Skolbibliotekens grå vardag

25 nov 2013 • < 1 min

Sedan 2011 finns en skrivning i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många kommuner bryter...

Sedan 2011 finns en skrivning i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många kommuner bryter mot lagen. Upplands Väsby som BBL skrev om för en tid sedan är långt ifrån ensamt om att uppfylla lagens krav på lokal och bemanning – till nackdel för skoleleverna som står utan den resurs som ett skolbibliotek kan vara.

I Piteå t ex finns bara ett skolbibliotek som lever upp till skollagens definition, enligt Piteå-tidningen. Samtidigt har kommunen, i en undersökning gjord av Kungliga biblioteket, uppgett att 20 skolenheter har tillgång till skolbibliotek (medan 13 inte har det) och i den bedömningen också räknat in folkbiblioteken i statistiken, alltså Piteå Stadsbibliotek samt även filialerna ute i byarna och bokbussen.

Och så här ser det ut lite varstans: folkbiblioteken som sorterar under Kultur- och fritid fungerar som skolbibliotek samtidigt som det enligt lagen är skolan som har ansvar för skolbiblioteken.

På en liten skola är det inte alltid möjligt att hålla sig med ett skolbibliotek och då kan bokbussen och folkbiblioteket få träda i dess ställe men det är också uppenbart att det ansvaret för att uppfylla lagens krav är något som lätt hamnar mellan stolarna i en kommun.

DIK har nyligen lanserat en kampanj där man uppmanar elever och föräldrar att anmäla skolor som saknar skolbibliotek till skolinspektionen. För att kunna veta på vilka skolor det finns brister är skolinspektionen beroende av att få in anmälningar.

Svensk Biblioteksförening har liksom DIK länge drivit kravet på bemannade skolbibliotek och anser att skollagen bör skärpas i detta avseende. Nyligen beslutade också Folkpartiet på sitt landsmöte skriv in i sitt nya partiprogram att det är utbildade bibliotekarier som ska ansvara för skolbiblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min