Skolbibliotekens grå vardag

25 nov 2013 • < 1 min

Sedan 2011 finns en skrivning i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många kommuner bryter...

Sedan 2011 finns en skrivning i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många kommuner bryter mot lagen. Upplands Väsby som BBL skrev om för en tid sedan är långt ifrån ensamt om att uppfylla lagens krav på lokal och bemanning – till nackdel för skoleleverna som står utan den resurs som ett skolbibliotek kan vara.

I Piteå t ex finns bara ett skolbibliotek som lever upp till skollagens definition, enligt Piteå-tidningen. Samtidigt har kommunen, i en undersökning gjord av Kungliga biblioteket, uppgett att 20 skolenheter har tillgång till skolbibliotek (medan 13 inte har det) och i den bedömningen också räknat in folkbiblioteken i statistiken, alltså Piteå Stadsbibliotek samt även filialerna ute i byarna och bokbussen.

Och så här ser det ut lite varstans: folkbiblioteken som sorterar under Kultur- och fritid fungerar som skolbibliotek samtidigt som det enligt lagen är skolan som har ansvar för skolbiblioteken.

På en liten skola är det inte alltid möjligt att hålla sig med ett skolbibliotek och då kan bokbussen och folkbiblioteket få träda i dess ställe men det är också uppenbart att det ansvaret för att uppfylla lagens krav är något som lätt hamnar mellan stolarna i en kommun.

DIK har nyligen lanserat en kampanj där man uppmanar elever och föräldrar att anmäla skolor som saknar skolbibliotek till skolinspektionen. För att kunna veta på vilka skolor det finns brister är skolinspektionen beroende av att få in anmälningar.

Svensk Biblioteksförening har liksom DIK länge drivit kravet på bemannade skolbibliotek och anser att skollagen bör skärpas i detta avseende. Nyligen beslutade också Folkpartiet på sitt landsmöte skriv in i sitt nya partiprogram att det är utbildade bibliotekarier som ska ansvara för skolbiblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min