Växjös skolbibliotek i framkant

7 mar 2014 • < 1 min

Teleborg Centrum Skola i Växjö har för andra året i rad utsetts till ett ”Skolbibliotek i världsklass” av DIK vilket...

Teleborg Centrum Skola i Växjö har för andra året i rad utsetts till ett ”Skolbibliotek i världsklass” av DIK vilket man förstås är stolt och glad över. På DIK:s lista hittills över skolbibliotek i världsklass finns 16 stycken och fyra av dem – alltså en fjärdedel – finns i Växjö.

Utöver Teleborg Centrum Skola återfinns Centrumskolan (för andra året i rad), Öjaby skola (ny) samt Ringsbergskolan på DIK:s lista. Hemligheten bakom? Medveten satsning, enligt Josefine Henningsson, skolbibliotekarie på Teleborg Centrum skola.

– Vi har en tradition av att ha bra skolbibliotek. Det har man satsat på i Växjö bakåt i tiden med projekt som modellbibliotek i början av 2000-talet. Där lades grunden och redan då fanns också en stark organisation av bibliotekarier som träffades regelbundet – och det gör vi fortfarande. Vi träffas en gång i månaden och utbyter synpunkter, tipsar varandra och pushar – vi har varandra och samarbetar mycket. Det är nog en del i det hela, säger Josefine Henningsson.

Läs mer i BBL nr 3.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min