BOKMÄSSAN 2023

Så kan biblioteken använda digital teknik

28 sep 2023 • 4 min

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

Salen på Bokmässans övre plan är fullsatt denna mässans första dag. En bit bort har årets upplaga av Bokmässan precis invigts. Kulturministern Parisa Liljestrand har talat om hur viktigt det är att barn och ungas läsförmåga blir bättre. Hon pratade också om de snabbt ökande skillnaderna mellan olika grupper i samhället.

”Vi står inför en läskris och att ta oss an den uppgiften, det är en av mina och den här regeringens viktigaste uppgifter”, konstaterade Parisa Liljestrand som också förklarade att läsa, det är som att tränas i empati.

”Jag står här i dag, inte bara som kulturminister utan också som demokratiminister. I årets budgetproposition föreslår regeringen breda och efterfrågade satsningar för att stärka barn och ungas läsförmåga. Det handlar om två miljarder kronor de närmaste tre åren till bland annat bemannade skolbibliotek, inköp av fysiska böcker och läsfrämjande insatser på våra folkbibliotek”.

Kulturminister Parisa Liljestrand invigde Bokmässan 2023. Foto: Martin Röshammar

Kulturministern pratade inte om VR men det är just det det knökade seminariet handlar om, om hur man kan jobba med immersiva medier på bibliotek och Martin Törnros föreläser om vad immersiva medier faktiskt är och om hur olika upplevelser kan byggas för besökarna, med hjälp av AR och VR.

Men hur gör man detta i praktiken på ett bibliotek? Det är det Linda Sävhammar och personal från bibliotek i Tranås, Kinda och Vadstena, kan berätta om.

I Motala har man utrustat sommarjobbare med 360-kameror som får med hela omgivningen i 360 grader. På äldreboenden har de boende sedan kunnat besöka platser i kommunen, platser dit de kanske inte själva kan ta sig. I Vadstena har man gjort AR-skattjakt på bibliotek och inte minst har Götabiblioteken fört in Forum för levande historias VR-utställning om förintelsen, i Götabibliotekens bibliotek i Linköping, Finspång, Kinda, Motala och Tranås.

– Det handlar om att tillgängliggöra digital teknik för dem som kanske inte har råd att köpa. Det handlar om information, om att ta till sig information och det gör man via dator men också genom den här tekniken som kan hjälpa dig att ta dig till olika miljöer, säger Linda Sävhammar, utvecklingsledare inom digital kompetens och skolbibliotek på Biblioteksutveckling Östergötland.

Matilda Henriksson är biblioteksinformatör men arbetar också med digital handledning på Kinda bibliotek. Hon menar att VR är lite som spelkunskap, att det är en typ av berättelse som man får leva sig in i. Hon menar att VR skapar empati samtidigt som det hjälper till att höja upplevelsen.

– Det finns många berättelser som man kan ta del av i en VR-miljö. Att man får vara med som medskapare är också en viktig del av det, poängterar Linda Sävhammar.

– Vi vill ligga så långt i framkant som det bara går. För oss är det därför viktigt att vi testar oss fram. Vi är en plats för informationsförmedling och ska hjälpa folk att orientera sig i de här världarna, på Internet eller i böcker eller i VR. Då måste vi också kunna det för att lotsa dem, säger Matilda Henriksson.

Under Bokmässan arrangeras flera programpunkter där VR och dess roll på biblioteken avhandlas. Linda Sävhammar är tydlig med att responsen från både besökare och personal har varit blandad.

– Men jag menar att VR förstärker läsfrämjandeupplevelsen. Det finns en VR-upplevelse som heter Dear Angelica. Det är en berättelse som verkligen omsluter en. En bibliotekarie i Motala har gjort det här med en grupp ungdomar. Efteråt kan man skapa något själv, kanske skriva en novell eller att man läser andra, liknande texter som handlar om, som i det här fallet, saknaden efter en mor, säger Linda Sävhammar.

Linda Sävhammar, Biblioteksutveckling Östergötland och Matilda Henriksson från Kinda bibliotek. Foto: Martin Röshammar

Både Linda Sävhammar och Matilda Henriksson är nyfikna på vad som kommer att hända med VR-teknologin som bara är i sin linda men att tekniken är ett sätt att komma ännu närmare karaktärer i böcker. Även lärandet, att ta till sig information, blir mer tillgängligt med hjälp av VR.

– Det allra viktigaste för bibliotekspersonal är väl att fundera på vad syftet är med att köpa in till exempel sådana headset. Är det till spel, eller till att låna ut till låntagare eller vill ni faktiskt göra något meningsfullt, undrar Linda Sävhammar retoriskt.

De båda säger att det handlar inte om att snappa upp ny teknik bara för att hänga med. Nu uppmanar de VR-intresserade i bibliotekssfären att ta hjälp av andra intresserade, att skapa det de kallar för digitala lägereldar. De sker i något som heter 3D-bibblan som finns på Discord där de kan diskutera, informera varandra och inspirera.

I november blir det en bibliotekskonferens där Region Sörmland, Stadsbiblioteket i Stockholm, Region Östergötland, Region Västerbotten och Region Värmland, som kallas för Uppslukande bibbla. Fokus är helt och hållet på VR och immersiva medier och 50 personer har anmält sig.

Linda Sävhammar hoppas nu på fler samarbeten mellan museer och bibliotek där museiutställningar kan visas på biblioteken. Det kommer i förlängningen även ge möjlighet för biblioteken att visa utställningarna även på till exempel äldreboenden eller förskolor.

1 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min