Skolbibliotekens grå vardag

25 nov 2013 • < 1 min

Sedan 2011 finns en skrivning i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många kommuner bryter...

Sedan 2011 finns en skrivning i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många kommuner bryter mot lagen. Upplands Väsby som BBL skrev om för en tid sedan är långt ifrån ensamt om att uppfylla lagens krav på lokal och bemanning – till nackdel för skoleleverna som står utan den resurs som ett skolbibliotek kan vara.

I Piteå t ex finns bara ett skolbibliotek som lever upp till skollagens definition, enligt Piteå-tidningen. Samtidigt har kommunen, i en undersökning gjord av Kungliga biblioteket, uppgett att 20 skolenheter har tillgång till skolbibliotek (medan 13 inte har det) och i den bedömningen också räknat in folkbiblioteken i statistiken, alltså Piteå Stadsbibliotek samt även filialerna ute i byarna och bokbussen.

Och så här ser det ut lite varstans: folkbiblioteken som sorterar under Kultur- och fritid fungerar som skolbibliotek samtidigt som det enligt lagen är skolan som har ansvar för skolbiblioteken.

På en liten skola är det inte alltid möjligt att hålla sig med ett skolbibliotek och då kan bokbussen och folkbiblioteket få träda i dess ställe men det är också uppenbart att det ansvaret för att uppfylla lagens krav är något som lätt hamnar mellan stolarna i en kommun.

DIK har nyligen lanserat en kampanj där man uppmanar elever och föräldrar att anmäla skolor som saknar skolbibliotek till skolinspektionen. För att kunna veta på vilka skolor det finns brister är skolinspektionen beroende av att få in anmälningar.

Svensk Biblioteksförening har liksom DIK länge drivit kravet på bemannade skolbibliotek och anser att skollagen bör skärpas i detta avseende. Nyligen beslutade också Folkpartiet på sitt landsmöte skriv in i sitt nya partiprogram att det är utbildade bibliotekarier som ska ansvara för skolbiblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min