Ministern om anmälningsplikt för skolbibliotekarier: ”Barnkonventionen gäller”

15 sep 2023 • 2 min

Kommer anmälningsplikten att gälla för skolbibliotekarier? Barnkonventionen gäller, konstaterar skolminister Lotta Edholm och skolbibliotek är självklart en del av utbildningsväsendet.

Liberalerna har tidigare meddelat att de vill se ett undantag för lärare med hänvisning till barnkonventionen. Och i de direktiv som Sverigedemokraterna och regeringen har gett till utredaren av anmälningsplikten ingår att utreda undantag från skyldigheten att rapportera möten med papperslösa till polisen eller Migrationsverket.

Många bibliotekarier har redan framfört kritik mot förslaget om anmälningsplikt, liksom lärare, socialsekreterare och vårdpersonal. Vad är då skolministerns besked till de bibliotekarier som ska bemanna skolbiblioteken i framtiden?

Lotta Edholm går inte in närmare på vad hon tycker om förslaget om anmälningsplikt. Hon konstaterar att frågan ska utredas i grunden men poängterar att bankonventionen ska gälla.

– Frågan om anmälningsplikt kommer att utredas nu. För mig har det varit väldigt viktigt att barnkonventionen gäller. Den ger alla barn rätt till utbildning och skolbiblioteket är så klart en del av utbildningen.

Betyder det att du tycker att även skolbibliotekarier ska undantas från anmälningsplikt?

– Det viktigaste är att de konventioner som Sverige har skrivit under, som Europakonventionen och barnkonventionen gäller. Det är ett tydligt besked tycker jag.

När beskedet om bemannade skolbibliotek kom på fredagen handlade det just om den ekonomiska satsningen som ska göra det möjligt. Däremot återstår fortfarande frågetecken om hur kommuner och friskolor ska få tag på tillräckligt många bibliotekarier, då det redan i dag råder brist.

Exakt hur lagen kommer att formuleras och vilka krav som kommer att ställas på framtida bemanning är ännu inte klart.

– Det vi hanterar i dag är pengarna, detaljerna får vi återkomma till, säger Lotta Edholm.

– Det jag ser framför mig är att det kommer att vara bibliotekarier. Men jag inser att det finns en brist. Det finns också väldigt små skolor där man kan fundera på hur de ska lösa det här.

Det finns mängder av problem som behöver lösas, konstaterar ministern.

– Men jag hoppas att den här signalen också leder till att fler unga vill bli bibliotekarier. Det här ökar arbetsmarknaden för bibliotekarier på ett ganska spännande sätt för många.

Kommer det att tillsättas fler utbildningsplatser?
– Det har vi inte börjat fundera på, men det är rimligt att tro att om efterfrågan ökar, så ökar också antalet utbildningsplatser.

Det känns ”fantastiskt roligt” att presentera nyheten om bemannade skolbibliotek, berättar Lotta Edholm och förklarar att det är en del i regeringens ambitioner att förbättra läskunnigheten bland barn.

– Även om det också handlar om läsglädje är det också en del att stärka läskunnigheten och därmed förbättra kunskapsresultaten i andra ämnen.

Spelar det också en roll för barns kunskaper i källkritik och medie- och informationskunskap?

– Ja, det tror jag absolut, framför allt för att bibliotekarier har utbildning i detta. De kan också hjälpa lärare i deras arbete. Det är en viktig poäng.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min