Terapi med böcker till stöd för barn med föräldrar i fängelse

31 aug 2022 • 3 min

Hur ska man förklara för ett barn att pappa sitter i fängelse? Med hjälp av texter och berättelser använder sig Pia Bergström av biblioterapi för att stötta anhöriga.

Utöver sitt vanliga arbete håller Pia Bergström en utbildning i biblioterapi, bland annat för bibliotekarier. Foto: Tuuli Koskelin

Allt färre anstalter har bemannade bibliotek, men Pia Bergström samarbetar med bibliotek och bibliotekarier när hon besöker fängelser. Hon arbetar på organisationen Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse (Bufff) och utvecklar sina metoder med stöd från bland annat Kulturrådet.

Hennes jobb går ut på att stötta anhöriga till personer som sitter i fängelse och i sitt arbete på Bufff har hon använt sig av biblioterapimetoder i flera år.

– Jag frågar ibland klienter om de skulle vilja skriva eller läsa något, så att vi kan prata vidare utifrån texterna. Jag tycker att det blir ett mycket djupare samtal. Karaktären i samtalet förändras och den man pratar med behöver inte producera allt själv utan kan använda sig av texterna, säger Pia Bergström.

Det är viktigt att böckerna hon använder i biblioterapin finns att låna på bibliotek.

– Många klienter är inte vana att gå på bibliotek och vill ha hjälp med att hitta relevanta böcker att läsa. Men på många anstalter saknas bibliotek och utbudet är mycket begränsat.

Det varierar vilken typ av böcker som de som sitter i fängelse är intresserade av. En del får böcker om barns utveckling. Mycket kan hinna hända i ett barns liv och utveckling under den tid som föräldern sitter i fängelse. Andra får tips om barnböcker som kan fungera förklarande för barnen som är hemma. Det finns barnböcker som handlar om barns saknad av en förälder som sitter i fängelse. Saknad efter att exempelvis läsa saga med föräldern.

På många anstalter saknas bibliotek och utbudet är mycket begränsat

Pia Bergström berättar att det är vanligt att de som sitter i fängelse påminns om sina egna minnen som barn, minnen från att också ha en förälder i fängelse, men som aldrig har bearbetats. Många klienter vill ha stöd i hur och vad de ska berätta om fängelsedomen för sina barn. De finns de som inte ens har berättat att de sitter i fängelse.

– En del är tveksamma och behöver lite tid. De är oroliga för att barnen blir mobbade i skolan, vilket händer. En del tänker att det kanske är bättre att skydda barnen.

Bufff ger stöd till personer vars anhöriga sitter i fängelse. Foto: Annika Clemens

De finns de som säger till sina barn att pappan eller mamman jobbar utomlands eller är sjuk. Men barn brukar kunna lista ut när något inte stämmer, de märker på de vuxnas beteende att berättelsen inte håller.

– Vi brukar komma med argument om varför vi inte tycker att det är bra att ljuga. Det är en grund vi har i verksamheten, att man alltid ska vara ärlig. Men det är viktigt att anpassa det man berättar till åldern på barnet, vi brukar samtala kring vilken berättelse man vill ge barnen, säger Pia Bergström.

Pia Bergström leder också en utbildning i biblioterapi på Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) som riktar sig till bland annat bibliotekarier.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min