Protest mot besparingar

11 feb 2013 • < 1 min

De neddragningar vid Statens Musikverk som biblioteksbladet.se tidigare skrivit om (5 februari) har väckt starka känslor och protestbrev har formulerats...

De neddragningar vid Statens Musikverk som biblioteksbladet.se tidigare skrivit om (5 februari) har väckt starka känslor och protestbrev har formulerats för vidarebefordran till Kulturdepartementet och kulturministern med kopia till Statens Musikverks generaldirektör, Stina Westerberg.

 Musik- och teaterbiblioteket drabbas hårt av besparingarna: Överbibliotekarietjänsten dras in när nuvarande överbibliotekarie Veslemøy Heintz går i pension i år; Personal avskedas varav 2 bibliotekarier, 1 arkivarie och 3 assistenter.

Det är Brigitte Horne Jensen, f d bibliotekarie på musikbiblioteket, som formulerat protestbrevet som man kan kopiera, skriva under och skicka till Musikverket och departementet.

I brevet står bl a att om besparingen genomförs

”kommer det att innebära en oerhörd försämring för det svenska musik- och teaterlivet. Likaså försvåras ett professionellt arbete för att upprätthålla biblioteket som del av det svenska kulturarvet med världsberömda samlingar som är unika i Europa. Om vi inte kan hindra dessa besparingar kommer servicen till bibliotekets användare i hela landet – musik- och teaterstuderande, orkestrar, musiker, forskare och allmänhet – att kraftigt försämras. Det ”inre” arbete som inte syns utåt som inköp, katalogisering och vård av samlingarna kommer att bli lidande…”

Musikaliska akademiens bibliotek grundades 1771 och har sedan dess fungerat som nationellt bibliotek på musikens område och är Sveriges enda offentliga musikaliska specialbibliotek. På samma vis grundades Drottningholms teatermuseum 1922 och dess bibliotek 1937. Dessa två institutioner finns idag inom ramen för Musik- och teaterbiblioteket – en del av myndigheten Statens Musikverk.

I bibliotekets samlingar finns noter (378 000) för alla uppsättningar och genrer, litteratur om musik och teater (över 120 000 böcker), 30 000 rariteter, pjäsmanus och tidskrifter (250), skivor (och tillgång till 75 000 streamade album) och filmer.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Samtal om folkbibliotekens ekonomi

Hur ska folkbiblioteken hantera det ekonomiska stålbad som väntar i landets kommuner? Det är temat för ett samtal på kultureventet Folk och kultur i Eskilstuna i dag, torsdag.

9 feb 2023 • < 1 min

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min