Tidskrifterna kämpar på

23 aug 2013 • < 1 min

Det ser ganska dystert ut för tidskrifterna när man studerar årets första Orvesto Konsument (man brukar mäta tre gånger per...

Det ser ganska dystert ut för tidskrifterna när man studerar årets första Orvesto Konsument (man brukar mäta tre gånger per år). Siffrorna pekar nedåt för ett stort antal tidningar och tidskrifter som t ex resetidningar som Vagabond och Res, familjetidningar som Allas och Allers, damtidningar som Damernas värld och Elle och affärstidningar som Affärsvärlden och Veckans affärer. Men det finns ljusglimtar också.Faktum – Göteborgs gatutidning som säljs av hemlösa – har ökat från 65 000 läsare 2011 till 119 000 läsare första kvartalet 2013. Även Stockholms gatutidning Situation Stockholm har ökat något men betydligt mera blygsamt (från 143 000 till 147 000 mellan 2012 och 2013). En annan tidskrift som ökar ordentligt är Filter som vi skriver om i detta nummer. Sedan tidningen började mätas 2008, har man sakta men säker klättrat i antal läsare, särskilt mellan 2012 och 2013, och nu är man uppe i 103 000 läsare.

Ny Teknik har också ökat (+48 000) liksom vissa tidskrifter med historia som inriktning t ex Populär historia (+15 000) och Världens historia (+14 000).

Tidningen Vi (även den omskriven i detta nummer) ligger på 130 000 läsare – en liten ökning jämfört med 2012. Vi Läser däremot dalar brant mellan från 58 000 läsare i slutet av 2012 till 43 000 2013. Detsamma gäller nyhetsmagasinet Fokus. Under 2012 låg man som mest på 73 000 läsare medan man i första mätningen 2013 är nere på 57 000.

Källa: Räckviddsutveckling Orvesto Konsument 2004:2 – 2013:1

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min