Protest mot besparingar

11 feb 2013 • < 1 min

De neddragningar vid Statens Musikverk som biblioteksbladet.se tidigare skrivit om (5 februari) har väckt starka känslor och protestbrev har formulerats...

De neddragningar vid Statens Musikverk som biblioteksbladet.se tidigare skrivit om (5 februari) har väckt starka känslor och protestbrev har formulerats för vidarebefordran till Kulturdepartementet och kulturministern med kopia till Statens Musikverks generaldirektör, Stina Westerberg.

 Musik- och teaterbiblioteket drabbas hårt av besparingarna: Överbibliotekarietjänsten dras in när nuvarande överbibliotekarie Veslemøy Heintz går i pension i år; Personal avskedas varav 2 bibliotekarier, 1 arkivarie och 3 assistenter.

Det är Brigitte Horne Jensen, f d bibliotekarie på musikbiblioteket, som formulerat protestbrevet som man kan kopiera, skriva under och skicka till Musikverket och departementet.

I brevet står bl a att om besparingen genomförs

”kommer det att innebära en oerhörd försämring för det svenska musik- och teaterlivet. Likaså försvåras ett professionellt arbete för att upprätthålla biblioteket som del av det svenska kulturarvet med världsberömda samlingar som är unika i Europa. Om vi inte kan hindra dessa besparingar kommer servicen till bibliotekets användare i hela landet – musik- och teaterstuderande, orkestrar, musiker, forskare och allmänhet – att kraftigt försämras. Det ”inre” arbete som inte syns utåt som inköp, katalogisering och vård av samlingarna kommer att bli lidande…”

Musikaliska akademiens bibliotek grundades 1771 och har sedan dess fungerat som nationellt bibliotek på musikens område och är Sveriges enda offentliga musikaliska specialbibliotek. På samma vis grundades Drottningholms teatermuseum 1922 och dess bibliotek 1937. Dessa två institutioner finns idag inom ramen för Musik- och teaterbiblioteket – en del av myndigheten Statens Musikverk.

I bibliotekets samlingar finns noter (378 000) för alla uppsättningar och genrer, litteratur om musik och teater (över 120 000 böcker), 30 000 rariteter, pjäsmanus och tidskrifter (250), skivor (och tillgång till 75 000 streamade album) och filmer.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min