Olika syn på saken

8 mar 2012 • < 1 min

Det är uppenbart att regering och riksdag har lite olika syn på det här med en nationell biblioteksstrategi. I förra...

Det är uppenbart att regering och riksdag har lite olika syn på det här med en nationell biblioteksstrategi. I förra numret av BBL (nr 2) var Utbildningsdepartementet alltjämt tydligt med att någon nationell biblioteksstrategi blir det inte. Riksdagens kulturutskott har en annan syn på saken.

Både den nyutnämnda ordföranden i Riksdagens kulturutskott, Gunilla Carlsson (S) och vice ordföranden, Christer Nylander (fp) uttalar sitt stöd för en nationell biblioteksstrategi. Som svar på direkt fråga från Svensk Biblioteksförening om vad Gunilla Carlsson vill göra för att biblioteken ska utvecklas för framtiden, säger hon:

– Jag vill att alla kommuner ska ha bra bibliotek som alla kan nå i sitt närområde. Biblioteken ska ha god personaltäthet, många och välutbildade bibliotekarier är det som gör ett bra bibliotek. Jag tycker också det är viktigt att alla barn har tillgång till ett bra skolbibliotek och skolbibliotekarie som kan uppmuntra och stimulera till läsande.

– Jag vill att en nationell biblioteksstrategi kommer till stånd som ett stöd för alla Sveriges bibliotek att möta framtidens utmaningar. Regeringens uppdrag till Kungliga Biblioteket att ha nationell överblick ser jag bara som en början.

I sitt svar till Svensk Biblioteksförening lyfter Christer Nylander bibliotekens läsfrämjande funktion och behovet av en modern bibliotekslag och säger:

– Jag tycker att biblioteken ska fortsätta vara en lokal angelägenhet. Men det behövs en tydlig nationell biblioteksstrategi för att tillgodose behovet av bra biblioteksservice och bra läsfrämjande i hela landet.

Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, säger i en kommentar att han hoppas att regeringen lyssnar på riksdagen och agerar så att Sverige inte längre halkar efter de andra nordiska länderna.

Frågorna och svaren i sin helhet finns publicerade på Svensk Biblioteksförenings hemsida.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min