Olika syn på saken

8 mar 2012 • < 1 min

Det är uppenbart att regering och riksdag har lite olika syn på det här med en nationell biblioteksstrategi. I förra...

Det är uppenbart att regering och riksdag har lite olika syn på det här med en nationell biblioteksstrategi. I förra numret av BBL (nr 2) var Utbildningsdepartementet alltjämt tydligt med att någon nationell biblioteksstrategi blir det inte. Riksdagens kulturutskott har en annan syn på saken.

Både den nyutnämnda ordföranden i Riksdagens kulturutskott, Gunilla Carlsson (S) och vice ordföranden, Christer Nylander (fp) uttalar sitt stöd för en nationell biblioteksstrategi. Som svar på direkt fråga från Svensk Biblioteksförening om vad Gunilla Carlsson vill göra för att biblioteken ska utvecklas för framtiden, säger hon:

– Jag vill att alla kommuner ska ha bra bibliotek som alla kan nå i sitt närområde. Biblioteken ska ha god personaltäthet, många och välutbildade bibliotekarier är det som gör ett bra bibliotek. Jag tycker också det är viktigt att alla barn har tillgång till ett bra skolbibliotek och skolbibliotekarie som kan uppmuntra och stimulera till läsande.

– Jag vill att en nationell biblioteksstrategi kommer till stånd som ett stöd för alla Sveriges bibliotek att möta framtidens utmaningar. Regeringens uppdrag till Kungliga Biblioteket att ha nationell överblick ser jag bara som en början.

I sitt svar till Svensk Biblioteksförening lyfter Christer Nylander bibliotekens läsfrämjande funktion och behovet av en modern bibliotekslag och säger:

– Jag tycker att biblioteken ska fortsätta vara en lokal angelägenhet. Men det behövs en tydlig nationell biblioteksstrategi för att tillgodose behovet av bra biblioteksservice och bra läsfrämjande i hela landet.

Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, säger i en kommentar att han hoppas att regeringen lyssnar på riksdagen och agerar så att Sverige inte längre halkar efter de andra nordiska länderna.

Frågorna och svaren i sin helhet finns publicerade på Svensk Biblioteksförenings hemsida.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min