Protest mot besparingar

11 feb 2013 • < 1 min

De neddragningar vid Statens Musikverk som biblioteksbladet.se tidigare skrivit om (5 februari) har väckt starka känslor och protestbrev har formulerats...

De neddragningar vid Statens Musikverk som biblioteksbladet.se tidigare skrivit om (5 februari) har väckt starka känslor och protestbrev har formulerats för vidarebefordran till Kulturdepartementet och kulturministern med kopia till Statens Musikverks generaldirektör, Stina Westerberg.

 Musik- och teaterbiblioteket drabbas hårt av besparingarna: Överbibliotekarietjänsten dras in när nuvarande överbibliotekarie Veslemøy Heintz går i pension i år; Personal avskedas varav 2 bibliotekarier, 1 arkivarie och 3 assistenter.

Det är Brigitte Horne Jensen, f d bibliotekarie på musikbiblioteket, som formulerat protestbrevet som man kan kopiera, skriva under och skicka till Musikverket och departementet.

I brevet står bl a att om besparingen genomförs

”kommer det att innebära en oerhörd försämring för det svenska musik- och teaterlivet. Likaså försvåras ett professionellt arbete för att upprätthålla biblioteket som del av det svenska kulturarvet med världsberömda samlingar som är unika i Europa. Om vi inte kan hindra dessa besparingar kommer servicen till bibliotekets användare i hela landet – musik- och teaterstuderande, orkestrar, musiker, forskare och allmänhet – att kraftigt försämras. Det ”inre” arbete som inte syns utåt som inköp, katalogisering och vård av samlingarna kommer att bli lidande…”

Musikaliska akademiens bibliotek grundades 1771 och har sedan dess fungerat som nationellt bibliotek på musikens område och är Sveriges enda offentliga musikaliska specialbibliotek. På samma vis grundades Drottningholms teatermuseum 1922 och dess bibliotek 1937. Dessa två institutioner finns idag inom ramen för Musik- och teaterbiblioteket – en del av myndigheten Statens Musikverk.

I bibliotekets samlingar finns noter (378 000) för alla uppsättningar och genrer, litteratur om musik och teater (över 120 000 böcker), 30 000 rariteter, pjäsmanus och tidskrifter (250), skivor (och tillgång till 75 000 streamade album) och filmer.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min