Sjödalsgymnasiet byggde egen databas för elevarbeten

23 okt 2017 • 3 min

Personalen på Sjödalsgymnasiet i Huddinge har byggt en databas med gymnasiearbeten. Eleverna inspireras och motiveras av den fria tillgången, tycker skolbibliotekarien Isabelle Vernersson.

Lisa Skogsberg, Isabelle Vernersson och Björn Lindqvist är glada över att avgångseleverna får tillgång till tidigare gymnasiearbeten genom GAS. Foto: Marika Sivertsson
Lisa Skogsberg, Isabelle Vernersson och Björn Lindqvist är glada över att avgångseleverna får tillgång till tidigare gymnasiearbeten genom GAS. Foto: Marika Sivertsson

Ett litet gäng på Sjödalsgymnasiet har tillsammans skapat databasen GAS för arkivering av gymnasiearbeten. En sammanfattning på engelska presenterar arbetet, som finns i basen som nedladdningsbar PDF. Diva-portalen, universitetsvärldens söktjänst för forskningspublikationer och uppsatser, har stått som förebild. Databasen är offentlig och alla kan nå den genom en länk på skolbibliotekets hemsida.

Varför skapade ni GAS?

– Vi var flera som på olika sätt såg behovet. Som bibliotekarie har jag genomgångar i källkritik och informationssökning med avgångsklasserna. De kan sedan boka mig för att få hjälp med frågeställningar och källor under examensarbetet. Vi har många olika program och totalt 300 avgångselever – det är viktigt att dokumentera varje elevs arbetsprocess, vilket jag gjort på min Ipad. Jag återanvänder det till nya kullar när ämnen återkommer, men tyckte det vore bra om eleverna fick tillgång till varandras arbeten.  Det visade sig att Björn Lindqvist redan diskuterade en sådan databas med stödläraren Marie Tängdin, berättar skolbibliotekarien Isabelle Vernersson.

Varför skulle det se ut just som Diva?

– Det behöver det inte göra. Jag försökte först få idéer genom att leta efter andra skolbibliotek som gjort något liknande men hittade ingenting. Min dotter skrev samtidigt sin c-uppsats, så det var egentligen där jag fick inspiration att efterlikna Diva, berättar Björn Lindqvist, schemaläggare på skolan och ansvarig för GAS.

Hur gick ni tillväga?

– Jag byggde en demo med databasen Mysql och skriftspråket PHP för att kunna visa lärarna på skolan. Databasen är gratis men på webbservern behöver man lägga en liten slant, kanske 15 kronor i månaden. Från idé till färdig GAS har det tagit oss ett och ett halvt år. Mycket handlar om att jag tycker om att programmera – jag har lagt ned ungefär 100 timmar på programmering på min fritid, berättar Björn Lindqvist.

Vad har tagit mest tid?

– Allt tar tid. Från buggar till att samla in gymnasiearbeten. Insamlingen måste ske under den mest hektiska tiden i slutet av läsåret eftersom eleverna är borta på hösten. Hittills har jag själv lagt in arbetena. Men vi försöker få insamlingen automatisk så eleverna levererar via ett formulär där de fyller i titel, nyckelord och annat, säger Björn Lindqvist.

Råd till andra skolor?

– Man behöver inte göra det så svårt. I dag skulle vi ha kommit igång snabbt genom att skapa en mapp i GAFE, Google Apps For Education, det är enkelt och det är sökbart i Google. Då hade vi fått in gymnasiearbeten fortare, och så skulle vi ha skapat systemet runt dem senare, säger Björn Lindqvist.

– Och se till att involvera skolledningen! Låt dem förstå att det är ett sätt att få flera att klara av gymnasiearbetet och sin examen. Lärarna är pressade och utan ledningens medverkan är det trögt att få med dem på tåget, fyller Lisa Skogsberg i.

Vilka fördelar finns för ungdomarna?

– Många! De kan inspireras, lära sig och motiveras av andras arbeten och källor. Det avmystifierar examensarbetet, säger Isabelle Vernersson.

Hur påverkar det ditt arbete?

– Det är för tidigt att säga. Men det blir ett jättebra komplement till de anteckningar jag har i Ipaden. Och jag kan hänvisa till GAS för att hitta källor och inspiration.  Jag tror att det kommer att spara mycket tid i längden.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min