Skolbibliotekens grå vardag

25 nov 2013 • < 1 min

Sedan 2011 finns en skrivning i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många kommuner bryter...

Sedan 2011 finns en skrivning i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många kommuner bryter mot lagen. Upplands Väsby som BBL skrev om för en tid sedan är långt ifrån ensamt om att uppfylla lagens krav på lokal och bemanning – till nackdel för skoleleverna som står utan den resurs som ett skolbibliotek kan vara.

I Piteå t ex finns bara ett skolbibliotek som lever upp till skollagens definition, enligt Piteå-tidningen. Samtidigt har kommunen, i en undersökning gjord av Kungliga biblioteket, uppgett att 20 skolenheter har tillgång till skolbibliotek (medan 13 inte har det) och i den bedömningen också räknat in folkbiblioteken i statistiken, alltså Piteå Stadsbibliotek samt även filialerna ute i byarna och bokbussen.

Och så här ser det ut lite varstans: folkbiblioteken som sorterar under Kultur- och fritid fungerar som skolbibliotek samtidigt som det enligt lagen är skolan som har ansvar för skolbiblioteken.

På en liten skola är det inte alltid möjligt att hålla sig med ett skolbibliotek och då kan bokbussen och folkbiblioteket få träda i dess ställe men det är också uppenbart att det ansvaret för att uppfylla lagens krav är något som lätt hamnar mellan stolarna i en kommun.

DIK har nyligen lanserat en kampanj där man uppmanar elever och föräldrar att anmäla skolor som saknar skolbibliotek till skolinspektionen. För att kunna veta på vilka skolor det finns brister är skolinspektionen beroende av att få in anmälningar.

Svensk Biblioteksförening har liksom DIK länge drivit kravet på bemannade skolbibliotek och anser att skollagen bör skärpas i detta avseende. Nyligen beslutade också Folkpartiet på sitt landsmöte skriv in i sitt nya partiprogram att det är utbildade bibliotekarier som ska ansvara för skolbiblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min