i forskningsprocessen, något som i sin tur drabbar medborgarna. Läs hela inlägget här.

Hela KB:s inlägg finns att läsa här.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min