Olika syn på saken

8 mar 2012 • < 1 min

Det är uppenbart att regering och riksdag har lite olika syn på det här med en nationell biblioteksstrategi. I förra...

Det är uppenbart att regering och riksdag har lite olika syn på det här med en nationell biblioteksstrategi. I förra numret av BBL (nr 2) var Utbildningsdepartementet alltjämt tydligt med att någon nationell biblioteksstrategi blir det inte. Riksdagens kulturutskott har en annan syn på saken.

Både den nyutnämnda ordföranden i Riksdagens kulturutskott, Gunilla Carlsson (S) och vice ordföranden, Christer Nylander (fp) uttalar sitt stöd för en nationell biblioteksstrategi. Som svar på direkt fråga från Svensk Biblioteksförening om vad Gunilla Carlsson vill göra för att biblioteken ska utvecklas för framtiden, säger hon:

– Jag vill att alla kommuner ska ha bra bibliotek som alla kan nå i sitt närområde. Biblioteken ska ha god personaltäthet, många och välutbildade bibliotekarier är det som gör ett bra bibliotek. Jag tycker också det är viktigt att alla barn har tillgång till ett bra skolbibliotek och skolbibliotekarie som kan uppmuntra och stimulera till läsande.

– Jag vill att en nationell biblioteksstrategi kommer till stånd som ett stöd för alla Sveriges bibliotek att möta framtidens utmaningar. Regeringens uppdrag till Kungliga Biblioteket att ha nationell överblick ser jag bara som en början.

I sitt svar till Svensk Biblioteksförening lyfter Christer Nylander bibliotekens läsfrämjande funktion och behovet av en modern bibliotekslag och säger:

– Jag tycker att biblioteken ska fortsätta vara en lokal angelägenhet. Men det behövs en tydlig nationell biblioteksstrategi för att tillgodose behovet av bra biblioteksservice och bra läsfrämjande i hela landet.

Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, säger i en kommentar att han hoppas att regeringen lyssnar på riksdagen och agerar så att Sverige inte längre halkar efter de andra nordiska länderna.

Frågorna och svaren i sin helhet finns publicerade på Svensk Biblioteksförenings hemsida.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min