Skolbibliotekens grå vardag

25 nov 2013 • < 1 min

Sedan 2011 finns en skrivning i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många kommuner bryter...

Sedan 2011 finns en skrivning i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många kommuner bryter mot lagen. Upplands Väsby som BBL skrev om för en tid sedan är långt ifrån ensamt om att uppfylla lagens krav på lokal och bemanning – till nackdel för skoleleverna som står utan den resurs som ett skolbibliotek kan vara.

I Piteå t ex finns bara ett skolbibliotek som lever upp till skollagens definition, enligt Piteå-tidningen. Samtidigt har kommunen, i en undersökning gjord av Kungliga biblioteket, uppgett att 20 skolenheter har tillgång till skolbibliotek (medan 13 inte har det) och i den bedömningen också räknat in folkbiblioteken i statistiken, alltså Piteå Stadsbibliotek samt även filialerna ute i byarna och bokbussen.

Och så här ser det ut lite varstans: folkbiblioteken som sorterar under Kultur- och fritid fungerar som skolbibliotek samtidigt som det enligt lagen är skolan som har ansvar för skolbiblioteken.

På en liten skola är det inte alltid möjligt att hålla sig med ett skolbibliotek och då kan bokbussen och folkbiblioteket få träda i dess ställe men det är också uppenbart att det ansvaret för att uppfylla lagens krav är något som lätt hamnar mellan stolarna i en kommun.

DIK har nyligen lanserat en kampanj där man uppmanar elever och föräldrar att anmäla skolor som saknar skolbibliotek till skolinspektionen. För att kunna veta på vilka skolor det finns brister är skolinspektionen beroende av att få in anmälningar.

Svensk Biblioteksförening har liksom DIK länge drivit kravet på bemannade skolbibliotek och anser att skollagen bör skärpas i detta avseende. Nyligen beslutade också Folkpartiet på sitt landsmöte skriv in i sitt nya partiprogram att det är utbildade bibliotekarier som ska ansvara för skolbiblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min