Olika syn på saken

8 mar 2012 • < 1 min

Det är uppenbart att regering och riksdag har lite olika syn på det här med en nationell biblioteksstrategi. I förra...

Det är uppenbart att regering och riksdag har lite olika syn på det här med en nationell biblioteksstrategi. I förra numret av BBL (nr 2) var Utbildningsdepartementet alltjämt tydligt med att någon nationell biblioteksstrategi blir det inte. Riksdagens kulturutskott har en annan syn på saken.

Både den nyutnämnda ordföranden i Riksdagens kulturutskott, Gunilla Carlsson (S) och vice ordföranden, Christer Nylander (fp) uttalar sitt stöd för en nationell biblioteksstrategi. Som svar på direkt fråga från Svensk Biblioteksförening om vad Gunilla Carlsson vill göra för att biblioteken ska utvecklas för framtiden, säger hon:

– Jag vill att alla kommuner ska ha bra bibliotek som alla kan nå i sitt närområde. Biblioteken ska ha god personaltäthet, många och välutbildade bibliotekarier är det som gör ett bra bibliotek. Jag tycker också det är viktigt att alla barn har tillgång till ett bra skolbibliotek och skolbibliotekarie som kan uppmuntra och stimulera till läsande.

– Jag vill att en nationell biblioteksstrategi kommer till stånd som ett stöd för alla Sveriges bibliotek att möta framtidens utmaningar. Regeringens uppdrag till Kungliga Biblioteket att ha nationell överblick ser jag bara som en början.

I sitt svar till Svensk Biblioteksförening lyfter Christer Nylander bibliotekens läsfrämjande funktion och behovet av en modern bibliotekslag och säger:

– Jag tycker att biblioteken ska fortsätta vara en lokal angelägenhet. Men det behövs en tydlig nationell biblioteksstrategi för att tillgodose behovet av bra biblioteksservice och bra läsfrämjande i hela landet.

Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, säger i en kommentar att han hoppas att regeringen lyssnar på riksdagen och agerar så att Sverige inte längre halkar efter de andra nordiska länderna.

Frågorna och svaren i sin helhet finns publicerade på Svensk Biblioteksförenings hemsida.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min