Vill skapa ett Almedalen för skola och bibliotek

14 feb 2018 • 2 min

Malmökonferensen Readme görs om. Nu blir det mer fokus på skola och bibliotek. ”Vi vill ta visionsarbetet närmare verksamheterna”, säger arrangören Anders Mildner.

Konferensen Readme har nytt fokus i år, berättar arrangören Anders Mildner. Foto: Jesper Berg och Readme.
Konferensen Readme har nytt fokus i år, berättar arrangören Anders Mildner. Foto: Jesper Berg och Readme.

Konferensen Readme har arrangerats i Malmö sedan 2014. Den startades upp efter Pisa-undersökningen som visade på sjunkande läsförståelse. Tanken var att skapa en konferens där samhällseffekterna av tappet diskuterades och att frågorna belystes utifrån ett läs- och kunskapsperspektiv.

Årets konferens får ett nytt fokus: Skola och bibliotek.

– I dag pågår visionsarbetet långt från verksamheterna och det vill vi ändra på, säger Anders Mildner, arrangör och innehållsansvarig på Altitude meetings som håller i konferensen i Malmö den 10 oktober.

Tanken är att bibliotekarier, politiker, fackförbund, intresseorganisationer och näringsliv ska mötas och diskutera idéer som inte krockar med verksamhetsbudgetar.

– Det finns inte alltid tid och resurser att föra en mer idéspånande framtidsdiskussion om vad skola och bibliotek skulle kunna vara i framtiden. Ledningen är fullt uppe i att lösa vardagen och få ihop sin budget, säger Anders Mildner som menar att både skol- och biblioteksdebatten i dag styrs alltför mycket av en medial agenda där politikerna gör utspel för att få uppmärksamhet.

– Om mediedramaturgin styr politikernas visionsarbete för vad skola och bibliotek ska vara i framtiden så får vi en diskussion om det är tillåtet att ha kepsar eller inte i skolan. För bibliotekens del innebär det att vi inte får en diskussion som handlar om de stora utmaningarna.

Vilka är de stora utmaningarna?

– Vi har jättelika utmaningar med ett samhälle som blir mer segregerat och får ökade kunskapsklyftor. Vi ser också att tonläget mellan olika grupper skärps och att vi är på väg mot ett hårdare samhälle. Om den utvecklingen ska brytas behöver vi jobba med skola och bibliotek som är stommen i det svenska samhället. Kanske behöver vi arbeta på nya sätt och troligen finns det massor av goda idéer hos de anställda. Vi tycker att det är dags att dessa röster blir hörda på riktigt.

Första delen av konferensen är en halvdag och kommer att inledas med en diskussion om demokratin och dess utmaningar. Efter det får deltagarna själva sätta agendan under en så kallad unconference. Det kommer att finnas ett 20-tal olika platser där de ämnen som publiken har valt diskuteras.

– Det blir omvärlds- och trendbevakning, inspiration och fördjupning i case som inspirerar dem som jobbar i de här branscherna. Vi vill skapa ett Almedalen för skola och bibliotek där alla röster räknas, säger Anders Mildner.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min